Week 48 - jaar 1

Welkom
Mens & Maatschappij
Jaar 1

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Mens & Maatschappij
Jaar 1

Slide 1 - Tekstslide

1.mm1kgt1 : uitleg + weektaak
1.mm2kgt1: alleen kennismaking + weektaak

Wat gaan we doen?
- Absenten

- Oefenen met 2.1 en 2.2








Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weektaak
6 december:

Paragraaf 2.3
Blz. 68 t/m 73

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

2.3 De aarde beeft

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen

 • weet je hoe de aarde is opgebouwd;
 • begrijp je waarom aardkorstplaten bewegen en hoe aardbevingen en gebergten ontstaan;
 • begrijp je waarom aardbevingen en gebergten alleen op bepaalde plekken voorkomen en kun je die plekken op een kaart aanwijzen
 • weet je hoe de kracht van aardbevingen wordt gemeten en welke gevolgen een aardbeving kan hebben.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe is de aarde opgebouwd?
De aarde is opgebouwd in 3 lagen:

 1. de aardkern
 2. de aardmantel
 3. de aardkorst

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardkern?
In de aardkern is de aarde het
warmst.

Meer dan 5000 graden !


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardmantel?
De aardmantel is de middelste laag
Hierin stroomt gesmolten gesteente

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardkorst?
De aardkorst is de buitenste laag

Wij staan dus op de aardkorst

 • Dunne schil
 • Hard steen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak opdracht 2 in je boek
Blz. 69

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn aardkostplaten?

In de aardkorst zitten scheuren.
Die scheuren verdelen de aarde in grote stukken:
Aardkorstplaten of platen

Deze platen drijven op het stromende gesteente in de aardmantel

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bewegen de platen?
aardborstplaten bewegen op 3 manieren:
 1. langs elkaar schuiven
 2. van elkaar vandaan drijven
 3. naar elkaar toe / botsen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ontstaan aardbevingen en gebergten?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan aardbevingen
Spanning tussen platen veroorzaakt trillingen
en die trillingen wordt een aardbeving

Recht boven de plaats van de aardbeving voel je de trillingen het heftigst
Dit heet het epicentrum

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen aardbeving
- Veel verwoesting
- Veel doden of gewonden

Hoe zwaar een aardbeving is kan je meten met de 
schaal van richter

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies