Coachend begeleiden -pdg Windesheim

Coachend begeleiden- module 3 

De coachende rol van de leraar blijkt cruciaal in de leeropbrengst!

1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Coachend begeleiden- module 3 

De coachende rol van de leraar blijkt cruciaal in de leeropbrengst!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Welkom
 • Doelen
 • Verwachtingen van deze module
 • Verkennen van materie
 • Werken in leerteams
 • Ruimte voor leervragen/begeleiding
 • Exit ticket voor leervragen voor de volgende bijeenkomst

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
De student:
• past motiverende gesprekstechnieken toe in individuele gesprekken en binnen groepen.
• heeft kennis van en inzicht in verschillende coachmethodieken 
    (waaronder didactisch coachen en oplossingsgericht coachen) en past deze effectief toe.
• analyseert zijn coachgesprekken en zijn persoonlijke kwaliteiten, 
    valkuilen en groei in coaching.
• evalueert en reflecteert zijn coachgesprekken en zijn persoonlijke kwaliteiten, 
    valkuilen en groei in coaching.
• motiveert zijn coaching methodiek in relatie tot het vraagstuk van de coachee, 
    onderbouwt vanuit relevante literatuur.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom

Coachende 
vaardigheden

Slide 4 - Tekstslide

Goethe. Wat maakt dat Goethe dit schrijft?
Goethe werd geboren als oudste in een gezin van zes kinderen waarvan alleen hij en zijn jongste zusje de kindertijd overleefden. bekend is dat zijn vader hoge eisen stelde aan Goethe.
Bloeding agv tuberculose, bindingsangst en dientengevolge moeizame relaties, onmogelijke liefdes, verliefd op vrouw van zijn vriend, op een  vrouw met een andere denominatie, vrouw van een kasteelheer, uiteindelijk vindt hij een echtgenoot Christiane die bij hem past. Goethe was een ijverige en veelzijdig getalenteerde man, advocaat, dichter, schrijver, minister, natuurwetenschapper, kunstenaar in drama, tekenkunst en literatuur, bijbelkenner en vertaler.
https://www.youtube.com/watch?v=IqLvKhL2HbQ


Didactisch coachen
"Didactisch Coachen, hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen” 
is de titel van het boek  Didactisch Coachen.
Een belangrijke inspiratiebron is Goethe (pag 7).

Voerman, L.& faber, F.(2021) Didactisch coachen. De Weijer Uitgeverij.
Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke verschuivingen zie je in het onderwijs van nu tov vroeger?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
aan het eind van deze bijeenkomst:


 • kun je in eigen woorden weergeven wat je visie op coachen in het onderwijs is.
 • kun je verschillende coachmethodieken benoemen vanuit de literatuur en kort samenvatten.
 • ben je in staat diverse coachvragen te formuleren en doelgericht in te zetten.
 • heb je een leervraag geformuleerd voor de volgende bijeenkomst.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk beeld vangt voor jou wat coachen is?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Onderwijsleergesprek

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Visie op coaching hangt samen met leertheorieën
Er is steeds meer aandacht gekomen voor het onderscheid tussen kennis en leren. 
Veel onderwijsvisies leunen op het beeld dat studenten actief betrokken moeten worden bij het leerproces 
om tot leren te kunnen komen. 
Anders dan bij het behaviorisme zorgt niet een externe prikkel
 maar de lerende zelf dat er wordt geleerd. 
Veel scholen zien leren als een sociaal proces waarbij reflectie essentieel is: 
het gaat om het beeld dat de lerende maakt van de kennis die aangereikt wordt. 
Metacognitie is hierbij dan ook erg belangrijk. 
Bekende aanhangers in het onderwijs waren Lev Vygotsky, Maria Montessorie en ook John Dewey 
wordt tot deze stroming gerekend. 
De stroming wordt ook wel het sociaal-constructivisme genoemd 
en ligt aan de basis aan de basis van veel onderwijsvisies vandaag de dag.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/onderwijstheorieen-die-je-moet-kennen/

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de onderwijsvisie van jouw school?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

We
gaan 
in 
de 
leer-teams
een oefe-ning doen met blok-ken bouwen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nabeschouwing 
oefening 
toren bouwen
1. De coachee beantwoordt de vraag: van wie is de toren?​

2. De coach geeft kort aan hoe hij het coachen heeft ervaren.​
3. De observant geeft aan wat hij / zij de coach heeft zien doen en wat het effect was op de coachee. ​
4. De coachee geeft aan hoe hij / zij de coaching heeft ervaren: ​
 • Wat was helpend?​
 • Wat was belemmerend?​
 • Wat was overbodig?​
 • Wat werd gemist?​


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen leraren die hoge verwachtingen hebben van hun studenten het vaakst?
Vragen stellen
Aanwijzingen geven of korte instructies
Feedback geven
Vriendelijk bejegenen, zowel non verbaal als verbaal

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Wat weten we over wat werkt?


