V3 mediawijsheid bronnen betrouwbaarheid

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Periode 1
 1. Kern: Lezen 1,2 + Taalverzorging 1,2 + Schrijven 1,2.
 2. Oefenen met DIA-plus en het thema "voeding & leefstijl"
 3. Beterspellen.nl start met spelling naar 3F
 4. Boek: nog kiezen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet waarom het belangrijk is om kritisch om te gaan met internet en hoe je dat doet
Je kunt aangeven wat plagiaat en phishing is en hoe bedrijven info op de lezer afstemmen
Je kunt beargumenteren waarom internet een grote invloed heeft op maatschappij en politiek
Je kunt zelf kritisch naar info kijken

Slide 4 - Tekstslide

Mediawijsheid: algoritmes

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een stukje code, om een probleem om te lossen.

Slide 6 - Tekstslide

Algoritmes
Met algoritmes kan de maker van tevoren bepalen wat er gebeurt in een bepaalde situatie. 
Zo weet YouTube dat wanneer jij veel kattenfilmpjes kijkt, het je meer kattenfilmpjes kan aanbevelen omdat je die waarschijnlijk leuk vindt.

Slide 7 - Tekstslide

Filterbubbel
Resultaten die niet bij jouw profiel passen worden weggelaten uit zoekresultaten.

Een andere invalshoek, een andere mening, een kritisch artikel of een tegendraadse weerwoord zal worden weggefilterd. Zo ontstaat een filterbubbel om je heen. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Zoek op google naar het woord sportvereniging en check of jij hetzelfde krijgt te zien als je buurman/-vrouw. Welke verschillen zie je?

Slide 10 - Open vraag

Scrol samen door elkaars Facebook. Krijg je dezelfde advertenties. Noteer de verschillen. Geef een verklaring waarom jij een bepaalde advertentie te zien krijgt.

Slide 11 - Open vraag

Instap
Maak vraag 3 op p. 10
In duo's
5 minuten

Besteed ook aandacht aan de vraag hoe je uit je filterbubbel kan komen
Evaluatie: ik hoor graag 3 goede tips

Slide 12 - Tekstslide

Meer voer voor de kritische zin
- plagiaat
-phishing

Slide 13 - Tekstslide

Plagiaat, onvermijdelijk
of onvergeeflijk?

Slide 14 - Tekstslide

Plagiaat
Iedereen kan publiceren op internet. Maar is de info ook echt van de schrijver zelf?
Als je niet goed aangeeft dat je de tekst van een ander gebruikt, kan dat leiden tot plagiaat. Het plegen van plagiaat kan je duur komen te staan. (= fraude = examencommissie)

Verwijs op de juiste manier naar gebruikte bronnen! 

Slide 15 - Tekstslide

Plagiaat als:
 • Citeren zonder bronvermelding
 • Parafraseren zonder bronvermelding
 • Hele alinea's zo overnemen van een website

 • Chatgpt = plagiaat

Slide 16 - Tekstslide

Bronvermelding

Slide 17 - Tekstslide

Phishing
Een bekende vorm van cybercrime is ‘phishing’. Hierbij proberen criminelen informatie van jou te verzamelen zoals een kopie van jouw paspoort of de inloggegevens van jouw internetbankieren. Dit doen ze door mails te sturen die lijken op mails van een officiële instantie of jouw bank. Let altijd goed op of de mail die je ontvangt van je bank, ook écht van je bank is. En of de website waarop je zit wel klopt. Twijfel je? Bel dan met de bank of de betreffende instantie. 

Kortom: wees altijd alert!!! 

Slide 18 - Tekstslide

Cybercrime (phishing) 
Een bekende vorm van cybercrime is ‘phishing’. Hierbij proberen criminelen informatie van jou te verzamelen zoals een kopie van jouw paspoort of de inloggegevens van jouw internetbankieren. Dit doen ze door mails te sturen die lijken op mails van een officiële instantie of jouw bank. Let altijd goed op of de mail die je ontvangt van je bank, ook écht van je bank is. En of de website waarop je zit wel klopt. Twijfel je? Bel dan met de bank of de betreffende instantie. 

Kortom: wees altijd alert!!!

Slide 19 - Tekstslide

Phishing herkennen!
- Algemene aanhef, zoals ‘Geachte klant’.
- Link naar een website die erg lijkt op die van een betrouwbare instelling.
- Afwijkend internetadres en mailadres, die sterk lijken op het adres van een betrouwbare instelling. Door met de muis op het adres te gaan staan zonder te klikken, is dit te zien (linksonder in beeld).
- Een verzoek om beveiligingscodes en/of persoonlijke gegevens in te vullen.

Slide 20 - Tekstslide

Les 1 Taalacademie


Lees de theorie 
(blz 8 en 9)

Maken: opdr. 3, 4 en 5 (blz 10)

Slide 21 - Tekstslide

Ben je mediawijzer geworden van deze les? Wat neem je ervan mee?

Slide 22 - Open vraag

Nabespreken

Slide 23 - Tekstslide

Plagiaat?
A
Dit is plagiaat, want hij schrijft de passages letterlijk over
B
Dit is plagiaat, want hij vermeldt geen bron
C
Dit is geen plagiaat, want het gaat om een heel klein stukje
D
Dit is geen plagiaat, want hij kan er niks aan doen

Slide 24 - Quizvraag

Leg uit waarom dit plagiaat is?

Slide 25 - Open vraag

Opdracht
Maak opdracht 7 uit je boek
In duo's
Zoek eerst op wat een burgerinitiatief is
Waarom is dit een bewijs van de macht van internet?

Niet af? Dan heb je huiswerk!
Klaar? Dan mag je door naar de volgende opdracht

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht
Pak je telefoon en open een app. Ga na tot welke gegevens deze app toegang heeft?
Schrijf een kort advies hoe je deze inbreuk op je privacy zou kunnen voorkomen (100 woorden)

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht
Zoek naar een bericht op gebied van voeding en leefstijl.

Lees het bericht kritisch en bekijk de bron.
Hoe betrouwbaar is dit bericht?

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Link

Wat heb je geleerd over kritisch lezen?

Slide 30 - Open vraag

Periode 1
 1. Kern: Lezen 1,2 + Taalverzorging 1,2 + Schrijven 1,2.
 2. Oefenen met DIA-plus en het thema "voeding & leefstijl"
 3. NUMO: uur per week, start met spelling naar 3F
 4. Boek: nog kiezen

Slide 31 - Tekstslide