cross

p08

Pallas les 8
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Pallas les 8

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer is iemand
volgens jou een held?

Slide 2 - Woordweb

Parisoordeel
Wat weet je al?

Slide 3 - Woordweb

Welke godin won het Parisoordeel?
A
Pallas Athena
B
Hera
C
Aphrodite
D
Artemis

Slide 4 - Quizvraag

In welk Europees land ligt Troje eigenlijk?
A
Griekenland
B
Turkije
C
Italië
D
Tunesië

Slide 5 - Quizvraag

Een expeditie naar Troje
Lees: p.62-4 (LB)
& maak opdr. 4-7 p.85 (WB)

Slide 6 - Tekstslide

Grammatica
even herhalen

Slide 7 - Tekstslide

Van het praesens hebben we al gehad:
A
indicativus + imperativus
B
indicativus + vocativus + infinitivus
C
imperativus + infinitivus
D
indicativus + imperativus +infinitivus

Slide 8 - Quizvraag

De uitgangen van praesens indicativus
enkelvoud zijn in de goede volgorde:
A
εις – ει - ω
B
ω- εις – ει
C
ω- ει – εις
D
ω- εις – ε

Slide 9 - Quizvraag

De uitgangen van praesens indicativus
meervoud zijn in de goede volgorde:
A
ομεν - οʋσι(ν) – ετε
B
οʋσι(ν) – ετε - ομεν
C
ομεν - ετε - οʋσι(ν)
D
ομεν - ειν - οʋσι(ν)

Slide 10 - Quizvraag

De uitgangen van praesens imperativus zijn:
A
-ε bij enkelvoud -ετε bij meervoud
B
-ετε bij enkelvoud - ε bij meervoud
C
-ε bij enkelvoud -ειν bij meervoud
D
-ειν bij enkelvoud -ετε bij meervoud

Slide 11 - Quizvraag

-ειν is de uitgang voor:
A
imperativus praesens enkelvoud
B
infinitivus praesens
C
indicativus praesens 3e pers. enkelvoud
D
indicativus praesens 2e pers. meervoud

Slide 12 - Quizvraag

HET IMPERFECTUM = o.v.t.
Ales een spreker of schrijven iets wil meedelen dat in het verleden gebeurde, gebruikt hij daarvoor een verleden tijd.

praes = o.t.t.                                                           impf = o.v.t.
λυω - ik maak los                                        ἐλυον - ik maakte los
ποιουμεν - wij doen                                    ἐποιουμεν - wij deden


Slide 13 - Tekstslide

Vorming
augment + praesstam + uitgangen
ἐ - λυ- ον
              ες
                ε(ν)
                  ομεν
              ετε
              ον
Vorming 'verba contracta'
augment + praesstam (die eindigt op -ε) + uitgang
ἐ-ποιε-ον            = ἐποιουν
ἐ-ποιε-ες           = ἐποιεις
ἐ-ποιε-ε(ν)           = ἐποιει(ν)
ἐ-ποιε-ομεν            = ἐποιουμεν
ἐ-ποιε-ετε           = ἐποιειτε
ἐ-ποιε-ον            = ἐποιουν

Slide 14 - Tekstslide

Augment
  • augere = vermeerderen
  • signaal voor de verleden tijd
  • staat vóór de stam

  • begint de stam met een MK dan is het augment ἐ
  • begint de stam met een K dan is het augment de verlening van die kliner volgens regels :

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Nu jij!
mk Taaloef A 1-5
mk Taaloef B 6-10
les 8 p.88 (WB)

Slide 17 - Tekstslide

Samengestelde werkwoorden
voorzetsel + werkwoord: ἀπο -, δια-, κατα-, ἀνα-, παρα- , ὑπο-, ἐπι-
- eindigt het voorzetsel op een klinker dan komt het augment i.p.v. deze klinker
κατα - βαινω             κατ - ε- βαιν-ον
δια-φθειρω            δι-ε-φθειρ-ον
ἀνα-βαινω            ἀν-ε-βαιν-ον
ἐν-δυνω                ἐν-ε-δυν-ον
let op de uitzonderingen p.67

Slide 18 - Tekstslide

Hoe herken je het imperfectum?
A
aan de imperfectumuitgang
B
aan het augment
C
aan de aparte imperfectumstam
D
aan augment én imperfectumuitgang

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een augment?

Slide 20 - Open vraag

Noteer de vertaling van ἔλʋε

Slide 21 - Open vraag

Wat is contractie?

Slide 22 - Open vraag