Paragraaf 4.2

Custardpoeder
Kopersulfaat
Kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Helder oplossing kleurt troebel wit
1 / 11
volgende
Slide 1: Sleepvraag
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Custardpoeder
Kopersulfaat
Kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Helder oplossing kleurt troebel wit

Slide 1 - Sleepvraag

Leerdoelen §4.2
L4-8 Ik kan uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en hoe zij zijn ontstaan.
L4-9 Ik kan het verschil tekenen en uitleggen tussen de snelle en trage koolstofkringloop.
L4-10 Ik kan uitleggen welke biobrandstoffen er zijn en waarom ze CO2-neutraal zijn.
L4-11 Ik kan uitleggen hoe waterstof als brandstof kan dienen en wordt opgewekt.
L4-12 Ik kan beschrijven wat het (versterkt) broeikaseffect is en uitleggen hoe het werkt.
L4-13 Ik kan uitleggen wat de milieugevolgen zijn van fossiele brandstoffen.

+ 2 filmpjes van NOS op 3 over fossiele brandstoffen en stikstofprobleem!

Slide 2 - Tekstslide

Fotosynthese
Glucose
Koolstofdioxide
Zuurstof
Water
Zonlicht

Slide 3 - Sleepvraag

koolstofdioxide
fotosynthese
verbranding
mineralen en fossiele brandstoffen
zuurstof
afvaleters

Slide 4 - Sleepvraag

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 5 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN

lees blz. 92 uit boek

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit hoe zure regen ontstaat.

Slide 7 - Open vraag

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg.

Slide 8 - Tekstslide

Welke stof is het meest aanwezig in de lucht?
A
N2
B
O2
C
edelgassen, zoals Ar en He
D
CO2

Slide 9 - Quizvraag

Verzuring
  • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
  • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is GEEN gevolg van zure regen?
A
afbrokkelen van gebouwen
B
klimaatverandering
C
vissterfte in oppervlaktewater
D
bomen gaan dood

Slide 11 - Quizvraag