oefenen voor PW 3/4

oefenen voor het PW 3/4
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

oefenen voor het PW 3/4

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Korte herhaling 
 some, any, something, anything ............
Some - bevestigende zinnen, een vraag waar je 'ja' op kunt verwachten.
Yes, we have some apples.
Can I have some water, please?

Any - ontkennende zinnen, alle andere vragen.
No, we don't have any apples.
Do we have any accessories? 

Slide 3 - Tekstslide

Korte herhaling
 some, any, something, anything ............
Je kunt 'some' en 'any' combineren met
-thing, -body, -one, -where. 

Something/anything: iets
Somebody/someone/anybody/anyone: iemand
Somewhere/anywhere: ergens

De regels voor het toepassen blijven hetzelfde.

Slide 4 - Tekstslide

Some/any
  • something/anything          = iets
  • somebody/anybody                   =iemand
  • someone/anyone                        =iemand
  • somewhere/anywhere              =ergens 
  • not....anything                         =niets
  • not....anybody                                   =niemand
  • not....anyone                                      =niemand
  • not....anywhere                               =nergens

Slide 5 - Tekstslide

enige/enkele/een paar
yes +
some / something
I've got some friends.
beleefde ? ja
some / something
Could you give me some milk, please?
?
any / anything
Have you got any friends?
no/not -
any / anything
I don't have any friends.
links om te oefenen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Present Simple
          +
          -
            ?
I, we, you, they
ww
don't  +  ww
Do...ww?
he, she, it
ww+s
doesn't+ ww
Does..ww?
I (to work) work. I don't work. Do I work?
Tom (to work) works. Tom doesn't work. Does Tom work?
Always, often, never, sometimes, every day...- een feit

Slide 8 - Tekstslide

regelmaat, feit
every day, often, never...

I, you, we, they   werkwoord
he,she, it werkwoord+s

Do  I, you, we, they ...werkwoord?
Does he, she, it ..werkwoord?


I, you, we, they  don't werkwoord
he, she, it doesn't werkwoord
always
every day
often
sometimes
never
usually
regularly

Present Simple

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Present Continuoius
          +
          -
            ?
I, 
am  ww+ing
am not  ww+ing
Am...  ww+ing?
he, she, it
is  ww+ing
is not   ww+ing
Is   ..   ww+ing?
I (to work) am working. I am not working. Am I working?
We (to work) are working. We are not working. Are we working?
am/is/are+    ww+ing                   now, at this moment
  nu aan het doen
we, you, they
are  ww+ing
are not ww+ing
Are...    ww+ing?

Slide 11 - Tekstslide

now
right now
at the momentnu aan de gang is
now, at the moment

I am werkwoord+ing
 you, we, they  are  werkwoord+ing
he,she, it  is werkwoord+ing

 Am   I werkwoord+ing?
Are you, we, they werkwoord+ing?
Is he,she, it  werkwoord+ing?

I am not werkwoord+ing
 you, we, they are not  werkwoord+ing
he,she, it is not werkwoord+ing

Present Continuous

Slide 12 - Tekstslide

must / mustn't  = moeten/niet mogen
links om te oefenen
must 1          
must not   3
(+) must+ werkwoord
(-)     mustn't (must not) + werkwoord
I must go home.
                   I mustn't be late.
Ik moet naar huis.
Ik mag niet laat zijn.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

(as) fast (as)
(net zo) snel (als)
faster than
sneller dan
the fastest
de /het snelst(e)
    easy
    easier
   easiest
   funny
   funnier
  funniest
korte woorden

Slide 15 - Tekstslide

(as) beautiful (as)
(net zo) mooi(als)
more beautiful than
mooier dan
the most beautiful
de /het mooiste)
lange woorden

Slide 16 - Tekstslide

(as) fast (as)

faster than

the fastest

(as) beautiful (as)
(
more beautiful than
mooier dan
the most beautiful
de /het mooiste)
kort
lang

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

much/many
more (than)
(the) most
uitzonderingen

Slide 19 - Tekstslide

short
shorter    than
the  shortest
beautiful
more beautiful  than
the most beautiful
good
better
best
kort
lang
uitz.

Slide 20 - Tekstslide

mag wel
mag niet
Can                                                       Can't
Mag wel                                             Mag niet

Slide 21 - Tekstslide

can / can't (cannot)
kan/kan niet     mag/mag niet
Bevestigend (+)
Ontkennend (-)
Vragend (?)
I can ...
I can't ...
Can I ...?
You can ...
You can't ...
Can you ...?
He / She / It can ...
He / She / It can't ...
Can he/she/it ...?
We can ...
We can't ...
Can we ...?
You can ...
You can't ...
Can you ...?
They can ...
They can't ...
Can they ...?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide