Platentektoniek multiple choice vragen

1 / 26
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Slide 2 - Video

Tsunami´s ontstaan uitsluitend als gevolg van subductie
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Het vulkanisme bij Japan is het gevolg van...
A
transforme plaatbeweging
B
divergente plaatbeweging
C
convergente plaatbeweging van continentale korsten
D
convergente plaatbeweging met subductie

Slide 4 - Quizvraag

IJsland vormt de top van een...
A
subductiezone
B
mid-oceanische rug
C
convergente plaatgrens
D
horst

Slide 5 - Quizvraag

Waar zal in de toekomst een nieuwe vulkaan ontstaan in de Hawaii-keten?
A
ten noordwesten van Hawaii
B
ten zuidwesten van Hawaii
C
ten noordoosten van Hawaii
D
ten zuidoosten van Hawaii

Slide 6 - Quizvraag

De San Andreasbreuk in California is..
A
een transforme breuk
B
een hotspottrack
C
een trog
D
een subductiezone

Slide 7 - Quizvraag

De oceaanbodem....
A
is dieper als de oceaanbodem ouder is
B
is maximaal 240 miljoen jaar oud
C
wordt continu gerecycled
D
ligt vrijwel overal op dezelfde diepte

Slide 8 - Quizvraag

continental drift wordt niet aangedreven door...
A
ridge push
B
convectiestromen
C
transforme bewegingen
D
slab pull

Slide 9 - Quizvraag

Bij Hawii is sprake van ...
A
een schildvulkaan met een effusief eruptietype
B
een stratovulkaan met een explosief eruptietype
C
een schildvulkaan met een explosief eruptietype
D
een stratovulkaan met een effusief eruptietype

Slide 10 - Quizvraag

Het magma dat opborrelt bij vulkanen in een subductiezone
A
bevat weinig gas en is weinig viskeus/stroperig
B
bevat veel gas en is weinig viskeus/stroperig
C
bevat veel gas en is er viskeus/stroperig
D
bevat weinig gas en is erg viskeus/stroperig

Slide 11 - Quizvraag

IJsland ligt...
A
op de grens van twee platen
B
boven een hotspot
C
op de top van een mid-oceanische rug
D
op zowel een plaatgrens, een hotspot als de mid-oceanische rug

Slide 12 - Quizvraag

de snelle beweging van de Nazcaplaat (ten westen van Zuid-Amerika) is vooral het gevolg van
A
ridge push
B
convectiestromen
C
slab pull
D
hotspotvulkanisme

Slide 13 - Quizvraag

In welk gebergte vind je veel vulkanen?
A
de Himalaya
B
de Alpen
C
de Andes
D
de Rocky Mountains

Slide 14 - Quizvraag

Plaattektonische situaties
• Divergentie --> Breukgebergte en uitbreiding van de zee
• Transform/Transversaal --> Platen bewegen langs elkaar 
• Convergentie --> subductie: oceanische plaat onder oceanische plaat 
• Convergentie --> subductie: oceanische plaat onder continentale plaat 
• Convergentie --> continentale plaat tegen continentale plaat 
• Hotspot --> mantelpluim onder de aardkorst

Slide 15 - Tekstslide

Rifting
• Door druk van magma 'bolt' een continent op 
• Er onstaan breuken 
• Er zakken delen weg: slenken 
• Er blijven delen hoog uitsteken: horstschouders/riftschouders

Slide 16 - Tekstslide

Seafloor spreading
• Divergentie 
• Er worden steeds nieuwe stroken oceanische korst gevormd 
• verder van de mid-oceanische rug 'zakt' de oceanische korst in.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Convergentie
• twee platen bewegen naar elkaar toe
• de oceanische ('zwaardere') plaat duikt onder
• trog - aardbevingen - stratovulkanen

Slide 19 - Tekstslide

Convergentie
• een oceanische plaat schuift onder een continentale plaat
• trog- aardbevingen - vulkanen én een gebergte langs de kust
• voorbeeld: Andes, Cascade Range

Slide 20 - Tekstslide

Convergentie
• Twee continentale korsten bewegen naar elkaar toe
• De sedimentlagen die op de bodem van de oceaan tusen de continenten lagen worden geplooid tot een gebergte

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Transform
• Twee platen schuiven langs elkaar heen
• Transforme breuken staan vaak dwars op mid-oceanische ruggen

Slide 23 - Tekstslide

Hotspot
• Een mantelpluim voert heel heet magma richitng het aardoppervlak
• Een tektonische plaat schuift daaroverheen
• Er onstaat vulkanisme (met een spoor - hotspot track)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Link