LOB les 1 kwaliteitenreflectie

Welkom 1jad 
LOB

Kwaliteitenreflectie 


1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom 1jad 
LOB

Kwaliteitenreflectie 


Slide 1 - Tekstslide

Planning van deze les 
- Bespreken inhoud portfolio
- Opdracht 
- Afsluiting les 

Slide 2 - Tekstslide

Portfolio 
Waar moet je portfolio aan voldoen?
- Voorblad 

(Naam, studentnummer, klas, docent en datum)

- Automatische inhoudsopgave, paginanummers 
- Voorwoord/ verwachtingen 
- Leerdoelen
- Uitgewerkte competenties 
- Eindreflectie (leerdoelen betrekken)
Eind van iedere periode lever je het portfolio in via Cum Laude. 

Slide 3 - Tekstslide

Portfolio 

- Uitgewerkte competentie 1 / uitgevoerde opdracht + reflectie
- Uitgewerkte competentie 2 / uitgevoerde opdracht + reflectie
- Uitgewerkte competentie 3 / uitgevoerde opdracht + reflectie
- Uitgewerkte competentie 4 / uitgevoerde opdracht + reflectie
- Uitgewerkte competentie 5 / uitgevoerde opdracht + reflectie
- Eindreflectie (hierbij de leerdoelen betrekken)
Slide 4 - Tekstslide

Kwaliteitenreflectie
Waar denk je aan?

Slide 5 - Woordweb

Competentie 1
Kwaliteitenreflectie 

Het nadenken over wat de student (niet) kan en hoe hij of zij dit kan gebruiken in hun loopbaan. De leerling reflecteert het op eigen eigenschappen, competenties en vaardigheden. Feedback over eigen kwaliteiten kunnen ze dan vragen aan anderen.

Slide 6 - Tekstslide

Competentie 1
Kwaliteitenreflectie 
- Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. · 
-Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten voor het beroep dat ik wil gaan doen. · 
- Ik kan de ontwikkeling van mijn beroepscompetenties en mijn talenten in verband brengen met eerdere ervaringen en met inzichten wat betreft mijn toekomstige studie- en arbeidsloopbaan.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 1 portfolio  
Wat? Beantwoord tien vragen en maak hier een verslagje van. 
Hoe? Maak duo's en bespreek de antwoorden met elkaar. Noteer ook de reactie van de ander. 
Hulp? Steek je hand op, ik kom bij je. 
Tijd? Lesuur
Uitkomst? Je leert nadenken over jezelf en de positie die jij hebt in een groep. 
Klaar? Maak alvast een opzet voor je portfolio. 

Slide 8 - Tekstslide

Vraag 1 
Zoek uit of je met je gesprekspartner 
een eigenaardigheid deelt.

Welke bijzondere overeenkomst
hebben jullie?

Slide 9 - Tekstslide

Vraag 2
Waarin ben jij uniek in dit duo? 

Slide 10 - Tekstslide

Vraag 3
Wanneer reageren mensen verrast op jou? 

Slide 11 - Tekstslide

Vraag 4
Bespreek een situatie waarin jij
 een andere
mening had dan de meerderheid van
een groep. Hoe was dat? Was daar
ruimte voor? 

Slide 12 - Tekstslide

Vraag 5
Wie inspireert jou en waarom? 

Slide 13 - Tekstslide

Vraag 6
Beschrijf jezelf zoals je nu bent in
drie woorden. En welke woorden
pasten bij jou toen je vijf jaar jonger
was? Hoe is dat over vijf jaar, denk
je? Licht je antwoord toe. 

Slide 14 - Tekstslide

Vraag 7
Een groot deel van de mensen zorgt
voor een familielid of voor een
dierbare. Voor wie zorg jij? 

Slide 15 - Tekstslide

Vraag 8
Waar komen jij en je familie vandaan?
Waar liggen jouw roots? 

Slide 16 - Tekstslide

Vraag 9
In bedrijven en organisaties werken
vaak oudere en jongere mensen
samen. Wat kunnen verschillende
generaties van elkaar leren denk je?

Slide 17 - Tekstslide

Vraag 10
Welke interesses had je vroeger die
nu in je studie/stage/werk van pas
komen?

Slide 18 - Tekstslide

Afsluiting les 

Slide 19 - Tekstslide