1.3 Multiples, Factors and Primes

1.3 Multiples, Factors and Primes
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

1.3 Multiples, Factors and Primes

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Find the greatest common factor of 12 and 36

Slide 6 - Open vraag

Find the greatest common factor of 16 and 40

Slide 7 - Open vraag

Find the least common multiple of 3 and 4

Slide 8 - Open vraag

Find the least common multiple of 6 and 8

Slide 9 - Open vraag

Find all the prime numbers till 100
https://www.transum.org/software/Sieve_of_Eratosthenes/

Check your mailbox for link!

Slide 10 - Tekstslide

Bettermarks 1.3

Slide 11 - Tekstslide