Present Simple

The boy [to eat] pizza every day
A
eat
B
eats
C
eating
1 / 37
volgende
Slide 1: Quizvraag
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

The boy [to eat] pizza every day
A
eat
B
eats
C
eating

Slide 1 - Quizvraag

My sisters always [to run] on the field
A
run
B
runs
C
running

Slide 2 - Quizvraag

We often [to bake] pizza
A
bake
B
bakes
C
baking

Slide 3 - Quizvraag

The Present Simple (to have got)

to eat


I eat

He/she/it eats

We eat

You eat

They eat

Slide 4 - Tekstslide

I [to be] very happy
A
am
B
is
C
are

Slide 5 - Quizvraag

We [to be] students
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 6 - Quizvraag

John (to be) is a chef
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 7 - Quizvraag

My parents (to be) annoying
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 8 - Quizvraag

The Present Simple (to be)

Het werkwoord to be heeft een eigen vorm. Deze moet je uit je hoofd leren.I am (ik ben)

You are (jij bent)

We are (wij zijn)

They are (zij zijn)

He is  (hij is)

She is (zij is)

It is   (het is)

Slide 9 - Tekstslide

Kies de juiste vorm van het werkwoord:
I (to have) a brother
A
haves
B
have
C
D
has

Slide 10 - Quizvraag

Kies de juiste vorm van het werkwoord:
Peter (to have) a very cute dog.
A
haves
B
have
C
D
has

Slide 11 - Quizvraag

The Present Simple (to have got)

Het werkwoord to have heeft een eigen vorm. Deze moet je uit je hoofd leren.


I have 

You have 

We have 

They have 

He has 

She has 

It has 

Slide 12 - Tekstslide

Vertellen over gewoontes en feiten

Wat is een gewoonte?

Slide 13 - Tekstslide

To be


I am

He is

She is

It is

We are

You are

They are

to have got


I have 

He has 

She has 

It has 

We have 

You have 

They have 

to eat


I eat

He eats

She eats

It eats

We eat

You eat

They eat

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 1
Zet de zinnen in de tegenwoordige tijd
Typ het woord dat tussen haakjes staat

Slide 15 - Tekstslide

She (to work) on a farm.

Slide 16 - Open vraag

My sister (to kiss) her boyfriend

Slide 17 - Open vraag

Jeremy (to catch) pokemon.

Slide 18 - Open vraag

Tijs and Koen (to do) their homework on Sunday.

Slide 19 - Open vraag

The company (to advertise) a lot on TV.

Slide 20 - Open vraag

My computer (to crash) every day.

Slide 21 - Open vraag

My sisters (to fail) their test.

Slide 22 - Open vraag

Youri (to fish) every Saturday.

Slide 23 - Open vraag

Dikra (to help) Nellycha with her homework.

Slide 24 - Open vraag

Mees and Noa (to hurry) home after school.

Slide 25 - Open vraag

Opdracht 2
Zet de delen van de zin in de juiste volgorde & in de present simple
Denk aan hoofdletters en leestekens

Slide 26 - Tekstslide

finish / your test / early / you / always

Slide 27 - Open vraag

Iron / my mum / every weekend / our clothes

Slide 28 - Open vraag

always / it / in / the / holidays / rain

Slide 29 - Open vraag

The cute girl / at / the boy / smile

Slide 30 - Open vraag

my father / ever week / work / until / eight p.m.

Slide 31 - Open vraag

Wij werken iedere zondag in Breda.

Slide 32 - Open vraag

Exercise 3 (extra challenge)
Vertaal de zinnen naar het Engels.
Let op dat je de Present Simple gebruikt.
Let op hoofdletters en leestekens.

Slide 33 - Tekstslide

Mijn zus gaat altijd naar school.

Slide 34 - Open vraag

Demir maakt vaak zijn huiswerk.

Slide 35 - Open vraag

Sem koopt iedere maand een nieuw spel.

Slide 36 - Open vraag

Rachida kijkt op maandag naar het nieuws.

Slide 37 - Open vraag