KTH2A

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Grammar

At the end of this lesson you can use present perfect and past simple correctly.

We are going to review :
The past simple 
The present perfect
Practise

Slide 2 - Tekstslide

I had breakfast early this morning.
this morning =
indication of past

Slide 3 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de past simple?
A
Als iets vroeger begon en nu nog aan de gang is.
B
Als iets binnenkort gaat gebeuren.
C
Als iets een langere tijd bezig is.
D
Als iets is afgelopen.

Slide 4 - Quizvraag

Hoe ziet een past simple eruit bij regelmatige werkwoorden?
A
werkwoord+ed
B
2e vorm gebruiken
C
3e vorm gebruiken

Slide 5 - Quizvraag

Hoe ziet een past simple eruit bij onregelmatige werkwoorden?
A
werkwoord+ed
B
2e vorm gebruiken
C
3e vorm gebruiken

Slide 6 - Quizvraag

Past simple
- Past simple = verleden tijd
- Gebeurtenis is in het verleden begonnen én afgerond!
- Er staat vrijwel altijd een tijdsbepaling in de zin: yesterday, a week ago, last year, when I was young... etc.
- Bij regelmatige werkwoorden: ww+ed
- Bij onregelmatige werkwoorden: 2e vorm (leren!)

Slide 7 - Tekstslide

I (to be) in France last week.

Slide 8 - Open vraag

The girl (to bring) sweets to school yesterday.

Slide 9 - Open vraag

I have eaten my breakfast, so my plate is empty.
so my plate is empty
you see a result

Slide 10 - Tekstslide

How do you form a Present Perfect?

Slide 11 - Woordweb

Present Perfect
1.Je ziet het gevolg van de actie:
The squirrel HAS EATEN a lego block.

Slide 12 - Tekstslide

Present Perfect
2 .De tijd van de actie is niet bekend / niet belangrijk
President Trump  HAS SENT several silly tweets.

Slide 13 - Tekstslide

Present Perfect
3 .De actie begint in verleden en loopt door:
HAVE HAD this mobile phone since I was a baby.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Rebecca has gone to bed
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 16 - Quizvraag

Stephen, (you - to put) ______________________________ your letter in the post, yet?
have you put
did you put
have you putten

Slide 17 - Sleepvraag

He ..............(never to be)
a superhero

Slide 18 - Open vraag

Last night Stephen (to write) __________________________ a letter to the Royal Academy of Art.
has been writing
wrote
has written

Slide 19 - Sleepvraag

we ...........(to buy) a new car
yesterday

Slide 20 - Open vraag

Past simple
Present perfect
She hasn't seen the video yet.
Have you already given her flowers?
Mara has lived in this house since 1998.
David lived here in 2007.
She worked very hard on the project last week.
An hour ago, we left to catch our plane.

Slide 21 - Sleepvraag

I can use present perfect and past simple correctly
A
yes, definitely
B
yes, but I need to practise
C
I am not sure
D
No, it is difficult, I need help

Slide 23 - Quizvraag

two truths and a lie
  • I have crashed my car at 150 km/h and scraped my face.
  • I have eaten haggis once when I visited Lebanon.
  • I have been to Germany twice so far.
truth
lie
truth

Slide 24 - Tekstslide

write your 2 truths and 1 lie.
Use(present perfect): I have / I have never...

Slide 25 - Open vraag

open your book p. 

Slide 26 - Tekstslide