Mijn proefles

Vluchtelingenproblematiek
Julia & Tessa
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Vluchtelingenproblematiek
Julia & Tessa

Slide 1 - Tekstslide

Vluchtelingenproblematiek:
waar denk je aan?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Definitie vluchteling  
Iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.
Deze definitie is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties, dat werd opgesteld in 1951. Nederland heeft zich in 1956 aangesloten bij dit verdrag.

Slide 4 - Tekstslide

Cijfers 2020
In 2020 hebben 13.673 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek in Nederland aangevraagd. De meeste van deze mensen komen uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en Turkije.

Slide 5 - Tekstslide

Syrië 
In Syrië is al sinds 2011 een burgeroorlog gaande. Het land is verdeeld in gebieden die onder controle zijn van Assad, van de Koerden en van de gewapende groepen in de provincie Idlib. De meeste Siriërs zijn gevlucht voor het regime van Assad. Dit regime maakt zich schuldig aan het schenden van mensenrechten (onderdrukken, in de gevangenis zetten en folteren van tegenstanders, en het gebruiken van gifgas). Het is niet duidelijk wat er met de vluchtelingen gebeurt als ze worden teruggestuurd, maar voor veel mannen is het risico groot dat zij gedwongen worden in dienst te gaan en zij worden dan vaak aan het front ingezet.
Het is voor hen dus nog niet veilig genoeg om terug te gaan.

Slide 6 - Tekstslide

Afghanistan 
Afghanistan staat bekend als het minst vreedzame land ter wereld. Er heerst al decennialang oorlog. Grote delen van het land zijn in handen van de Taliban en er zijn regelmatig aanslagen. Veel mensen zijn doelwit van de Taliban of IS, omdat zij niet voldoen aan de extremistische normen. Heel veel groepen lopen extra gevaar, zoals minderheidsgroepen, LHBT’ers, vrouwen en meisjes.

Slide 7 - Tekstslide

Turkije 
Sinds de mislukte couppoging in Turkije in 2016 komen er veel meer asielaanvragen vanuit dit land. Alle tegenstanders van Erdogan lopen het risico vervolgd te worden onder een vage anti-terrorismewetgeving. Veel mensen worden ontslagen en gearresteerd terwijl er maar minimaal en indirect bewijs tegen ze is. 

Slide 8 - Tekstslide

Toename asielaanvragen

Slide 9 - Tekstslide

Wat doet Europa om de extreme vluchtelingenstromen te voorkomen?

Slide 10 - Open vraag

Aanpak EU
  • Door vredesmissies naar landen als Syrië, Libië en Afghanistan bijvoorbeeld. 
  • door projecten te financieren die voor werkgelegenheid zorgen in landen waar veel economische vluchtelingen vandaan komen. 
  • De EU wil de vluchtelingen zoveel mogelijk in de buurt van het land waar ze vandaan komen opvangen. Dat moet het gemakkelijker maken om terug te keren als het weer veilig is. 

Slide 11 - Tekstslide

De EU-Turkije deal is:
A
Een deal waarin vast staat dat alle vluchtelingen naar de EU mogen komen.
B
Een deal waar Turkije, in ruil voor een bak geld, vluchtelingen die niet toegelaten worden in de EU terug zou nemen.
C
Een deal waar in staat dat alle vluchtelingen die vanuit Turkije de EU binnen komen terug gestuurd worden naar Turkije.
D
Een deal waarin staat dat vluchtelingen alleen wanneer ze via Turkije komen worden toegelaten in de EU.

Slide 12 - Quizvraag

EU-Turkije deal
Op 18 maart 2016 sloot een aantal EU-lidstaten een deal met Turkije. Deze deal moest de oplossing zijn voor de verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee en zou een einde maken aan de toevlucht van vluchtelingen uit Syrië. Alle vluchtelingen die vanuit Turkije op de Griekse eilanden aankwamen, moesten volgens de deal terug naar Turkije worden gestuurd. 

Slide 13 - Tekstslide

EU-Turkije deal
Op de Griekse eilanden zou elke vluchteling een asielprocedure doorlopen om te beoordelen of ze veilig terug konden naar Turkije. Het werd mensen niet langer toegestaan door te reizen naar het vaste land, omdat Turkije alleen mensen van de eilanden terug zou nemen. Voor elke teruggestuurde vluchteling bood Europa aan één Syrische vluchteling uit Turkije bescherming. Turkije ontving in ruil daarvoor miljarden euro’s van de EU, bedoeld voor de opvang van vluchtelingen.

Slide 14 - Tekstslide

EU-Turkije deal
Griekenland grote steken vallen in de opvang van asielzoekers en migranten en in hun asielprocedure. Voor de deal had het land nauwelijks ervaring met asielverzoeken omdat asielzoekers tot dan toe rechtstreeks naar Europa reisden. Het land moest vanuit het niets een asielprocedure en opvanglocaties opbouwen. Dit mislukte behoorlijk, met als resultaat dat duizenden mensen jarenlang in overvolle kampen op een asielprocedure wachtten en daardoor vastzaten op eilanden als Lesbos en Samos. Daarnaast is Turkije geen veilig derde land. Het land stuurt asielzoekers terug naar onveilige landen als Afghanistan en Syrië.

Slide 15 - Tekstslide

EU-Turkije deal
Voor Turkije was vorige week de maat vol. Toen besloot president Recep Erdogan om asielzoekers en migranten die naar de EU willen reizen, niet langer in Turkije tegen te houden. Turkije wil zich zo verzekeren van meer geld voor opvang nu miljoenen nieuwe vluchtelingen het schrijnende conflict in Idlib in Syrië proberen te ontvluchten. Ook wil hij zo meer steun van de NAVO in het conflict dat het land heeft met Syrië. Sommigen noemen Erdogan’s gedrag chantage.
Maar Gerald Knaus, die de deal heeft bedacht, vindt de EU kortzichtig omdat die nog geen vervolgdeal aan Turkije heeft voorgesteld. De Turkijedeal loopt dit jaar af. Turkije heeft al die tijd meer dan 3 miljoen vluchtelingen opgevangen, veel meer dan de Europese lidstaten gezamenlijk.

Slide 16 - Tekstslide

EU-Turkije deal
Omdat Turkije mensen niet meer aan de grenzen tegenhoudt, probeerden asielzoekers en migranten Griekenland te bereiken. De afgelopen twee dagen kwamen meer dan 1.200 migranten en vluchtelingen aan op de Griekse eilanden, veel meer dan gebruikelijk. Turkije zou asielzoekers zelfs helpen en begeleiden met de overtocht naar de Griekse eilanden. Aan de Turks-Griekse landsgrens zouden nu zo’n 13 duizend migranten wachten om Griekenland binnen te komen. De Griekse eilanden zitten ondertussen vol. Op dit moment zitten er zo’n 20.000 asielzoekers op Lesbos vast. Op Samos verblijven er 6000 mensen, terwijl er plek is voor 650.

Slide 17 - Tekstslide

Griekenland
Griekenland doet er alles aan om niemand meer binnen te laten. De politie houdt mensen met traangas tegen. De kustwacht doet er alles aan om de bootjes die aankomen weer de zee op te sturen. Griekenland houdt de grens gesloten omdat het land niet kan rekenen op steun van andere EU-lidstaten. Al jarenlang vraagt Griekenland andere EU-lidstaten tevergeefs om hulp als het gaat om het opvangen van asielzoekers en het beoordelen van hun asielverzoeken.

Slide 18 - Tekstslide

Griekenland
Vorig jaar brak in opvanglocatie Moria een brand uit in het overbevolkte kamp waar 13.000 mensen zaten, terwijl er maar plek was voor 3.000 mensen. Na die brand raakten duizenden mensen dakloos. Na veel internationale druk was ons land slechts bereid om een paar minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te vangen. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Asielaanvraag

Slide 21 - Woordweb

Volgorde asielaanvraag
  • De asielzoeker meldt zich bij een aanmeldcentrum.
  • Hij/zij krijgt 6 dagen om tot rust te komen
  • Er volgt een medisch onderzoek (doel is om te weten of de IND rekening moet houden met bepaalde gezondheidsbelemmeringen).


Slide 22 - Tekstslide

Volgorde asielaanvraag
  • Hij/zij wordt gehoord door de IND. De verhoren nemen 4 tot 8 dagen in beslag en de asielzoeker krijgt bijstand van een advocaat. Tijdens het gesprek wordt de identiteit vastgesteld, er wordt gekeken naar de reisroute en de reden waarom hij is gevlucht.
  • Er volgt een beslissing over de asielaanvraag.
  • Als de aanvraag wordt afgewezen moet de asielzoeker Nederland verlaten.

Slide 23 - Tekstslide

AZC
Hier wonen mensen met een verblijfsvergunning die nog moeten wachten op een woning in Nederland

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video