Algemene Economie- AE-6 les 2

Hoofdstuk 2 Doelstellingen en instrumenten van het economisch beleid
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
economische vakkenSecondary Education

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 Doelstellingen en instrumenten van het economisch beleid

Slide 1 - Tekstslide

Economische politiek is het optreden van de overheid in het economisch leven, waarbij de overheid probeert haar doelstellingen met het inzetten van instrumenten te bereiken.

Slide 2 - Tekstslide

Politiek, economisch of sociaal-cultureel?
A
Politiek
B
Economisch
C
Sociaal-cultureel

Slide 3 - Quizvraag

Reden voor overheidsinterventie:
  1. grote inkomensverschillen
  2. Werkloosheid wordt niet bestreden.
  3. Inflatie kan blijven duren.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Een evenwichtige arbeidsmarkt:
De gevraagde en aangeboden hoeveelheden moeten min of meer met elkaar in evenwicht zijn.

Slide 6 - Tekstslide

De overheid besluit de huurtoeslag voor mensen met een minimuminkomen te verhogen
A
Evenwichtige arbeidsmarkt
B
Stabiele prijzen
C
Rechtvaardige inkomensverdeling
D
Beheersing schuld

Slide 7 - Quizvraag

De kwaliteit van het aanbod op de verschillende deelmarkten moeten goed op elkaar aansluiten.

Slide 8 - Tekstslide

Typen werklozen:
  1. Structurele werkloosheid
  2. Conjuncturele werkloosheid
  3. Frictiewerkloosheid
  4. Seizoenwerkloosheid

Slide 9 - Tekstslide

Structurele werkloosheid is het productieapparaat is niet groot genoeg om iedereen aan het werk te helpen.

Slide 10 - Tekstslide

Wat gebeurt er bij structurele werkloosheid?
A
een bedrijf gaat anders produceren
B
de bedrijfscultuur verandert
C
een bedrijf ontslaat zomaar medewerkers
D
er is geen vraag meer naar het product

Slide 11 - Quizvraag

Conjunterele werkloosheid : de vraag is niet groot genoeg om iedereen aan het werk te helpen

Slide 12 - Tekstslide

Door de coronapandemie stijgt de werkloosheid. Is deze werkloosheid passend bij structurele of conjuncturele werkloosheid?
A
Conjuncturele werkloosheid
B
Structurele werkloosheid

Slide 13 - Quizvraag

Frictie werkloosheid: tussen het ontstaan van vacature en het vervullen ervan gaat tijd verloren door langdurige ontslagprocedures

Slide 14 - Tekstslide

wat is frictiewerkloosheid ?
A
mensen die al langer dan een jaar naar werk zoeken
B
wanneer mensen naar werk zoeken na hun opleiding
C
als mensen pas kort naar werk zoeken
D
wanneer mensen niet naar werk zoeken

Slide 15 - Quizvraag

Seizoenwerkloosheid: gevolg van wegvallen van bepaalde producties in bepaalde jaargetijden

Slide 16 - Tekstslide

een strandtent gaat failliet. wat voor werkloosheid is dat?
A
conjuncturele werkloosheid
B
structurele werkloosheid
C
seizoenwerkloosheid
D
frictiewerkloosheid

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide

Inflatie

Slide 19 - Tekstslide

Er is heel veel vraag naar de nieuwe iPhone, de Iphone wordt steeds duurder, dit noem je ...
A
kosteninflatie.
B
bestedingsinflatie.

Slide 20 - Quizvraag

Een rechtvaardige inkomensverdeling: de overheid moet ervoor zorgen dat de inkomensverschillen in de samenleving niet te groot worden (nivellering).
Gevolg van nivellering: de prikkel om te presteren en te investeren verdwijnt.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Evenwichtige betalingsbalans:
op de betalingsbalans worden de economische transacties met het buitenland geregistreerd

Slide 23 - Tekstslide

Evenwichtige economisch groei:
onder economisch groei wordt een stijging van het nationaal inkomen verstaan. Groei leidt tot een toename van de welvaart maar niet altijd tot meer welzijn

Slide 24 - Tekstslide

ECONOMISCHE GROEI

Slide 25 - Tekstslide

Handhaving van een acceptabel milieu
Voorkomen: aantasting van het natuurlijke leefmilieu
uitputten van natuurbronnen
een te groot beslag op de ruimte door bebouwing

Slide 26 - Tekstslide

vragen
VRAGEN? 

Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk:
Maak vraag 7 t/m 21

Slide 28 - Tekstslide