Tekstsoorten en -doelen

Tekstdoelen en tekstsoorten
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Tekstdoelen en tekstsoorten

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze les..
Kun je een betoog, beschouwing en uiteenzetting herkennen.

Slide 2 - Tekstslide

Welke tekstsoorten ken je?

Slide 3 - Woordweb

Sleep de tekstsoorten naar het juiste tekstdoel
Informeren
Activeren
Overtuigen
Amuseren

Slide 4 - Sleepvraag

Slide 5 - Tekstslide


Betoog
Beschouwing 
Uiteenzetting 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Een tekstdoel kun je vaak al afleiden uit de titel van een tekst.

Slide 8 - Tekstslide

Uiteenzetting
Een uiteenzetting is een objectieve uitwerking van een onderwerp. Een uiteenzetting behandelt een onderwerp en geeft daar achtergrondinformatie en uitleg over. In een
uiteenzetting maakt men altijd gebruik van feiten

Slide 9 - Tekstslide

Uiteenzetting
Uiteenzettingen willen vooral informeren. In de tekst staan daarom vooral feiten die waar en controleerbaar zijn. Uiteenzettingen zijn dus objectief en in een zakelijke stijl geschreven.
Voorbeeld van een uiteenzetting: schoolboek
 

Slide 10 - Tekstslide

Uiteenzetting
tekstdoel de lezer informeren/ iets leren
inhoud:       feiten /  informatie
                       (Hoe zit iets in elkaar? Hoe is iets precies gebeurd?)

kenmerk:    objectief 
                        (vooral feiten)

Slide 11 - Tekstslide

Betoog

Slide 12 - Tekstslide

Betoog
tekstdoel   overtuigen van de lezer
inhoud         mening/ standpunt van de schrijver
                          en argumenten
                          Hoofdgedachte is een stelling       
                  
kenmerk:     subjectief
                        (duidelijke mening van de schrijver)


                         

Slide 13 - Tekstslide

Beschouwing
Wat zou het woord beschouwen kunnen betekenen in begrippen als levensbeschouwing, kunstbeschouwing, nabeschouwing?

Slide 14 - Tekstslide

beschouwen

Slide 15 - Woordweb

Beschouwing
Een tekst waarin je verschillende aspecten van één onderwerp belicht, noem je een beschouwing. 

Het doel van zo'n tekst is: de lezer eerlijk afgewogen informatie geven, zodat deze zichzelf een mening kan vormen = opiniëren.


Slide 16 - Tekstslide

Beschouwing
De hoofdgedachte van een beschouwing is een open vraag. De schrijver vraagt zich iets af en komt al schrijvend / denkend tot een mening. Een beschouwing begint met het vraagstuk, dan bekijkt de schrijver het van verschillende kanten en komt uiteindelijk tot een eigen positie in deze kwestie. Een beschouwing wil niet overtuigen, maar wil de discussie verrijken: bekijk het ook eens van deze kant.

Slide 17 - Tekstslide

Beschouwing
Een beschouwing is een objectieve tekst waarin de schrijver een onderwerp van verschillende kanten belicht , bijvoorbeeld door het geven van oorzaken, oplossingen en voor- en nadelen. Door het aanbieden van verschillende standpunten  kan de lezer een goed beeld krijgen van het onderwerp en zich daar een oordeel over vormen

Het tekstdoel van een beschouwing is de lezer aan het denken zetten. Dit tekstdoel zit tussen informeren (objectief informatie geven) en overtuigen (je eigen mening geven) in. We noemen het tekstdoel van de beschouwing opiniërend. Maar als je op het examen moet kiezen tussen overtuigen en informeren, kies je informeren!


Slide 18 - Tekstslide

Beschouwing
tekstdoel:  Informeren / lezer aan het denken zetten / eigen                                 mening  laten  vormen  (opiniëren)
inhoud:        feiten en verschillende meningen                                
                        meerdere gezichtspunten van deskundigen/ voor-                             en nadelen 
kenmerk:   neutraal
                        (geen duidelijke mening van de schrijver)

Slide 19 - Tekstslide

Wat is het doel van een beschouwing?
A
overtuigen
B
informeren
C
opiniëren
D
amuseren

Slide 20 - Quizvraag

Een betoog is..
A
subjectief
B
objectief

Slide 21 - Quizvraag

Wat ga je vinden in de kern van een beschouwing?
A
meningen
B
feiten
C
mening van de schrijver
D
drogredenen

Slide 22 - Quizvraag

Wat is het doel van een betoog?
A
Informeren
B
Amuseren
C
Overtuigen
D
Opiniëren

Slide 23 - Quizvraag

Welke tekstsoort zul je waarschijnlijk tegenkomen onder het kopje 'Nieuws en Achtergond'?

Slide 24 - Tekstslide

Welke tekstsoort zul je waarschijnlijk tegenkomen onder het kopje 'Column en Opinie'?

Slide 25 - Tekstslide

Aan de slag met Nederlands

Slide 26 - Tekstslide