Debat 5 VWO

Herhaling debatverloop
- opzet debat
- verder na een slechte start
- de verschillende beurten: hoe formuleer je het?
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Herhaling debatverloop
- opzet debat
- verder na een slechte start
- de verschillende beurten: hoe formuleer je het?

Slide 1 - Tekstslide

Debatverloop
Opzetbeurt voorstanders            3 minuten
Opzetbeurt tegenstanders         3 minuten
Tweede beurt voorstanders       3 minuten
Tweede beurt tegenstanders    3 minuten
Discussie                                             5 minuten
Conclusie tegenstanders            1 minuut
Concusievoorstanders                 1 minuut

Slide 2 - Tekstslide

0

Slide 3 - Video

Opzetbeurt 
 • Definitie stelling (dit doen alleen de voorstanders)

 • Argumenten: kop-romp-staart

 • Nummeren ('ons eerste argument is...') en labelen ('ons gezondheidsargument is...')

Slide 4 - Tekstslide

Definitie stelling
Voorbeeld van een stelling: drugs moeten in Noord-Nederland verboden wordenSlide 5 - Tekstslide

Definitie stelling
Voorbeeld van een stelling: drugs moeten in Noord-Nederland verboden worden

De voorstanders leggen uit wat ze precies onder drugs verstaan. Zijn dat softdrugs of harddrugs, of allebei? Zijn koffie, sigaretten en alcohol ook drugs? Ook leggen ze uit wat ze verstaan onder Noord-Nederland: provincie Friesland en Groningen. Onder een verbod verstaan ze dat er geen harddrugs gebruikt en verkocht mogen worden

Slide 6 - Tekstslide

kop-romp-staart
 • Kop: geef na een korte inleiding aan welke argumenten zullen volgen (zie: labelen) : opzetbeurt 

 • Romp: geef je argumenten : Tweede beurt 

 • Staart: Herhaal nogmaals kort welke argumenten er zijn geweest (zie: labels) : slotbeurt 

Slide 7 - Tekstslide

kop-romp-staart
      De kracht van herhaling…

 • Zeggen wat je wilt zeggen 
 • Het zeggen
 • Zeggen wat je hebt gezegd


Slide 8 - Tekstslide

Argumentatie op basis van deze vragen: 
 • Wat is het probleem?
 • Is het probleem ernstig en structureel?
 • Wordt het probleem veroorzaakt door het huidige beleid?
 • Biedt het nieuwe beleid een doeltreffende oplossing?
 • Is de oplossing uitvoerbaar?
 • Wegen de voordelen van het nieuwe beleid op tegen de mogelijke nadelen?
Antwoord voorstanders = ja, tegenstanders = nee

Slide 9 - Tekstslide

Welke argumentatieschema's ken je?

Slide 10 - Woordweb

labelen en signaalwoorden 

 • Nummeren: ten eerste…, ten tweede…, etc.

 • Labelen: je argumenten een kernwoord / label meegeven.  Elke keer als je dit kernwoord / label noemt, weet de luisteraar over welk argument je het hebt.


Slide 11 - Tekstslide

kop: opzetbeurt

Heb jij het flexuur al ingepland? Ik zat gisteren in Magister mijn uren in te plannen, wat denk je? Alle vakken die ik lastig vind, zitten al vol. Ook de stilte-flexuren zitten vol. Dus dan maar andere uren inplannen. Zit ik weer de hele week tot 16.15 uur op school. Dit systeem werkt toch niet? 

Onze stelling is dat een flex-uren afgeschaft moet worden. Wij hebben het dan over alle flex-uren. Wij hebben hier een aantal goede argumenten voor. Het kunnen inplannen, de werksfeer en minder lestijd bij de vakken.

