cross

7.3 het verhaal van fossielen

7.3 het verhaal van fossielen
-fossilisatie
-relatieve en absolute leeftijd
-halveringstijd (isotoop)
-homologe en analoge structuren
-rudimentaire organen 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

7.3 het verhaal van fossielen
-fossilisatie
-relatieve en absolute leeftijd
-halveringstijd (isotoop)
-homologe en analoge structuren
-rudimentaire organen 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossilisatie
5 mogelijke manieren:
  1. Verstening
  2. Verdroging
  3. Lage temperaturen
  4. Lage pH + zuurstofgebrek
  5. Opsluiten in barnsteen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Relatieve ouderdomsbepaling fossiel
Schatting maken hoe oud een fossiel is m.b.v. gidsfossielen in aardlagen --> kort op aarde hebben geleefd & verspreidingsgebied groot

Ouderdom gidsfossiel is exact bepaald, dus alle andere soorten fossielen die in dezelfde aardlaag zijn gevonden, zijn dan ook ongeveer zo oud.Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Trilobiet
Gidsfossiel voor het Cambrium

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

absolute ouderdomsbepaling
Koolstof atomen in de atmosfeer bestaan voor een vaste percentage  radioactieve C14 isotopen. (rest = C12)


fotosynthese-> CO2 -> glucose -> voeding -> bouwstof
Een organisme is opgebouwd uit hetzelfde  percentage C14 atomen (rest is C12)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Absolute ouderdomsbepaling fossiel
Absoluut: wordt vastgesteld met behulp van radioactieve isotopen waarvan halveringstijd bekend is.

Isotopen: verschillende vormen van een element, elk met een andere atoommassa: C14 = radioactief isotoop, C12= gewoon isotoop

Verhouding van C14/C12 meten in fossiel: na 5736 jaar is de helft van de radioactieve C14-atomen verdwenen Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Radioactieve isotopen
C14: voor bepalen ouderdom van fossielen t/m 60.000 jaar oud

Oudere fossielen worden de isotopen van uranium of kalium gebruikt, omdat de halveringstijd langer duurt. (BINAS 25A)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

overeenkomsten bouw
Homologe organen vertonen een overeenkomst in bouw die voortkomt uit eenzelfde embryonale ontstaanswijze. Verschillende functies zijn ontstaan als aanpassing aan een verschillend milieu. 
Analoge organen hebben eenzelfde functie, maar een totaal verschillende bouw. Deze is ook niet terug te vinden in een gemeenschappelijke voorouder.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

missing link
Coelacanth
fat boy slim ? (1:04)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

timer
0:30
Rudimentaire organen

Slide 17 - Woordweb

Opdracht 3:
De mens kent rudimentaire lichaamsdelen, zoals de verstandskiezen en staartwervels. Noem twee andere voorbeelden van rudimentaire lichaamsdelen bij de mens. 

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

dussssss
wat kan je nu contextueel vertellen over evolutie en:
-fossilisatie
-relatieve en absolute leeftijd
-halveringstijd (isotoop)
-homologe en analoge structuren
-rudimentaire organen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies