Werkveldbijeenkomst 23-1-2024

Werkveldbijeenkomst 23-1-2024

Begeleiden van de BBL student a.h.v. triademodel van Poiesz2.
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingBeroepsopleiding

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Werkveldbijeenkomst 23-1-2024

Begeleiden van de BBL student a.h.v. triademodel van Poiesz2.

Slide 1 - Tekstslide

Welkom! 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Wat gaan we doen? 

1. Wat is jullie ervaring met het onderwerp? 
2. Korte theorie achter de tool. 
3. Oefenen aan de hand van een casus.
4. Nabespreken/afronden. 
  

Slide 4 - Tekstslide

Wat is je ervaring m.b.t. het begeleiden van een BBL student?

Slide 5 - Woordweb

Theorie Triademodel Poiesz
Het Triade-model is een model dat menselijk gedrag (in organisaties) verklaart en voorspelt. 
Daarnaast geeft het een indicatie voor waar je (met communicatie) in moet investeren om specifiek gedrag tot stand te brengen. Gedrag wordt volgens Theo Poiesz bepaald door drie factoren, namelijk motivatie, gelegenheid en capaciteit.

Motivatie: is de mate waarin de persoon een doel wenst te bereiken, of interesse heeft voor specifiek gedrag.
Capaciteit:  is de mate waarin de persoon zelf over de eigenschappen, vaardigheden of instrumenten beschikt om specifiek gedrag uit te voeren. Poiesz benoemt vier soorten capaciteit, namelijk: Mentale (bijv. kennis) Fysieke (bijv. kracht) Financiële en/of materiële capaciteit (capaciteit door hulpmiddelen of instrumenten)
Gelegenheid: betreft de mate waarin de buiten de persoon gelegen omstandigheden bevorderend of remmend werken op specifiek gedrag.

Het samenspel van deze factoren leidt uiteindelijk tot gedrag en gedragsverandering. 
Zelfs al scoren twee van de drie elementen een voldoende en eentje een 0, dan zal gedrag niet plaatsvinden.

Slide 6 - Tekstslide

Formulier. 
Vb. motivatie

Slide 7 - Tekstslide

Casus opdracht. 
Vormen van drietallen. 
1. student. 
2. praktijkopleider. 
3. observator. 

Aan de hand van het mentor coachingsformulier gaan jullie in gesprek met elkaar. 
Het coachingsformulier is ingevuld door de student, dus lees deze eerst door. 
Ga met elkaar in gesprek, waar heeft de student behoefte aan en hoe is de rol van coach/werkbegeleider daarin? 

Duur: 10 minuten. 

Slide 8 - Tekstslide


"De kracht van leren ligt in het begrijpen van de behoeften van de leerling, het creëren van een omgeving die groei mogelijk maakt, en het samenwerken aan een toekomst waarin competentie gedijt ondanks uitdagingen."

Slide 9 - Tekstslide

Wat neem je mee vanuit deze workshop?

Slide 10 - Woordweb

Zou je deze workshop aanbevelen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll