opstellen vergelijkingen en kloppend maken

Deze les bevat vooral opstellen en kloppend maken.


Laat met een handje zien of je aan het einde van de les nog een rekenopgave wilt met massaverhoudingen?


1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Deze les bevat vooral opstellen en kloppend maken.


Laat met een handje zien of je aan het einde van de les nog een rekenopgave wilt met massaverhoudingen?


Slide 1 - Tekstslide

Opstellen van reactie vergelijkingen
1. De elektrolyse van water.
2. De verbranding van butaan.
3. De verbranding van alcohol. C2H5OH
4. Vaste fosfor (s) reageert met zwavel (s) tot difosforpentasulfide (s).
5. Stikstof reageert met broom tot tristikstofpentabromide (l).
6. Koolstofdioxide reageert met ammoniak tot water, koolstofmonoxide en stikstof.
7. Koolstofmonoxide reageert met ammoniak tot stikstofdioxide, blauwzuurgas (HCN) en
waterstof.
8. Verbranden van H2S
C4H10

Slide 2 - Tekstslide

uitwerkingen
 1.   2 H2O (l) --> 2 H2 (g)+ O2(g)  
 2.   2 C4H10 (g) + 13 O2(g) --> 8 CO2 (g) + 10 H2O (l)
 3.    C2H5OH (l) +  3 O2(g) --> 2 CO2(g) + 3 H2O (l) 
 4.    F2 (s) + 5 S (s) --> F2S5(s)
 5.    3 N2 (g) + 5 Br2(l) --> 2 N3Br5(l)
 6.    3 CO2(g) + 2 NH3(g) -->  3 H2O (l) +  3 CO (g) +  N2(g) 
 7.     4 CO (g) + 6 NH3 (g) --> 2 NO2 (g) + 4 HCN (g) + 7 H2(g) 
 8. .    2 H2S (g) + 3 O2 (g) --> 2 H2O (l) + 2 SO2 (g) 

Slide 3 - Tekstslide

Water zuiveren
Ozongas (O3) wordt gebruikt voor de zuivering van water ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Omdat ozon giftig is, moet na de zuivering van het water het restant ozon volledig in zuurstof worden omgezet. Dit kan men doen door het water met het restant ozon over een zilveren plaat te leiden. Het ozon reageert dan met het zilver tot onder andere vast zilveroxide (AgO).
1. Geef de reactievergelijking tussen ozon en zilver.
In stap 2 bij deze zuivering treedt fotolyse op van zilveroxide. 
2. Geef de reactievergelijking van deze fotolyse.

Slide 4 - Tekstslide

uitwerking
 1.  O3(g) +  3 Ag(s) --> 3 AgO (s) 
 2. 2 AgO(s) --> 2 Ag (s) + O2 (g)

Slide 5 - Tekstslide

Brandstoffen
Mensen die kamperen gebruik vaak tanks gevuld met propaangas om op te koken.
1. Geef de volledige verbrandingsreactie van propaan in molecuulformules.
In het lab kan men biodiesel maken door koolstofdioxide te laten reageren met water. Hierbij ontstaat als bijproduct zuurstof. Gebruik C15H22O4 (l) voor biodiesel.
2. Geef de reactie voor het maken van biodiesel.

Slide 6 - Tekstslide

uitwerking
 1. C3H8 (g) + 5 O2 (g) --> 4 H2O (l) + 3 CO2(g) 
 2. 30 CO2(g) + 22 H2O (l) --> 2 C15H22O4 (l) + 37 O2(g)

Slide 7 - Tekstslide

Steamreforming
Tegenwoordig zijn er auto’s die rijden op waterstofgas. Waterstof kan gemaakt worden in een tweetal opeenvolgende reacties. Dit hele proces heet steamreforming.
Reactie 1: Methaan reageert met stoom tot waterstof en koolstofmonoxide. Reactie 2: De koolstofmonoxide van Reactie 1 reageert met stoom tot waterstof en
koolstofdioxide.
1. Geef de reactievergelijking van reactie 1.
2. Geef de reactievergelijking van reactie 2.

Slide 8 - Tekstslide

uitwerking
 1. CH4 (g) + H2O (l) --> CO (g) + 3 H2 (g)
 2. CO (g) + H2O (l) --> H2 (g) + CO2(g) 

Slide 9 - Tekstslide

Vorming van Booroxide
De reactie van boortrifluoride (BF3) met natriumboorhydride (NaBH4) leidt tot de vorming van natriumtetrafluoroboraat (NaBF4) en diboraan (B2H6). Diboraan kan vervolgens reageren met zuurstof uit de lucht waarbij booroxide (B2O3) en water ontstaan.

1. Geef de twee reactievergelijkingen die leiden tot de vorming van booroxide.

Slide 10 - Tekstslide

Uitwerking

 • 4 BF3 (?) + 3 NaBH4(?) --> 3 NaBF(?) + 2 B2H6 (?) 
 • B2H6(?) + 3 O2(g) --> B2O3(?) + 3 H2O (l)

Slide 11 - Tekstslide