cross

*Woordenschat H6, vwo 2

Woordenschat H6
Oude naamvallen 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Woordenschat H6
Oude naamvallen 

Slide 1 - Tekstslide

Wat betekent:
Je moet TE ALLEN TIJDE je handen wassen na het plassen.

Slide 2 - Open vraag

Wat betekent:
Het is UIT DEN BOZE dat je tot 2.00 uur naar dat feestje mag

Slide 3 - Open vraag

Wat valt je op aan het taalgebruik van de zinnen op de voorgaande slides?

Slide 4 - Open vraag

Oude naamvallen

In het Nederlands vinden we nog sporen van oude naamvallen. Sommige naamvallen gebruiken we veel en andere bijna niet meer.  

's avonds is een verkorting van de oude naamval des avonds.

Iemand ten huwelijk vragen. Ten geeft ook een oude naamval aan.

 

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht
Blz. 174: Maak de startopdracht en lees de theorie. 

Slide 6 - Tekstslide

Antwoorden startopdracht Woordenschat H6, blz. 174
 1.  in het buitenland
 2. betrouwbaar; te vertrouwen; eerlijk
 3. heeft zich niet aan de belofte gehouden
 4. om te bevestigen; om aan te geven dat je akkoord bent met
 5. de plaats waar het ongeluk of de ramp is gebeurd
 6. zonder goede reden(en); op verkeerde gronden


Slide 7 - Tekstslide

Opdracht
Blz. 174-175: Maak opdracht 1 en 2. Je mag in tweetallen werken. 

Slide 8 - Tekstslide

nakijken opdracht 1 
 1. uit den boze:   verboden; wat beslist niet gedaan mag worden
 2. desgewenst:    als u dat wilt
 3. onverrichter zake:  zonder datgene gedaan te hebben wat men wilde
 4. behoudens:   behalve
 5. ter ontnuchtering:  om nuchter te worden
 6. ten huize van:  bij … thuis; in het huis van
 7. de dag des Heren:  zondag
 8. ter verhoging van:  om … te verhogen
 9. ’s lands wijs, ’s lands eer: je kunt je verbazen over bepaalde gewoonten in een (vreemd) land, maar toon respect voor die gewoonten
 10. in koelen bloede:  in het volle besef van het kwaad dat men doet

Slide 9 - Tekstslide

De haren rijzen je ... bij zijn verhalen over kannibalisme.
A
ten berge
B
ten bergen
C
te berge
D
te bergen

Slide 10 - Quizvraag

Het oude schilderij is duidelijk aangetast door de ....
A
de tand des tijds
B
de tand der tijds
C
de tand des tijd
D
de tand der tijd

Slide 11 - Quizvraag

... de slachtoffers wordt er een minuut stilte gehouden.
A
te nagedachtenis van
B
ter nagedachtenis van

Slide 12 - Quizvraag

De hoofdstad van Zuid-Holland heet officieel
A
’s-Gravenhage
B
s'-Gravenhage
C
sGravenhage
D
sgravenhage

Slide 13 - Quizvraag

Hans F. en Willem S. zal ontvoering .. worden gelegd.
A
te laste (leggen)
B
ten lasten (leggen)
C
te lasten (leggen)
D
ten laste (leggen)

Slide 14 - Quizvraag

In het begin is het spannend, maar ... wordt het langdradig.
A
op de duur
B
op den duur

Slide 15 - Quizvraag

Uiteraard is roken in deze ruimte ...
A
te strengste verboden
B
te strengsten verboden
C
ten strengste verboden
D
ten strengsten verboden

Slide 16 - Quizvraag

Bestaat het programma ... nog?
A
Ter land, ter zee en in de lucht
B
Te land, te zee en in de lucht
C
Te land, ter zee en in de lucht

Slide 17 - Quizvraag

Samir heeft zich ... ontwikkeld tot de sterspeler.
A
in de loop der tijd
B
in de loop des tijds
C
in de loop der tijds
D
in de loop des tijd

Slide 18 - Quizvraag

Je moet een dag voor het diner aan het kokkerellen, want deze Mexicaanse stoofschotel smaakt ... het beste.
A
sanderendaags
B
’s anderendaags
C
's anderedaags
D
's anderendaag

Slide 19 - Quizvraag

Toen Joeri afkeek, werd meneer Grim ...
A
der duivel
B
der duivels
C
des duivel
D
des duivels

Slide 20 - Quizvraag

Zou ... dit jaar dankzij vriezend weer eindelijk weer eens verreden worden?
A
de tocht der tochten
B
de tocht des tochten

Slide 21 - Quizvraag

Opdracht 2
- vragen hierover?

1 de haren rijzen je te berge:   je bent echt geschokt en stomverbaasd
2 de tand des tijds: de knagende werking die er in loop van de tijd plaatsvindt, zodat de conditie van dingen achteruitgaat
3 ter nagedachtenis: van om terug te denken aan
4 ’s-Gravenhage:   Den Haag
5 ten laste leggen:   (officieel) beschuldigen van6 op den duur:    na verloop van (lange) tijd
7 ten strengste verboden:  beslist niet toegestaan
8 Te land, ter zee en in de lucht: overal
9 in de loop der tijd:   in de loop van de tijd
10 ’s anderendaags:   de volgende dag
11 des duivels:    zeer boos
12 de tocht der tochten :de Elfstedentocht

Slide 22 - Tekstslide

De docent verdeelt de woorden van opdracht 4. Elke leerling zoekt de betekenis van het gegeven woord en zet het woord in een zin waaruit de betekenis blijkt.

Je krijgt 4 minuten voor deze opdracht.

Slide 23 - Open vraag

Maak een zin met 'gereguleerde' waarin de betekenis duidelijk van het woord duidelijk wordt.

Slide 24 - Open vraag

Maak een zin met 'richtsnoer' waarin de betekenis duidelijk van het woord duidelijk wordt.

Slide 25 - Open vraag

Maak een zin met 'onrendabele' waarin de betekenis duidelijk van het woord duidelijk wordt.

Slide 26 - Open vraag

Opdracht
Blz. 176-177: maak opdracht 5.1 en 5.2

Slide 27 - Tekstslide