PW6-DAKEN/TRAPPEN

Wat is dit voor type trap?
1 / 19
volgende
Slide 1: Open vraag
BouwkundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wat is dit voor type trap?

Slide 1 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hier zie je twee
A
Kilkepers
B
Hoekkepers

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

een muurplaataansluiting is de ontmoeting tussen … en …

Slide 3 - Open vraag

muur en dakvoet
hoe heet dit kaptype?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een prefabkap dat rust op
A
dragend knieschot
B
muurplaat op borstwering

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk nadeel heeft scharnierkap met borstwering vergeleken met de normale scharnierkap?

Slide 6 - Open vraag

De kap heeft extra gordingen nodig, Dan vervalt het voordeel van het scharnierend aanbrengen (en wordt de constructie zwaarder en duurder)
afschuifbelasting opvangen
broekstuk
hoekkeper-vorst
kilkepervorst
schubvorst
nokvorst

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen verstevigen met een knieschot of met gordingen?

Slide 8 - Open vraag

Een gording heeft meer dragend vermogen dan een knieschot dus een gording verstevigt de constructie meer. Een knieschot neemt veel ruimte in
een kilkeper bevindt zich bij een … hoek tussen twee schuine dakvlakken
A
inwendige
B
uitwendige

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet de goot bij een inwendige hoek van twee dakvlakken?
A
hoekgoot
B
mastgoot
C
zakgoot
D
kilgoot

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een?
A
sporenkap
B
gordingenkap

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij een gordingenkap worden de gordingen ondersteund door:
A
nokgording en muurplaat
B
topgevels, tussenmuren of spanten

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe veranker je de gording aan de gevel of spant?

Slide 13 - Open vraag

haakankers, balkdragers en opwaaiankers
tussen de spanten met gordinganker of op het spant met gordingklos
Hoe heet dit anker ook wel?

Slide 14 - Open vraag

• met muurplaatankers die in het binnenspouwblad bevestigd worden en door de spouw heen lopen.  
• met muurplaatankers die op de vloer bevestigd worden (F-anker).  

Wat is dit voor type trap?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De ‘wel’ is het stukje van de trede dat voor het ‘stootbord’ uitsteekt
A
dit is juist
B
dit is onjuist

Slide 16 - Quizvraag

voorkant trede - voorkant trede
optrede
aantrede
achterhout
stootbord

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat bepaalt de beloopbaarheid van een trap?

Slide 18 - Open vraag

Traphelling en de verhouding tussen op- en aantrede
Bedankt voor de aandacht en succes met leren alvast!

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies