Dementie

Dementie 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dementie 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
 1. Lesdoelen
 2. Wat is dementie? werking van de hersenen en geheugen
 3. Ziekteproces: 4 stadia
 4. Symptomen: desoriëntatie in tijd, plaats en persoon, gedrag
 5. Diagnostiek en behandeling
 6. Oorzaken en meest voorkomende soorten van dementie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
- De student heeft kennis van de belangrijkste indelingen en verklaringen van gedrag bi  dementerende zorgvragers.
- De student kan op verschillende manieren naar een zorgvrager met een dementieel beeld kijken.
- De student heeft kennisgemaakt met de basiskennis betreffende mensen met een vorm van dementie.
- De student kent begrippen die met Dementie te maken hebben.
- De student heeft kennis van de benaderingswijzen bij dementie 
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie van jullie heeft er op stage te maken met dementerende cliënten?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dementie?
Dementiesyndroom: informatie wordt niet goed verwerkt
50 hersenziektes
1 op de 5, meer vrouwen
Cognitieve stoornissen zijn denkstoornissen

 • Geheugenstoornissen
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie:  verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie:  onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannenSlide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementei
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 7 - Tekstslide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

0

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Wat gebeurt er in de hersenen bij cliënten met dementie?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk van onderstaande antwoorden is GEEN symptoom van dementie?
A
Taalproblemen
B
Problemen met zien
C
Gewichtstoename
D
Onrust

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht dementie
Nu kunnen jullie aan de slag met de opdracht dementie, staat zowel op Teams als op Onderwijs Online.
Opdracht bestaat uit 4 delen maar deel 4 hoeft niet!
Ga in je subgroep aan de slag.
Aan het einde van de les weer iedereen terug in de les

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies