Reported Speech

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Plan for today 

Reported speech: instruction

Reported speech: teacher-led practice 


Slide 2 - Tekstslide

 Reported Speech

Slide 3 - Tekstslide

At the end of this lesson I will: 

- know the difference between direct and reported (indirect) Speech. 
- know which types of words I need to change when rewriting from direct to indirect speech
- have practised rewriting from direct to indirect speech together with the teacher and the rest of the class. 

Slide 4 - Tekstslide

We gebruiken reported speech om op een later tijdstip te herhalen wat wij zelf hebben gezegd, of wat iemand anders heeft gezegd. 

Direct speech:
"We are trying to pay attention!"

Indirect speech: 
They said (that) they were trying to pay attention. 

Slide 5 - Tekstslide

Kijk op de volgende slide goed naar de twee zinnen (direct en indirect) en wat er in een andere kleur is geschreven. 
Probeer alvast de volgende vragen te beantwoorden voor jezelf: 

- Wat gebeurt er met de werkwoordstijd als je herschrijft van directe naar indirecte rede?
- Wat gebeurt er met persoonlijke voornaamwoorden (I, you, us, them) en bezittelijke voornaamwoorden (his, her, our) als je herschrijft van directe naar indirecte rede?
- wat gebeurt er met bijwoorden van plaats en tijd als je herschrijft van directe naar indirecte rede?

Slide 6 - Tekstslide

Direct speech: 
Indirect speech: 
"It is cold here." 
She said it was cold there
"We won our match yesterday."
They said they had won their match the day before
"I will help you."
The teacher said he would help me 
"I have written a book."
He said he had written a book. 
"We have been working too hard today."
They said they had been working too hard that day. 
I'm going to do my homework tonight. 
She said she was going to do her homework that night

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Past simple
Past continuous
Past perfect simple
Past perfect continuous
Future with would or was/were going to
had to
Must
past continuous
future with will / am going to 
Present continuous
Past simple
Past perfect simple
Present simple
Past perfect continuous
Present perfect simple
Present perfect continuous

Slide 10 - Sleepvraag

Which things would you have to change in this sentence if you changed it to reported speech?
"I hate it here!"
She said ...
A
I / here
B
I / hate
C
hate / hear
D
I / hate / here

Slide 11 - Quizvraag

How many things would you have to change in this sentence?
"I will give you back your grades tomorrow."
The teacher said...
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 12 - Quizvraag

Which things would you have to change in this sentence if you changed it to reported speech?
"We haven't finished our homework yet!"
They said ...
A
We / haven't / our / yet
B
We / haven't / our
C
We / our / yet
D
We / haven't

Slide 13 - Quizvraag

Which is correct?
"I'm working hard."
He said....
A
...that he is working hard .
B
...that he was working hard.
C
...that he works hard.
D
...that he worked hard .

Slide 14 - Quizvraag

Which is correct?
"I will meet you all at school tomorrow."
She said...
A
She will meet us all at school the next day.
B
she will meet us all at school tomorrow.
C
she would meet us all at school tomorrow
D
she would meet us all at school the next day.

Slide 15 - Quizvraag

Which is correct?
"I haven't seen him since last night."
She said...
A
she hadn't seen him since the previous night.
B
she hadn't seen him since last night
C
she hasn't seen us since the previous night
D
she hasn't seen him since the previous night.

Slide 16 - Quizvraag

Which is correct?
"You must hand in your book reports next week!"
The teacher said.....
A
you have to hand in your book reports next week
B
we have to hand in our book reports the following week.
C
we had to hand in our book reports the following week.
D
we must hand in our book reports the next week.

Slide 17 - Quizvraag

Now try this one....
"I haven't finished my homework yet."
He said (that) ....

Slide 18 - Open vraag

"I am tired because I have been working too hard."
She said (that)....

Slide 19 - Open vraag

I know the difference between direct and reported speech
A
Yes
B
No
C
Sort of

Slide 20 - Quizvraag

I know which words I need to change when rewriting from direct to indirect speech
A
Yes
B
No
C
Sort of
D
Yes, but I need more practice.

Slide 21 - Quizvraag

Still hard? 

Watch the video on the next slide and see if it helps. 

On the slide after that, there are some more exercises. The link takes you to a page with quite a bit of choice.

We will come back to this in class. More than once. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Link