Les 2 / 2.2 M+S

Les 3: Donderdag 1 maart 2018


De dag van....
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 3: Donderdag 1 maart 2018


De dag van....
Slide 1 - Tekstslide

Les 3: Donderdag 1 maart 2018
.... de complimenten.
'Complimentendag'.
Op het einde van de les geven we elkaar een mooi compliment!

Slide 2 - Tekstslide

Les 3:  Donderdag 1 maart 2018

Wat hebben we vorige les geleerd?

Slide 3 - Tekstslide

Les 3:  Donderdag 1 maart 2018

Wat hebben we vorige les geleerd?

Slide 4 - Tekstslide

Gelijkenissen en verschillen


Slide 5 - Tekstslide

Gelijkenissen en verschillen
'Allebei': 2x +
'Geen van beiden': 2x -

Slide 6 - Tekstslide

Gelijkenissen en verschillen
(Niet) dezelfde + substantief
(de-woord en pluralis)

(Niet) hetzelfde + substantief  
(het-woord in singularis)


Slide 7 - Tekstslide

Gelijkenissen en verschillen: een quiz!
Met je smartphone naar:
student.lessonup.io
Slide 8 - Tekstslide

Ik woon in België. Jij woont in Nederland.

Wij wonen in .... land.
A
allebei
B
dezelfde
C
geen van beiden
D
een ander

Slide 9 - Quizvraag

Ik heb 3 kinderen. Jij hebt 4 kinderen.

Wij hebben .... kinderen.
A
allebei
B
dezelfde
C
niet evenveel
D
hetzelfde

Slide 10 - Quizvraag

Ik speel 3 jaar viool. Jij speelt al 5 jaar viool.

Wij spelen .... viool.
A
even lang
B
niet evenveel
C
evenveel
D
niet even lang

Slide 11 - Quizvraag

Hij woont in Brugge. Zij woont in Antwerpen.

Zij wonen in .... stad.
A
evenveel
B
hetzelfde
C
dezelde
D
een andere

Slide 12 - Quizvraag

Ik kom te voet naar school en jij ook.

Wij komen .... te voet naar school.
A
samen
B
allebei
C
hetzelfde
D
even lang

Slide 13 - Quizvraag

Hoe goed kennen wij elkaar?
Het woordje 'of' gebruiken in een vraagzin.
p. 17, oef 13
Voorbeeldzin boek: 'Weet jij of François graag voetbalt?'
Ik stel enkele vragen (met of) en jullie antwoorden met:
Ik weet het niet...
Ik denk het niet....
Ik denk het wel... 
   Ik weet het zeker... 
De cursist speelt de vraag vervolgens door aan de collega cursist. Die beantwoordt de vraag.

Slide 14 - Tekstslide

Hoe goed kennen wij elkaar?
NOG EEN VOORBEELD
STEVEN:                                            Ocean, weet jij of Melody zussen heeft?
OCEAN antwoordt en vraagt:  Ik denk het niet. Melody, heb jij zussen?
MELODY:                                            Nee, ik heb geen zussen. 
                                                               Ja, ik heb een/twee/drie zus(sen).

Maak nu de oefening p. 149 en 150 (4 zinnen per persoon)
En de winnaar is... (bordschema)

Slide 15 - Tekstslide

Hoe goed kennen wij elkaar?
--> Het effect van 'of' op de zinsconstructie.

Simpele zin   (in Gent/François/woont/.)
 Vraagzin met 'of'   + (weet/jij/of/?)


Slide 16 - Tekstslide

Hoe goed kennen wij elkaar?
Het woordje 'dat' gebruiken in een antwoord. --> effect op zinsconstructie.


Terug naar simpele zin    (François/in Gent/woont/.)
Zin met 'dat' + bijzin    + (ik/dat/denk/.)
Zin met 'dat' + bijzin + meer info   
+ (ik/dat/denk/volgende week/François/voetballen/gaat/.)
NOG  Zin met 'dat' + bijzin + meer info   
+ (ik/dat/denk/gisteren/François/opgestaan/is/.)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

En nu oefenen!
p. 18 oef 14.
Kijk naar de foto van de man en beantwoord de vragen.
(gebruik de 'dat'-constructie)

p. 18 (track 5 / Optioneel)
Luister en controleer jullie antwoorden.

