3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid deel 3 blz. 85 t/m 87

HC - Nederland 1948 - 2008


HC - Nederland 1948 - 2008
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

HC - Nederland 1948 - 2008


HC - Nederland 1948 - 2008
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 1 - Tekstslide

HC - Nederland 1948 - 2008

45. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.
47. de eenwording van Europa 
48. de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Kenmerkende aspecten bij deze historische context
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 2 - Tekstslide

Waar gaat dit thema over?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?
3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978 tot 2008?

Slide 3 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978 tot 2008?

Slide 4 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Een multicultureel Nederland
Nederland nam samen met de andere Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland het initiatief voor het sluiten van het Verdrag van Schengen in 1985.

Verdrag van Schengen - voor burgers van aangesloten landen is het vrij om te reizen, werken en verblijven in deze landen. 

Door het vrije verkeer van personen werd migratie makkelijker.

Toename instroom migranten heeft er in de loop van de jaren voor gezorgd dat Nederland een steeds strenger asielbeleid is gaan voeren.

Slide 5 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Een multicultureel Nederland
Ondanks het in de jaren 90 strenger geworden immigratiebeleid ondersteunden Nederlandse kabinetten in de jaren 80 en 90 het idee van een multiculturele samenleving.

Multiculturele samenleving; een maatschappij waarin mensen van verschillende nationaliteiten, religies en sociale achtergronden in harmonie met elkaar omgaan.

culturen zijn gelijkwaardig aan elkaar.

tot ongeveer 2000 geen echt integratiebeleid. Het inpassen van culturen in de samenleving.

Slide 6 - Tekstslide

Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Groeiende tegenstellingen: immigratie en integratie
In de jaren 90 komt het besef dat immigratiestromen op korte termijn niet zouden stoppen.

Overheid had weinig aandacht voor integratie van immigranten. Gevolg; segregatie

  • 'zwarte' wijken
  • geen kennismaken met Nederlandse cultuur (normen en waarden)
  • sociaaleconomische achterstanden 
  • toenemende argwaan met name richting moslims (moslimterrorisme)


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Groeiende tegenstellingen: immigratie en integratie
Maar de samenleving was, en is nog steeds, op meer vlakken verdeeld.

Economische samenleving goed voor economische groei Nederland, maar niet voor elk individu.

concurrentie arbeidsmigranten (Oost-Europa).

Voor hoogopgeleiden juist meer kansen in de internationale markt.

De middenklasse verdween langzaam. De afstand tussen arm en rijk, hoog en laagopgeleid, groeide. Terwijl het contact tussen de beide groepen afnam.

Slide 9 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Binnenlandse en buitenlandse politiek raken verdeeld
Dat de politiek een afspiegeling van de samenleving is, blijkt uit het feit dat ook die verdeeld raakte.

(neo)liberaalbeleid vanaf jaren 80 - minder geld voorzieningen en verzorgingsstaat, terwijl bedrijfsleven meer ruimte krijgt - versterkt kloof rijk en arm.

Regering wordt verantwoordelijk gehouden. Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door traditionele partijen en zoeken naar alternatieven.

Nieuwe partijen tot gevolg - deze partijen spelen in op de sentimenten van sommige bevolkingsgroepen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Binnenlandse en buitenlandse politiek raken verdeeld
De kiezer dient steeds meer verleid te worden, dit maakt de Nederlandse politiek steeds populistischer.

Omdat populisten nogal stellig zijn in hun uitspraken dragen ze bij aan polarisatie in de maatschappij.

Gevolg - minder mogelijkheid tot polderen. Het politieke landschap in Nederland raakt gefragmenteerd. Veel kleine partijen die moeilijk in de klassieke hokjes zijn te plaatsen.


Een voorbeeld van een rechts-populistische politicus is Pim Foruyn. Hij kreeg begin jaren 2000 in korte tijd veel aanhangers door zijn felle kritiek op de islam en het integratiebeleid. Hij werd vermoord door de extreemlinkse milieuactivist Volkert van de Graaf.

In dit fragment wordt Fortuyn geintervieuwd door Theo van Gogh. Ook hij werd vermoord, door Mohammed Bouyeri.
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 16 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 17 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Binnenlandse en buitenlandse politiek raken verdeeld
In 2007 brak in de VS een kredietcrisis uit. Die wereldwijd voor een economische crisis leidde.

De maatschappelijke tegenstellingen kwamen verder op scherp te staan.

Aantal aanhangers met extreme denkbeelden groeide, met name aan de conservatieve kant van het politieke spectrum.

Het nationalisme kwam/is weer in opkomst, ook in Nederland. Bestaande uit anti migratie en anti EU sentimenten.

Tegelijkertijd is Nederland nog altijd een van de veiligste, gelukkigste en welvarendste landen ter wereld.

Slide 18 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Huiswerk
Maken opdracht 3.57 t/m 3.73

Slide 19 - Tekstslide

Waar is de komende week het meest behoefte aan?
activerende werkvormen en quizjes
oefenen toetsopdrachten
Uitleg HC Britse Rijk

Slide 20 - Poll

Slide 21 - Video