Zonne-energie

zonne-energie en andere (duurzame) energiebronnen 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
InstallatietechniekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

zonne-energie en andere (duurzame) energiebronnen 

Slide 1 - Tekstslide

Hoeveel procent van de in 2022 gebruikte energie was in Nederland Duurzaam?
A
15%
B
30%
C
45%
D
60%

Slide 2 - Quizvraag

stroom per technologie voor januari 2022

Slide 3 - Tekstslide

brandstoffen
  • Meest gebruikte brandstoffen zijn fossiele brandstoffen.  Hiermee wekken we elektriciteit op
  • Aangezien deze op raken kijken we naar andere oplossingen zoals wind, water en zonne energie.

Wind - windmolens
Water - Waterkrachtcentrales
Zonne energie - Zonnepanelen & Zonnecollectoren

Slide 4 - Tekstslide

Gascentrale

Slide 5 - Tekstslide

Windmolen

Slide 6 - Tekstslide

Waterkracht centrale

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Zonne-energie is
A
windenergie
B
bewegingsenergie
C
elektrische energie
D
stralingsenergie

Slide 9 - Quizvraag

Stralingsenergie
wordt gebruikt voor/door:
  • verwarmen van het aardoppervlak en atmosfeer
  • zonnecollector
  • zonnepaneel

Slide 10 - Tekstslide

Zonnecollector vs zonnepanelen
ZONNECOLLECTOR
stralingsenergie --> warmte

ZONNEPANELEN (ZONNECEL)
stralingsenergie --> elektrische energie

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Rendement
Een zonnecel zet helaas niet alle stralingsenergie die hij opvangt, om in elektrische energie. 

Het rendement is zo'n 20%. 

Dit betekent dat 20% van de stralingsenergie wordt omgezet in elektrische energie. 

Slide 13 - Tekstslide

Rendement is 20 % 
Stralingsenergie
100 %
Elektrische energie 20 %
Warmte 80 %

Slide 14 - Tekstslide

Rendement berekenen:

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld:
Een gloeilamp krijgt 200 J elektrische energie.
De lamp zet 40 J om in licht en 160 J om in warmte. 
Hoe groot is het rendement van deze gloeilamp?

( n = 40/200 x 100% = 20% )

Slide 16 - Tekstslide

een plant haalt uit 100 J zonne-energie maar 1 J energie. Wat is het rendement dus?
A
50%
B
10%
C
1%
D
100%

Slide 17 - Quizvraag

werking zonne collector
De zonnecollector vangt zonlicht op en gebruikt deze warmte voor het verwarmen van een vloeistof (bijv. glycol) 

 Deze vloeistof kan een temperatuur van wel 90 graden Celcius bereiken. De opgewarmde vloeistof wordt via een buizensysteem naar het voorraadvat gestuurd dat gevuld is met leidingwater, waardoor het water wordt verwarmd.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide