Passives part 1

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today: the passive 
What is a passive sentence
When to use a passive sentence
How to rew

Slide 2 - Tekstslide

Lees de onderstaande zinnen en bepaal het onderwerp van de zin
The criminals were arrested. 
London is visited by millions of tourists every year
You will be given detention for this! 
His leg was broken in a car accident 
You must be tested to go to the concert
The passive is being explained to us 

Slide 3 - Tekstslide

In blauw: de onderwerpen. De hoofdwerkwoorden staan rood gemarkeerd. Voeren de onderwerpen het hoofdwerkwoord zelf uit? 
The criminals were arrested
London is visited by millions of tourists every year
You will be given detention for this! 
His leg was broken in a car accident 
You must be tested to go to the concert
The passive is being explained to us 

Slide 4 - Tekstslide

Passive
object
subject

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een passive? 
Een passive (passieve zin) is een zin waarin het onderwerp zelf niks doet, dus het voert het werkwoord niet uit. 
Het onderwerp ondergaat de handeling, het werkwoord wordt met het onderwerp gedaan. 

The thieves were arrested. 

Slide 6 - Tekstslide

Wanneer gebruik je een passive? 
Ten eerste: zo min mogelijk. Een passive haalt de vaart uit de zin en klinkt vaak niet mooi. 

Wanneer dan wel? 
- Als wat er gebeurt (en met wie) veel belangrijker is dan wie het doet.
- Als je niet weet wie het doet, alleen dat het gebeurt. 
- Om afstand te nemen van wat er gebeurt. Populair bij politici. 
"Mistakes were made" ipv "I made a mistake" 
- Op toetsen, om te laten zien dat je hem indien nodig kunt gebruiken. 

Slide 7 - Tekstslide

Hoe vorm ik een passive 
Een passive bestaat ALTIJD uit: 

- een vorm van het werkwoord "to be"
- het voltooid deelwoord van een hoofdwerkwoord (3e rijtje) 

Wij beginnen met de present simple, past simple en na modal verbs. 
LET OP: als je in een actieve zin een bepaalde werkwoordstijd zou moeten gebruiken, gebruik je in de bijbehorende passive dezelfde tijd! I bought milk / Milk was bought 

Slide 8 - Tekstslide

Passive 
Active
Passive
present simple
I do the homework.
She eats the apples.
The homework is done (by me).
The apples are eaten (by her).
werkwoord present
am/is/are + voltooid deelwoord
past simple
I did the homework.
She ate the apples.
The homework was done (by me).
The apples were eaten (by her).
werkwoord past
was/were + voltooid deelwoord
Na modal verb
I must buy groceries
Groceries must be bought 
Modal + hele werkwoord
Modal + be + voltooid deelwoord 

Slide 9 - Tekstslide

Choose the correct passive.

She writes poems.
A
Poems are written by her.
B
Poems were written by her.
C
Poems are being written by her.
D
Poems have been written by her.

Slide 10 - Quizvraag

Active: They make cloth.

Passive:
A
Cloth is made.
B
Cloth was made.
C
Cloth has been made .
D
Cloth had been made.

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een correcte Passive?
A
The class transforms
B
The class has transformed
C
The class is transforming
D
The class is transformed

Slide 12 - Quizvraag

They are going to release him.
Passive =
A
he will be released
B
him is released
C
he is going to be released
D
he has been released

Slide 13 - Quizvraag

Active = She pays a lot of money.
Passive =
A
A lot of many has been paid by her
B
A lot of money is being paid by her
C
A lot of money is paid by her
D
A lot of money is going to be paid by her

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de passive van deze zin:
The dog bit me.
A
I have been bitten by the dog.
B
I am bitten by the dog.
C
I will be bitten by the dog.
D
I was bitten by the dog.

Slide 15 - Quizvraag

passive/active:
That picture ___ by my grandmother
A
was painted
B
painted

Slide 16 - Quizvraag

passive/active:
I knew why I ___
A
am chosen
B
was chosen

Slide 17 - Quizvraag

A police officer fined me

passive =
A
me was fined
B
I was fined
C
I am being fined
D
me had been fined

Slide 18 - Quizvraag

passive/active:
those pyramids ___ around 400 AD
A
are built
B
were built

Slide 19 - Quizvraag

Passive:
The school ......................in 1991.( build)
A
is built
B
was built

Slide 20 - Quizvraag

Passive / active:
The film ...................(shoot) in Texas.
A
shot
B
was shot

Slide 21 - Quizvraag

Kies de juiste Passive:

Active: I learnt the passive!
A
The passive was learnt by me.
B
The passive was being learnt by me.
C
The passive learned me
D
The passive had been learnt by me.

Slide 22 - Quizvraag


Passive: Portuguese ___________ in Brazil.
A
is spoken
B
was spoken
C
has been spoken
D
had been spoken

Slide 23 - Quizvraag

passive/active:
she ___ of spiders
A
is frightened
B
frightened

Slide 24 - Quizvraag

passive/active:
the problem ___ to the children
A
explained
B
was explained

Slide 25 - Quizvraag

In de passive staat altijd een...
A
heel werkwoord
B
infinitief
C
voltooid deelwoord
D
ww+ing

Slide 26 - Quizvraag

The girl ........ (take) to hospital after she had had an accident.

Slide 27 - Open vraag

Our house ........... (sell) by the realtor yesterday

Slide 28 - Open vraag

The Chinese Wall ............... (visit) by loads of tourists every year

Slide 29 - Open vraag

The new Guardians of the Galaxy movie ........ (release) in 2022.

Slide 30 - Open vraag

If you drive 200 km per hour you .................... (give) a hefty fine.

Slide 31 - Open vraag

Ik begrijp wanneer ik een passive moet gebruiken en hoe hij eruit ziet.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 32 - Poll