 1. Vragen stellen
 2. Aanwijzingen geven of korte instructie
 3. Feedback
 4. Vriendelijkheid 

Voerman, L & Faber, F. (2021)Didactisch coachen, De Weijer uitgeverij p.9.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leraareffectiviteit (Muijs)
 1. Directe instructie
 2. Zelfregulerend leren en metacognitie
 3. Evaluatie en feedback
 4. Vakkennis
5. School en systeemeffecten

Slooter, M. (2021)De zes rollen van de leraar. Pica.p.36

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de
de docent 
stelt 
vragen
 aan 
de student 
zodat 
de student
leervragen kan 
stellen 
aan 
de docent
LEERVRAGEN

Literatuur
Stappenplan om leervragen te formuleren (po)
Canvas om leervragen te stimuleren (vmbo/mbo)
Motivatie om te leren

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Coachingsmethodieken
 • Didactisch coachen
 • Oplossingsgericht coachen
 • Coachen volgens GROW model

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen staat niet het ervaren probleem centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Een belangrijk kenmerk is dat je als leraar uitgaat van de oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën (krachtbronnen) van het individu zelf. In de video’s (link artikel leraar24) 
zie je drie voorbeelden van een oplossingsgericht coachgesprek.


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grow-coachingsmodel
De 4 fasen van het GROW Coaching Model geven structuur aan de opbouw van je coachingsgesprek. 
GROW staat voor Goals, Reality, Options en Will.
(doelen vaststellen, werkelijkheid = huidige situatie onderzoeken, opties verkennen en keuzes/acties bepalen)


Het GROW Coaching Model is ontwikkeld door Sir John Whitmore en Graham Alexander. Het is een eenvoudig model om de opbouw van een coachingsgesprek te structureren.  
De GROW fasen worden doorlopen in het kader van bewustzijn en verantwoordelijkheid
2 belangrijke coachingsprincipes.


Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

welke soorten coachvragen ken je?

Slide 26 - Woordweb

schaalvraag
wondervraag
uitzonderingsvragen 
kapstokvragen
open vragen
gesloten vragen
retorische vragen
echte vragen
waarom vragen
complimenterende vraag
taxonomie vragen hogere orde/lagere orde
Oma oen nivea anna dik 


https://cdn.nimbu.io/s/596mlap/assets/Cursus-daco7-Coaching-volgens-het-GROW-model.pdf
https://www.oplossingsgerichtwerkeninhetonderwijs.nl/synopsis


Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor wie liever luistert dan leest:


https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789058715050/oplossingsgericht-coachen


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk leraargedrag hoort tot de rol
van de
coachende leraar?

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

In welke mate hanteer jij op jouw school de coachende rol?
0100

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Wat denk jij nodig te hebben
om tot een meer
coachende rol te komen?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

HOE-BOEK voor de Coach
Het groot coach boek
Boekentips

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesverwerking
Maak in je leerteam een padlet over 
 1. Didactisch coachen
 2. Oplossingsgericht coachen
 3. GROW-model
 4. Motiverende gespreksvoering

De padlet deel/presenteer je na  1  1/2 uur aan de groep.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak in je leerteam een padlet.
 


In die padlet verbind je theorie aan praktische toepas-singen over het onderwerp van jouw leerteam.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtomschrijving


Voor het afronden van de module coachend begeleiden voer je drie onderdelen uit:
1 Beeldmateriaal
• Neem, volgens een bewust gekozen methodiek twee coachgesprekken op waarin jouw kwaliteiten als coach zichtbaar worden zoals deze zijn benoemd in de algemene beschrijving van deze module. In aanmerking komt natuurlijk een coachgesprek met een student. Tevens valt te denken aan een coachgroepsgesprek met een klas, een coachcontact tijdens een groepsproject, een coaching tijdens een BPV bezoek of coachende contacten tijdens praktijk- of theorielessen.
• In één beeldbewijs van 30 minuten laat je van de twee coachgesprekken coachend gedrag van jezelf zien waarin de diverse aspecten van je coachcompetenties zichtbaar worden aangetoond.
• Van de opname van 30 minuten kies je 5 minuten uit die je uploadt in de ELO. De totale opname bewaar je als bewijslast.
2. Opdracht BeeldSpraak
Voor deze opdracht ga je in je leerteam een deel van het beeldmateriaal laten zien aan je medestudenten. Het beeldmateriaal bespreek je met elkaar. Het voorbereiden en bespreken van het beeldmateriaal vindt plaats op een bepaalde manier volgens een vast patroon dat is beschreven in bijlage A bij deze opdracht.Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 en onderdeel 3:

3. Kwaliteitsanalyse
Schrijf op basis van het beeldmateriaal, opdracht BeeldSpraak en literatuur, een kwaliteitsanalyse waaruit blijkt wat jouw kwaliteiten, valkuilen en groei zijn met betrekking tot de diverse aspecten van je coachcompetenties.
Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een kwaliteitsanalyse?
een reflectie.
Volgens een  methode.
Mag SWOT zijn.
Maar ik raad voor deze opdracht aan te reflecteren 
volgens Korthagen.

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volgende les
 1. LOB binnen mbo
 2. Waarom, hoe en wat is jouw rol binnen de studieloopbaanbegeleiding?
 3. Didactisch coachen en formatief evalueren

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spiraalmodel van Korthagen

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies