Debatteren

In deze les

 • Debatteren, hoe gaat dat?
 • Hoe houd je een goed debat?
 • Wat zijn goede argumenten?
 • Tips en trucs
 • Oefening
 • Debatteren
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

In deze les

 • Debatteren, hoe gaat dat?
 • Hoe houd je een goed debat?
 • Wat zijn goede argumenten?
 • Tips en trucs
 • Oefening
 • Debatteren

Slide 1 - Tekstslide

Debatteren, hoe gaat dat?
Een debat is een gesprek over een 
onderwerp waarover de deelnemers 
het oneens zijn. 

Tijdens een debat wordt het eigen 
standpunt verdedigd met als doel 
een derde partij te overtuigen.

Slide 2 - Tekstslide

Debatteren, hoe gaat dat?
Debatteren  gebeurt ook veel in de Tweede Kamer .  Hier wordt vooral gedebatteerd over beleidskwesties. 


Slide 3 - Tekstslide

Wat is het doel van een debat?
A
mensen overtuigen
B
plezier hebben
C
winnen
D
mensen informeren

Slide 4 - Quizvraag

AUB - methode

Stelling:             Mensen moeten minder papier gebruiken.

                               Argument

                               Uitleg             

                               Bijvoorbeeld
                           

Slide 5 - Tekstslide

Argument
Uitleg
Bijvoorbeeld
Als we minder papier gebruiken, worden er minder bomen gekapt. Bossen zijn enorm belangrijk, niet alleen voor het zuurstof- gehalte, maar ook voor 80% van alle dieren op aarde. 
Zo leven er door de ontbossing in Indonesië bijna geen tijgers meer: er zijn er op dit moment minder dan 400. Dat blijkt uit een rapport dat Greenpeace onlangs heeft gepubliceerd.
Dat is beter voor het milieu.

Slide 6 - Sleepvraag

OEFENEN: SALESMAN
Probeer een simpel voorwerp  (bijv. beker, post-it's, pen, schooltas enz.) zo overtuigend mogelijk te verkopen in 1 minuut.

 • Maak gebruik van de  tips en trucs
 • 5 minuten voorbereiding 
 • Publiek / Jury: Wie was het meest overtuigend en waarom?

Slide 7 - Tekstslide

Ik koop het voorwerp van...

Slide 8 - Open vraag

Opdracht
- Bedenk voor- en tegenargumenten op de volgende stellingen: Sociale media hebben een slechte invloed op jongeren
- Eind van deze les debatteren!

Slide 9 - Tekstslide

Rollen bij een debat
- De Voorzitter
- De Debaters
- De Jury
- Het Publiek

Slide 10 - Tekstslide

De voorzitter
 • hij geeft de debaters steeds het woord;
 • hij bewaakt dat de debaters evenveel beurten en kansen krijgen;
 • hij houdt de spreektijden in de gaten;
 • hij ziet er op toe dat de debaters zich aan de stelling houden en niet teveel uitweiden;
 • hij ziet toe op de debatdiscipline en grijpt waar nodig in (steeds één debater aan het woord!);
 • hij speelt soms advocaat van de duivel en vraagt debaters om toelichting als zaken niet helder zijn;
 • hij stimuleert dat debaters respectvol met elkaar omgaan;
 • hij sluit het debat af. 

Slide 11 - Tekstslide

De debaters
 • het luisteren naar de stelling
 • brainstormen over zoveel mogelijk argumenten;
 • het ordenen op voor- en tegenargumenten;
 • reacties op deze voor- en tegenargumenten bedenken;
 • het ordenen van de argumenten op rangorde en volgorde;
 • het verdelen van de argumenten over de debaters
 • nadenken over het gebruik van lichaamstaal

Slide 12 - Tekstslide

De jury
 • Luistert naar de voor- en tegenargumenten
 • Schrijft op welke voor- of tegenargumenten sterk waren
 • De jury wijst de winnaar van het debat aan
 • Zij is onpartijdig

Slide 13 - Tekstslide

Het publiek
Het publiek is aandachtig luisteraar. Zij kan uiting geven aan haar opvattingen door bepaalde inbreng van debaters te honoreren met applaus.
 

Slide 14 - Tekstslide

Toetsopdracht in groepsjes
- Classroom
- Volgende week woensdag debatteren 
- Voor een cijfer!

Slide 15 - Tekstslide

Tips & trucs
          Voorbeeld
          Feit
          Vraag
          Vergelijking
          Oplossing
          Humor

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Welke trucs werden gebruikt?

Voorbeeld -feit - vraag- vergelijking -
oplossing - humor
timer
1:00

Slide 18 - Open vraag

Tips & trucs
          Voorbeeld
          Feit
          Vraag
          Vergelijking
          Oplossing
          Humor

Slide 19 - Tekstslide

timer
3:00
debatonderwerpen

Slide 20 - Woordweb

Een goede stelling
Is nooit een vraag
Bevat geen dubbel ontkenning (niet, nooit, geen)
Is uitdagend en duidelijk

Slide 21 - Tekstslide

Corona
Mag je mensen verplicht vaccineren tegen corona?
Je moet mensen nooit verplichten een vaccinatie te halen.
Misschien is het een goed idee een vaccinatie tegen Corona te verplichten

Vaccineren tegen corona moet verplicht worden

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 11: maak een goed stelling1.   Er moet niet meer geld naar ontwikkelingssamenwerking
2.   Moeten de eindexamens worden afgeschaft?
3.   Het zou misschien goed zijn dierentuinen te verbieden met het oog op             dierenwelzijn


Slide 23 - Tekstslide

Maak goede stellingen:
1. Er moet niet meer geld naar ontwikkelingssamenwerking
2. Moeten de eindexamens worden afgeschaft?
3. Het zou misschien goed zijn dierentuinen te verbieden met het oog op
dierenwelzijn

Slide 24 - Open vraag

Goede stellingen: 
1.   Er moet meer geld naar ontwikkelingssamenwerking.
2.  De eindexamens moeten worden afgeschaft.
3.  Dierentuinen moeten worden verboden.

Slide 25 - Tekstslide

Bedenk een stelling bij jouw debatonderwerp

Slide 26 - Open vraag

2. Warming up! TROUBLESPEECH
= De spreker moet zich verbaal zien te handhaven in een denkbeeldige, vrijwel onmogelijke situatie.
Scenario 1
Een docent heeft de gemaakte proefwerken in de bus laten liggen; wat zegt hij/zij tegen de leerlingen?
Scenario 2
Een fabriek blijkt jarenlang naaktslakken te hebben verwerkt in de vruchtensappen en babyvoeding; wat zegt de woordvoerder tegen de toegestroomde pers?
Kies individueel een scenario. Bereid een presentatie voor! 5 min tijd.

Slide 27 - Tekstslide

3. Warming up! Verdedig het onverdedigbare 
Geef een korte speech met argumenten over een ‘onverdedigbare stelling’. Probeer zoveel mogelijk orginele en creatieve argumenten te geven om toch de stelling te verdedigen.
Groepen van 3 personen + 1 captain (totaal 4 dus)
5 minuten voorbereiding – 2 minuten om de drie argumenten te geven

Slide 28 - Tekstslide

Alle publieke toiletten moeten doorzichtige muren hebben

Alle publieke toiletten moeten doorzichtige muren hebben

Slide 29 - Tekstslide