crossVerwerkingsles
Week 46 - Niveau C

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Verwerkingsles pre-teaching - niveau C

Onderdelen in deze lesVerwerkingsles
Week 46 - Niveau C

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Deze les leer je de volgende nieuwe woorden:
verwerken
geestig
ter hand nemen
humoristisch
Lesdoelen
komisch
inpassen
de laatste hand leggen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen met de moeilijke woorden van de week!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Welk woord staat hier? Typ het woord hieronder!


Oefen met de moeilijke woorden!

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat betekent komisch?
Oefen met de moeilijke woorden!
A
schokkend
B
grappig

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort bij ter hand nemen en wat bij de laatste hand leggen aan?
Sleep de zinnen naar het juiste vak.
Oefen met de moeilijke woorden!
ter hand nemen
de laatste hand leggen aan
De laatste steen van een huis.
Het eerste woordje van een werkstuk.
De puzzel afmaken.

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welk woord is juist?
Als je iets inpast zorg je ervoor dat IETS / NIETS tussen 
andere dingen of mensen wordt geplaatst.
Oefen met de moeilijke woorden!
A
iets
B
niets

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul de lege plekken in.

Sleep de woorden naar de juiste plek. 
Oefen met de moeilijke woorden!

In die nieuwe tekenfilm hebben ze leuke grapjes ……………………………………..

Daardoor vind ik de film leuk en ……………………………………………………………….

1
2
verwerkt
ter hand genomen
humoristisch

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat vind jij geestig?

Maak een tekening op een los blaadje.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werk samen met een klasgenoot.

Bespreek samen wat jullie
getekend hebben op jullie blaadje.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Heb ik de lesdoelen behaald?
Ik begrijp de moeilijke woorden:

verwerken
inpassen
de laatste hand leggen aan
ter hand nemen
geestig
komisch
humoristisch

Slide 11 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek samen met uw leerlingen of jullie de lesdoelen hebben behaald.
Tot de volgende keer!

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies