Unit 3: Dat is duur!

Unit 3: Dat is duur! 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Unit 3: Dat is duur! 

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan: 25 January
1. Getting started with the unit
- Unit about shopping and money
- Vocabulary: De omgeving
- Quizlet list 

2. Unit 3: booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 2 - Tekstslide

Winkels

Slide 3 - Woordweb

Getting started with the unit...
Before we start with the unit...
1. Make a new folder in your Dutch B folder with the name : Unit 3 - Dat is duur!

2. Make sure there is already 1 Google Document in the folder: 
-  'Classwork' --> Document for little tasks we do in the lesson 

3. Quizlet: New vocabulary list: De omgeving

Slide 4 - Tekstslide

Lesson plan: 28 January
1. Unit 3: booklet
- Correction exercise 3 and 4
- Exercise 5 and 6

2. Vocabulary booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 5 - Tekstslide

Lesson plan: 30 January
1. Speaking exercise 5 - 6

2. Grammar: The comparative
- Exercise 7 + 8 Unit 4: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 6 - Tekstslide

The comparative: kleiner dan, groter dan
Alban is kleiner dan Lena.
Cristian is groter dan Aradhana. 
--> Comparative: adjective + er 

Pay attention:
- Sometimes the spelling changes: groot - groter / snel - sneller
- If the adjective ends on -r, we add -der: duur - duurder / ver - verder
- There are irregular forms: goed - beter / graag - liever / veel - meer /
 dikwijls - vaker / weinig - minder

Slide 7 - Tekstslide

Lesson plan: 31 January
1. Winkels en producten: Exercise 9

2. 'Er' als plaatsaanduiding
- Exercise 10 
- Exercise 11 
Unit 4: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 8 - Tekstslide

Lesson plan: 3 February
1. Booklet 'Winkelen, kleding, geld en werk' 
- Dialogue and vocabulary
- Exercise 1 - 5Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 9 - Tekstslide

Lesson plan: 6 February
1. Booklet 'Winkelen, kleding, geld en werk' 
- Exercise 6 - 10
- Vocabulary bookletUnit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 10 - Tekstslide

Lesson plan: 9 February
1. De supermarkt en de slager: Extra exercises

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 11 - Tekstslide

Lesson plan: 10 February
1. De supermarkt en de slager: Extra exercises
- Dialogue 

2. Vocabulary booklet

3. Gimkit

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 12 - Tekstslide

Lesson plan: 27 February
1. Reading exercise: De Tip Top shop

2. Exercises: 23 - 30 pg. 157 - 160 

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 13 - Tekstslide

Lesson plan: 3 March
1. Listening exercise: www.nedbox.be/teaser/een-robot-de-winkel

2.  Vocabulary booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 14 - Tekstslide

Lesson plan: 6 March
1. De bakker en de fruitboer: Vocabulary exercises
--> Google Drive

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 15 - Tekstslide

Lesson plan: 9 March
1. De bakker en de fruitboer: Vocabulary exercises
--> Google Drive

2. Vocabulary booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 16 - Tekstslide

Lesson plan: 9 March
1. De bakker en de fruitboer: Vocabulary exercises
--> Google Drive

2. Vocabulary booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 17 - Tekstslide

Lesson plan: 9 March
1. Correction vocabulary booklet

2. Kahoot: Vocabulary

3. Listening exercise: https://www.nedbox.be/teaser/bij-de-slager

4. Vocabulary booklet

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 18 - Tekstslide

Leesvragen
  1. Wat is er allemaal duurder geworden? Noem drie dingen.
  2. Waarom kosten spullen nu meer dan vorig jaar?
  3. Welke dingen in huis kosten nu vaak meer geld dan eerst?
  4. Hoe proberen mensen geld te be sparen? Noem drie dingen.
  5. Welk probleem  is er voor kinderen en wat is de oplossing?
  6.  Doe jij al iets om geld te besparen? Zo ja , wat dan? Zo nee , wat zou je kunnen doen?

Slide 19 - Tekstslide

Formative: Dialogue shop
1. In a group of 2 students you will write your own dialogue. One of you is a shop assistant, the other a customer in a shop. 
2. The customer needs to buy groceries for a dinner party. You will need to go to several shops. You may decide the rest of the content yourself. 

Words: 100 - 150 words 

Slide 20 - Tekstslide

Lesson plan: 23 March
1. Preparation reading summative: reading exercises

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 21 - Tekstslide

Lesson plan: 27 March
Preparation writing summative: Grammar exercises:

1. Tegenwoordige tijd

2. Zinnen schrijven

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 22 - Tekstslide

De tegenwoordige tijd (Present tense) 
Drinken                                              Fietsen                                                          Zingen 
Ik drink                                               Ik fiets                                                            Ik zing
Jij drinkt                                            Jij fietst                                                         Jij zingt
Hij/zij drinkt                                     Hij/zij fietst                                                 Hij/zij zingt
Wij drinken                                       Wij fietsen                                                  Wij zingen
Jullie drinken                                  Jullie fietsen                                             Jullie zingen
Zij drinken                                          Zij fietsen                                                  Zij zingen

Slide 23 - Tekstslide

De tegenwoordige tijd (Present tense) 
Willen                                                   Leren                                                             Geven 
Ik wil                                                      Ik leer                                                            Ik geef
Jij wilt                                                  Jij leert                                                          Jij geeft
Hij/zij wilt                                           Hij/zij leert                                                   Hij/zij geeft
Wij willen                                            Wij leren                                                       Wij geven
Jullie willen                                       Jullie leren                                                  Jullie geven
Zij willen                                             Zij leren                                                        Zij geven

Slide 24 - Tekstslide

De tegenwoordige tijd (Present tense) 
Zijn                                                          Hebben                                                          Gaan
Ik ben                                                      Ik heb                                                             Ik ga
Jij bent                                                  Jij hebt                                                          Jij gaat
Hij/zij is                                                 Hij/zij heeft                                                  Hij/zij gaat
Wij zijn                                                  Wij hebben                                                   Wij gaan
Jullie zijn                                             Jullie hebben                                              Jullie gaan
Zij zijn                                                   Zij hebben                                                     Zij gaan

Slide 25 - Tekstslide

Lesson plan: 30 March
1. Preparation reading summative: 
Reading exercises 

Unit 3: Dat is duur!

Inquiry question: Does money really make us happy?   

Slide 26 - Tekstslide