p1 les 2 (digitaal)

Goedemorgen


Week 01 2021


1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Goedemorgen


Week 01 2021


Slide 1 - Tekstslide

Planning
Herhaling

Aan het werk in groepjes

Nabespreken

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les
Oefenen met verschillende subculturen

Je weet wat een pluriforme samenleving betekend

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling:
Wat betekend dominante cultuur?Zet je antwoord in de chat van deze les.

Slide 4 - Tekstslide

Dominante cultuur
Dominant = sterkste

Normen, waarden en gewoonten van meeste mensen in een land.
Slide 5 - Tekstslide

Herhaling:
Geef een voorbeeld van iets uit de Nederlandse dominante cultuurZet je antwoord in de chat van deze les

Slide 6 - Tekstslide

Nederlandse cultuur
Mannen en vrouwen zijn gelijk

Je mag geloven wat je wil

Op 4 mei dodenherdenking

Slide 7 - Tekstslide

Herhaling:
Wat is een subcultuur?Zet je antwoord in de chat van deze les

Slide 8 - Tekstslide

Subcultuur
De cultuur van een kleine groep mensen binnen de dominante cultuur.

Elke subcultuur heeft weer eigen normen en waarden

Iedereen zit in een subcultuur!

Slide 9 - Tekstslide

Voorbereiding opdracht in groepje

Pak blz 87 van je leesboek voor je neus
Bekijk het kopje "soorten subculturen"

Pak je werkboek op blz 106 voor je neus

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht in groepje
Bedenk bij iedere soort subcultuur van blz 87 een bekend persoon.
Geef aan bij welke subcultuur hij/zij hoort.


Voorbeeld
Geloof: Koning Willem Alexander, christen

Daarna maak je samen opdracht 5 t/m 11
9 B en C hoef je niet te maken!


Slide 11 - Tekstslide

Bespreken
soorten subculturen

opdracht 5 blz 106

Slide 12 - Tekstslide

Verschillende soorten subculturen
Geloof
Muziek
Werk
Politiek
Woonplaats
Migratie achtergrond

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 5a blz 106
Waarom noemen we Nederland een pluriforme samenleving?Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 5a blz 106
pluriforme samenleving

Pluri = veel
Form = vormen


Samenleving met verschillende culturen en leefstijlen

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 5a blz 106
Waarom noemen we Nederland een pluriforme samenleving?

Omdat in Nederland mensen met verschillende culturen en leefstijlen samenleven.


Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht 5 t/m 11
9 B en C hoef je niet te maken!

LET OP! GEBRUIK JE LEESBOEK --> Niet alles samen gelezen

Blz 106 van je werkboek
Blz 86 van je leesboek

Af vóór de volgende les

Slide 17 - Tekstslide