VPRO1 Hfst 2 Maatschappelijke opvang en voorzieningen

Welkom bij VPRO 
Periode 3

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
VPRO1MBOStudiejaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij VPRO 
Periode 3

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
 • Inleveren van opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Wat staat er vandaag op de planning? 
 • Hoofdstuk 2 highlights  
 •  Interactieve les (theorie + zelfstandig werken)
 • Huiswerk bespreken 

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 2:  Maatschappelijke opvang en voorzieningen
Lees de casus in je boek op blz 28 
Veel mensen -> goede opleiding, gezin, kinderen, hobby's  etc. 
Soms loop je even vast.... 

timer
2:00

Slide 4 - Tekstslide

Waarop kunnen mensen
zoal vastlopen?
(maak koppeling met MZ)

Slide 5 - Woordweb

Daarom gaan we het tijdens dit hoofdstuk hebben over?
 • De doelgroepen waar je als PBSD mee kunt gaan werken
 • Welke problemen en zorgen jouw clienten kunnen hebben
 • Welke verschillende woonvormen er zijn 
 • Wat je voor kwaliteiten/kerntaken als PBSD nodig hebt.  

Slide 6 - Tekstslide

Als persoonlijk begeleider krijg je te maken met?
Door omstandigheden moeilijk zelfstandig staande kunnen houden. 
Langdurige ondersteuning - tijdelijke ondersteuning
Persoonlijk en sociaal maatschappelijk functioneren.

Totdat het doel is behaald dat...
Ze zelf weer de regie over hun leven kunnen voeren. 
Je werkt altijd aan het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt!


Slide 7 - Tekstslide

Kerntaken PBér

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Tekstslide

Hoe motiveerde jij als begeleider zelfredzaamheid in de praktijk? Noem voorbeelden van zelfredzaamheid.

Slide 10 - Open vraag

Werken met een netwerk als persoonlijk begeleider. Met wie/wat krijg je dan allemaal te maken?
Contacten opbouwen en onderhouden
Zowel binnen als buiten de organisatie
Gesprekken bij mensen thuis
ivm WMO
Je moet specialistische hulp
inschaken
Aansluiten bij het sociaal beleid
Waarin de kracht van de burger centraal staat
Jezelf zijn - eerlijk en oprecht zijn
Weet je iets niet? Zeg het dan! 
Weten waar je over praat
Je bent gesprekspartner 
voor familie en andere naasten
Coordinerende taken 

Slide 11 - Tekstslide

         Vraaggericht werken & Vraag achter de vraag

 • Samen met de cliënt in gesprek gaan! Niet alleen jij beslist en niet alleen de cliënt beslist. 
 • Vraaggerichte- en oplossingsgerichte houding.
 • Je laat je niet leiden door de wetten en regels, 
      maar je focust je op de zorgvraag en behoefte.

Wat heb je nodig om dit gesprek aan te kunnen gaan?

Slide 12 - Tekstslide

                         De vraag achter de vraag....

Neem niet genoegen met het eerste antwoord of keur probleemgedrag niet direct af, heel vaak zit er een vraag of een boodschap achter! 

Praktijkvoorbeelden
'Tv en videoland'
 'Negeren' 
'Gaan we uiteten?'

Slide 13 - Tekstslide

Buiten de muren! Client woont thuis en ontvangt daar ondersteuning.
Bijvoorbeeld; thuiszorg, huishoudelijke hulp, ambulante hulpverlening, thuishulp etc.

Binnen de muren! Client woont binnen de instelling.
Bijvoorbeeld; verpleeghuis, psychiatrische instelling, asielzoekerscentrum, penitentiaire inrichting etc.

Semimuraal; overdag behandeling en ‘s avonds thuis.
Bijvoorbeeld; dagbehandeling, deeltijdbehandeling, dagverblijf etc.

Transmuraal; ketenzorg!
Dynamische vorm, combinatie van intramurale en extramurale zorg. Meerdere zorgaanbieders.
Vaak ingezet bij chronisch zieken.

Slide 14 - Tekstslide

Teamsopdracht 2.3.2
Benoem bij elke vaardigheid een voorbeeld vanuit de praktijk waarin jij aantoont in hoeverre jij dit beheerst:

 1. Betrokkenheid
 2. Empathie
 3. Assertiviteit
 4. Integriteit
 5. Reflectief vermogen
 6. Verantwoordelijkheid dragen
 7. Representatief zijn
 8. Goed samen werken
Assertiviteit
Een balans vinden tussen het behartigen van je eigen belangen en het rekening houden met de belangen van een ander. 
Integriteit
Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Slide 15 - Tekstslide

Zelfstandig werken aan de praktijksituatie in de digitale leeromgeving. 


9SD2H1: groepscode 3WU3R9XS
 9SD2H2 : groepscode HXFHZXJP

Opdrachten - Thema 1 - Praktijksituaties - Wie binnen drinkt doet dat niet op straat

Zelfstandig werken:

Praktijksituatie - 'Wie binnen drinkt doet dat niet op straat'  opdracht 1 tm 7 
(Opdrachten - Thema 1 - Praktijksituaties - Wie binnen drinkt doet dat niet op straat)
Inleveren: 

Teamsopdracht 2.3.2 
Inleveren: 
Slide 16 - Tekstslide

Volgende les 
Hoofdstuk 6
Digitale leeromgeving bespreken
Opdracht 2.3.2 bespreken

Slide 17 - Tekstslide