4.2 Brandstoffen en milieu

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen

Slide 1 - Tekstslide

Check: Welke twee stoffen ontstaan bij de volledige verbranding van koolwaterstoffen?

Slide 2 - Open vraag

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan.

Slide 3 - Open vraag

Custardpoeder
Kopersulfaat
Kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Helder oplossing kleurt troebel wit

Slide 4 - Sleepvraag

Leerdoelen
Na deze les ....
  1. kun je het verschil tussen het natuurlijke en versterkte broeikaseffect uitleggen.
  2. kun je het verschil tussen fossiele en biobrandstoffen uitleggen.
  3. kun je 4 broeikasgassen en 3 fossiele brandstoffen noemen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat weet je al over het broeikaseffect?

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Video

Er bestaan twee soorten koolstofkringlopen. Welke?
A
Natuurlijke en onnatuurlijke koolstofkringloop
B
Trage en snelle koolstofkringloop
C
Menselijke en dierlijke koolstofkringloop
D
Homogene en heterogene koolstofkringloop

Slide 8 - Quizvraag

Welke kringloop draagt bij aan het versterkte broeikaseffect?
A
CO2 uitstoot uit de korte koolstofkringloop
B
CO2 uitstoot uit de lange koolstofkringloop

Slide 9 - Quizvraag

koolstofdioxide
fotosynthese
verbranding
mineralen en fossiele brandstoffen
zuurstof
afvaleters

Slide 10 - Sleepvraag

Welke stof is het meest aanwezig in de lucht?
A
N2
B
O2
C
edelgassen, zoals Ar en He
D
CO2

Slide 11 - Quizvraag

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 12 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN

lees blz. 92 uit boek

Slide 13 - Tekstslide

Verzuring
  • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
  • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 14 - Tekstslide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg.

Slide 15 - Tekstslide

Wat is GEEN gevolg van zure regen?
A
afbrokkelen van gebouwen
B
klimaatverandering
C
vissterfte in oppervlaktewater
D
bomen gaan dood

Slide 16 - QuizvraagSMOG
= rook en mist
door NOx(g) + CxHy(g)+fijnstof


ROETDEELTJES
vooral van DIESELS
Roetfilter
In steeds meer grote steden mogen vrachtwagens en oude dieselauto's daarom de binnenstad  niet meer in
Andere milieu effecten

Slide 17 - Tekstslide

Welk milieuprobleem ontstaat door de uitstoot van CO2 bij verbranding van aardolieproducten?
A
gat in de ozonlaag
B
versterkt broeikaseffect
C
broeikaseffect
D
zure regen

Slide 18 - Quizvraag

Oefenen! 
Ga naar de online methode. 
Maak opdrachten van §4.2. 

Dit moet af zijn voor de volgende les. 

Slide 19 - Tekstslide

AANPASSEN
VERDELEN OVER 2 LESSEN
1 VOORAL OVER BROEIKASEFFECT
2. OOK OVER ANDERE MILIEU PROBLEMATIEK M.N. FILMPJE OVER STIKSTOFPROBLEMATIEK UIT V4

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video