Slide 12 - Tekstslide

kop: opzetbeurt

Heb jij het flexuur al ingepland? Ik zat gisteren in Magister mijn uren in te plannen, wat denk je? Alle vakken die ik lastig vind, zitten al vol. Ook de stilte-flexuren zitten vol. Dus dan maar andere uren inplannen. Zit ik weer de hele week tot 16.15 uur op school. Dit systeem werkt toch niet? 

Onze stelling is dat flex-uren afgeschaft moeten worden. Wij hebben het dan over alle flex-uren. Dus zowel vak-flex, stilte-flex en samenwerk-flexuren. Wij spreken alleen over de flex-uren op Het Corderius. Voor andere scholen kunnen wij niet spreken, omdat zij het wellicht anders geregeld hebben. Wij hebben hier een aantal goede argumenten voor. Ten eerste het kunnen inplannen, ten tweede de werksfeer en ten derde minder lestijd bij de vakken.

Slide 13 - Tekstslide

romp: opzetbeurt

Het kunnen inplannen. De vakken die veel leerlingen moeilijk vinden, zitten als eerste vol. Daardoor kiezen leerlingen een ander vak dan ze eigenlijk hadden willen hebben.
De werksfeer. Tijdens de flex-uren wordt erg slecht gewerkt….etc.

Slide 14 - Tekstslide

romp: opzetbeurt

Ten eerste het kunnen inplannen. De vakken die veel leerlingen moeilijk vinden, zitten als eerste vol. Daardoor kiezen leerlingen een ander vak dan ze eigenlijk hadden willen hebben. Wij hebben een enquête gehouden onder 40 leerlingen en daaruit blijkt dat 70% van de leerlingen een flex-uur kiest op basis van zijn rooster. …. etc.
Vervolgens de werksfeer. Tijdens de flex-uren wordt erg slecht gewerkt….etc.

Slide 15 - Tekstslide

staart: opzetbeurt

Ik denk dat wij duidelijk hebben laten zien dat de flex-uren op het Corderius de plank volledig misslaan. Een drietal zaken is daarbij doorslaggevend. Ten eerste het inplannen, ten tweede de slechte werksfeer en ten derde minder vaklestijd. De leerlingen van het Corderius zouden beter af zijn als de tijd die nu naar de flex-uren gaat, weer teruggaat naar de vakken. Het is dus duidelijk dat de flex-uren moeten worden afgeschaft. Wat ons betreft met ingang van volgende week: een vakles met een goed geluid en alle flex-lessen eruit! 

Slide 16 - Tekstslide

Noem een aantal drogredenen

Slide 17 - Woordweb

verweerbeurt: tweede beurt 

 • In de verweerbeurt ga je in op elkaars argumenten uit de opbouwbeurt: je weerlegt de argumenten van de opponent
 • Tegenstanders moeten opletten dat ze niet alleen ingaan op de argumenten van de voorstanders uit de verweerbeurt, maar ook de opbouwbeurt.
 • Geen nieuwe argumenten deze ronde; wél verduidelijken van arg. 
 • Ook nu geldt dat opbouw / structuur belangrijk is.

Slide 18 - Tekstslide

slotbeurt
1. een schets van de twee werelden die in dit debat tegenover elkaar stonden, met uiteraard een positieve karakterisering van de wereld zoals voorgesteld door de eigen partij


2. de twee belangrijkste vragen in het debat


3. de bijbehorende antwoorden volgens de gehoorde opmerkingen van beide partijen, waaruit blijkt dat de antwoorden van de eigen partij het meest wenselijk zijn


4. Een krachtige, memorabele afsluiter ('een vakles met een goed geluid en alle flexlessen eruit!") 


Slide 19 - Tekstslide

slotbeurt

 • Tegenstanders beginnen
 • Gebruik labels
 • Bedenk een goede afsluitende zin (niet cliché 'alle drugs moeten dus afgeschaft worden'  en niet kinderachtig 'het slechte moet aan de kant, geen drugs meer in Nederland') 
 • Denk aan opbouw / structuur

Slide 20 - Tekstslide