Herhaling rekenen met letters

Herhaling rekenen met letters
voorbereiding op het Algebraïsch rekenen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Herhaling rekenen met letters
voorbereiding op het Algebraïsch rekenen

Slide 1 - Tekstslide

Sleep de gelijksoortige eentermen naar de juiste plaats
-0,5a³b²
-0,5ab
4a³b²
-ab
6a²
-3a³b²
a³b²
4,2a²b
8,91ab
-0,5
8,3ab²

Slide 2 - Sleepvraag

Sleep de gelijksoortige eentermen naar de juiste plaats
0,5a³b
-0,5ab³
4a³b²
-5a³b
26b³
12ab³
-ab³

Slide 3 - Sleepvraag

Welke eentermen zijn gelijksoortig
A
2ab en 3a²b
B
2ab en 3ab
C
2ab en 2ab²
D
2ab en 3a²b²

Slide 4 - Quizvraag

Wat zijn gelijksoortige eentermen?
A
Eentermen met hetzelfde coëfficiënt
B
Eentermen met hetzelfde lettergedeelte
C
Eentermen met hetzelfde exponent
D
Eentermen met een verschillende graad

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn gelijksoortige eentermen?
A
Eentermen met hetzelfde coëfficiënt
B
Eentermen met hetzelfde lettergedeelte
C
Eentermen met hetzelfde exponent
D
Eentermen met een verschillende graad

Slide 6 - Quizvraag

Herleid de volgende veeltermen:
4a + 10b + 6a - 15b
A
5
B
5 ab
C
10a - 5b
D
geen idee

Slide 7 - Quizvraag

Herleid de volgende veeltermen:
4a . 1,2b =
A
0,48 ab
B
4,8 ab
C
5,2 ab
D
dit mag je niet verder uitwerken

Slide 8 - Quizvraag

Bereken:
0,11 . 5 =

Slide 9 - Open vraag

Bereken:
-0,3 . 2,05 =

Slide 10 - Open vraag

Los op:
0,5a . 0,03b =

Slide 11 - Open vraag

Los op:
-0,003y . (-0,6a) =

Slide 12 - Open vraag

Wat is het juiste antwoord?
3 . (a + 3b) =
A
3a+3b
B
3a+9b
C
3a.9b
D
a+9b

Slide 13 - Quizvraag

Werk de haakjes weg en bereken.
0,25 . (2x - 0,7y) =

Slide 14 - Open vraag

Werk de haakjes weg en herleid:
3a - (-8 + 4b) - (-4b + 2a - 12)=

Slide 15 - Open vraag