KUBV H8 Expressie

1 / 16
volgende
Slide 1: Video
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Wat was de rol van de kunstenaar in de 'moderne' tijd?
A
de kunstenaar was een van de marginalen van de samenleving met weinig zeggingskracht.
B
kunstenaars deden hun werk alleen in opdracht, daar lag hun bestaansrecht.
C
kunstenaars waren met architecten en ingenieurs de nieuwe maatschappelijke elite.

Slide 2 - Quizvraag

Voor wie was kunst bedoeld ?
A
de Kerk
B
de burgerlijke elite
C
rijke koopmansfamilies
D
het gewone volk

Slide 3 - Quizvraag

Wanderer Above the Sea of Fog -1818 Caspar David Friedrich 
'Impression, soleil levant- 1872 Claude Monet

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet jij allemaal van het expressionisme in de periode van 1900-1950?

Slide 5 - Woordweb

Welk inzicht bracht de uitvinding van het Röntgen en Freuds Droomduiding?
A
Het leven is kort, je moet ervan genieten
B
Voorbij de waarneming en het bewuste schuilt iets wat het onderzoeken waard is.
C
De traditionele kunstregels sluiten niet meer aan bij de tijd
D
Kunst is er om vooruitgang te bevorderen.

Slide 6 - Quizvraag

Ernst Ludwig Kirchner- Mary Wigman's Dance of Death, 1926–1928

Slide 7 - Tekstslide

Bekijk het werk van Kirchner. Kirchner is één van de pionier van Die Brücke. Geef aan waarom Kirchners werk NIET realistisch te noemen is.

Slide 8 - Open vraag

Die Brücke (1905) Duitsland


Maatschappijkritisch en sociaal betrokken
Qua vormgeving grover, rauwer dan der Blaue Reiter en de Fauvisten
Aandacht voor detail verdwijnt
Contouren sterk benadrukt
Werken veel met houtsneden,
Tegenstellingen uitdrukken door contrasten in zwart – wit weer te geven
Primair en secundair kleurgebruik

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Welk gedachtegoed heeft Die Blaue Reiter? Hoe zie je dit terug in het werk?

Slide 11 - Open vraag

Welke verandering zie je terug in de filosofie en schilderkunst van Franz Marc?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Wat valt je op aan de stijl van dansen van Mary Wigmans Hexentanz? Probeer de kunstbegrippen te gebruiken.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video