Les 10 Pantoffeldiertje

2 minuten voordat de les begint

  • inloggen en daarna telefoon weg tot                             toestemming
  • boeken/agenda op tafel.
  • Blz. 115 handboek en blz. 110 werkboek
  • stilte
timer
2:00
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

2 minuten voordat de les begint

  • inloggen en daarna telefoon weg tot                             toestemming
  • boeken/agenda op tafel.
  • Blz. 115 handboek en blz. 110 werkboek
  • stilte
timer
2:00

Slide 1 - Tekstslide

CIJFERS LESSONUP
1G
1H

Slide 2 - Tekstslide

TERUGBLIK
PAK NU JE TELEFOON

Slide 3 - Tekstslide

Veelzijdig symmetrisch
Tweezijdig symmetrisch
Niet symmetrisch

Slide 4 - Sleepvraag

Insecten
Veelpotigen
Spinachtigen
Kreeftachtigen

Slide 5 - Sleepvraag

Sleep de 4 groepen van geleedpotigen in dit vak
Insecten
Kreeftachtigen
Veelpotigen
Spinachtigen
Schimmels
Garnalen
Reptielen
Kwallen
Vlinders

Slide 6 - Sleepvraag

Gewerveld
Ongewerveld
Sleep naar het juiste vak

Slide 7 - Sleepvraag

Geef een voorbeeld van een symmetrisch ongewerveld dier

Slide 8 - Open vraag

Coccen zijn eencellige organismen zonder celkern.

Tot welke groep behoren coccen?
A
Dieren
B
Schimmels
C
Bacteriën
D
Planten

Slide 9 - Quizvraag

In de afbeelding is een cel schematisch getekend. Tot welke groep behoort het organisme waarvan deze cel afkomstig is?
A
dieren
B
schimmels
C
planten
D
bacteriën

Slide 10 - Quizvraag

Bacteriën delen zich ieder half uur.

Je hebt 1 bacterie in een petrischaaltje.
Hoeveel zijn er na 2 uur?
A
5
B
8
C
16
D
32

Slide 11 - Quizvraag


De aandoening die op de afbeelding te zien is wordt veroorzaakt door bacteriën.
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quizvraag


Bij de productie van het geneesmiddel penicilline worden bacteriën gebruikt.
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quizvraag


Welk voedingsmiddelen worden met behulp van bacteriën gemaakt?
A
yoghurt en bier
B
bier en brood
C
yoghurt en zuurkool
D
wijn en zuurkool

Slide 14 - Quizvraag

Enkele kenmerken van planten zijn:
wortels - stengels - bladeren - bloemen

Welke kenmerken hebben de sporenplanten?
A
alle genoemde kenmerken
B
wortels en stengels
C
wortels, stengels en bladeren
D
geen van de genoemde kenmerken.

Slide 15 - Quizvraag


Hoe noem je de gedeeltes dat aangegeven zijn met de rode cirkel op de afbeelding hiernaast?
A
sporendoosjes
B
sporenhoopjes
C
sporenvormend orgaantje

Slide 16 - Quizvraag


Deze zaadplant plant zich voort door middel van sporen.
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Op de afbeelding hiernaast is een inktvis te zien.

Tot welke groep van de dieren behoort de inktvis?
A
geleedpotigen
B
gewervelden
C
neteldieren
D
weekdieren

Slide 18 - Quizvraag

Telefoons weg!

Slide 19 - Tekstslide

Het Pantoffeldiertje

Slide 20 - Tekstslide

leerdoelen.
-Je moet kenmerken kunnen noemen van de amoebe en het pantoffeldiertje

Slide 21 - Tekstslide

Welke onderdelen in een dierlijke cel?

Slide 22 - Tekstslide

sommige eukaryoten eencellige cellen hebben verschillende kenmerken zodat we ze niet kunnen indelen bij planten, schimmels en dieren.

voorbeelden : amoebe en pantoffeldiertje

Slide 23 - Tekstslide

amoebe
een amoebe heeft een celmembraam en een celkern. Hij is een soort eencellige dier.

de amoebe beweegt door het cytoplasma te verplaatsen in zijn schijnvoetje. de inhoudt van de amoebe verplaats zich zo.

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

pantoffeldiertje
ook het pantoffeldiertje heeft een celmembraam en een celkern. dit is ook een eencellige dier.

aan de buitenkant van het pantoffeldiertje zitten trilharen. Deze trillen door de vloeistof heen en zo beweegt hij.

Slide 26 - Tekstslide

pantoffeldiertje
-trilhaartjes
-Plek waar eten de cel in kan
-Plek waar afvalstoffen de cel uit kunnen

Dit zijn allemaal organellen
(onderdelen van de cel)

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video

0

Slide 29 - Video

0

Slide 30 - Video

0

Slide 31 - Video

Aan het (huis) werk
Maak opdracht 36 en 37 van blz. 110. 
Niet af? Huiswerk. Schrijf dit NU in je agenda

Slide 32 - Tekstslide

Nakijken opdrachten
36
Door het vormen van schijnvoetjes (hierin stroomt het cytoplasma een bepaalde richting uit)
37.1
Het voedsel wordt in de voedingsvacuole verteerd en opgenomen in het celplasma
37.2
Door trilhaartjes (deze maken een golvende beweging in het water)
37.3
De trilhaartjes zorgen ervoor dat er voedsel via de celmond terechtkomt in een voedingsvacuole. (Daarin wordt het voedsel verteerd en daarna opgenomen in het celplasma). 
37.4
Via de celanus worden onverteerde voedselresten uit de cel verwijderd. 
37.5

Slide 33 - Tekstslide