Slide 19 - Tekstslide

Ken je leraar :-) !
p. 19 oef. 16
2 groepen. 10 à 15 vragen.

Welke groep kent mij het best?
Wedstrijdje! De winnaar is... (bordschema)

Slide 20 - Tekstslide

Een echte situatie :-) !
Bejaarden op een bankje...

2 bejaarden zitten op een bankje in het park... Ze praten met elkaar maar ze horen niet zo goed. Jij komt erbij zitten.

Slide 21 - Tekstslide

Bejaarden op een bankje.
VOORBEELD (zet jullie met 3 op een rij)
BEJAARDE MAN:       Vind jij geel een mooie kleur?
BEJAARDE VROUW:  Wat vraagt hij?
JIJ:                                    Hij vraagt of je geel een mooie kleur vindt.
BEJAARDE VROUW:  Ja, ik vind geel een mooie kleur.
BEJAARDE MAN:         Wat zegt ze?
JIJ:                                     Ze zegt dat ze geel een mooie kleur vindt.

Slide 22 - Tekstslide

Hoe mensen elkaar begroeten hangt af van de cultuur en waar ze wonen in de wereld.
Op welke manier kan je iemand begroeten?
(Inventariseer antwoorden op bord)


Controleer nadien de antwoorden op pagina 20.
Hoe begroeten jullie elkaar (in het land van herkomst)?

Slide 23 - Tekstslide

Luisteroefening. (video)
(DVD tracks 1 - 3)

We luisteren naar de 3 anekdotes over gebeurtenissen in 3 verschillende landen.

Los de vragen op van oef. 17, pagina 21.

Slide 24 - Tekstslide

Imperfectumtraining.
                                            Ken jij een grappige anekdote die je op 
                                               reis hebt meegemaakt?    (imperfectum)


Extra oefeningen op imperfectum. Pagina 140.
Speel met het ganzenbord. (pionnen & dobelsteen)
Wat deed Piet elke avond? 's Avonds ... Piet ....

Slide 25 - Tekstslide

Trouwen in Gent... en Brussel...

Pagina 23, oef 19.
Luister naar het bericht (track 6).

- Waarover gaat het?
- Wat vind je van het bericht?

Slide 26 - Tekstslide

Trouwen in Koekelberg...
Pagina 23, oef. 20
Kijk naar het fragment. (dvd track 4)
Los de vragen op.

Pagina 23, oef. 21 (OPTIONEEL / HUISTAAK)
Luister naar een radiobericht op Radio 1...


Slide 27 - Tekstslide

Jullie huistaak.

Opdracht
Een krantenartikel uitkiezen, lezen, erover vertellen in de klas.
Motiveren waarom je dit artikel gekozen hebt.

Slide 28 - Tekstslide

BBB (Vl. vs Holl.)
Pagina 24, oef. 22
Luister naar een Vlaming en een Nederlander.
Los de vragen op.

Pagina 24, oef 23
Praat nu met je medecursisten.
Kom je soms in NL, begrijp je Nederlands uit NL, is VL mooier...?

Slide 29 - Tekstslide

Man over Woord: 'Frituursnacks'
Pagina 25, oef 24.
(dvd track 5)
Kijk en los de vragen op 


Pagina 26, oef 25
Waarom versta je Vlamingen niet altijd goed?
Ken je dialectwoorden? Welke?

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
Maak extra oefeningen op gelijkenissen en verschillen.

Lezen: De eerste winter op de Zuidpool. --> Over 2 weken krijgen jullie hierover vragen.

Slide 31 - Tekstslide

Volgende les
Dinsdag 6 maart:
Handboek Schriftelijk 2.2
deel 7

"Ik zoek werk!"
Jobadvertenties, solliciteren, jezelf verkopen, ...

Tot volgende week! Fijn weekend!

Slide 32 - Tekstslide

En dan nu nog..

Een complimentje aan je buur!


Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Link