Les 20 - V6 - libro y textos

Clase de español - V6


viernes, 19 de enero de 2021

Libro y textos
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Clase de español - V6


viernes, 19 de enero de 2021

Libro y textos

Slide 1 - Tekstslide

La clase anterior
Vuestros planes para el año que viene.
Escribe en el futuro

Slide 2 - Open vraag

Los deberes

Slide 3 - Tekstslide

La música del viento

Slide 4 - Tekstslide

Manda el resumen del capítulo 16.
Escribe tambíen cómo termina el capítulo 16

Slide 5 - Open vraag

Geef een beschrijving van wat Alberto in de kelder van de winkel aantrof. Hij probeerde contact te maken met een meisje. Wat is haar naam?

Slide 6 - Open vraag

Música del viento
Thuis verder zelf lezen
Nog 14 hoofdstukken (inclusief nawoord)
Nog 20 dagen tot de SE week.
Elke dag 1 hoofdstuk?

Slide 7 - Tekstslide

Tekst 6 - 2018 tijdvak 2

Slide 8 - Tekstslide

Strategie

Wat voor soort tekst is dit? Waarom?
Welke strategie?

Slide 9 - Tekstslide

Vertaal de titel en de inleiding

Slide 10 - Open vraag

Maak deze tekst in 15 minuten
Stuur je antwoorden op.
Vocabulario importante
pareja = partner, paartje
amenazar = (be)dreigen
por encima de = ondanks
el esfuerzo = de inspanning, de moeite
a causa de = door, vanwege
al igual que = net als

a pesar de = ondanksSlide 11 - Open vraag

vocabulario
pareja = partner, paartje
amenazar = (be)dreigen
por encima de = ondanks
el esfuerzo = de inspanning, de moeite
a causa de = door, vanwege
al igual que = net als
a pesar de = ondanks

Slide 12 - Tekstslide

Ik heb deze tekst gedaan met de strategie die ik van mijn docent heb geleerd.
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Ik zie dat ik vooruit ga in het maken van teksten
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

Ik heb deze les wel / niet geconcentreerd gewerkt, omdat . . .

Slide 15 - Open vraag

Los deberes
Elke dag 1 hoofdstuk lezen uit La música del viento
Dringend advies: oefenen met de overige teksten uit de reader SE2
Jullie moeten meters maken met lezen. 
(examenblad: 2018 tijdvak 2)

Slide 16 - Tekstslide