Les 31

LES 23: RECLAME
1 / 56
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 56 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

LES 23: RECLAME

Slide 1 - Tekstslide

WAT VIND JIJ VAN RECLAME?

Slide 2 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 366: oefening 1

Bekijk de reclames op deze pagina.

a. Wat willen ze bereiken?

b. Welke vind je de beste en welke de slechtste reclame?
JOUW MENING

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 366: oefening 2

a. Op welke kanalen (= waar) kom jij reclame tegen?

b. Wat is jullie favoriete reclame? Als je nu niet meteen een antwoord hebt, denk er dan eens over na tegen de volgende les.
JOUW MENING

Slide 8 - Tekstslide

WAT IS RECLAME?

Slide 9 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Hoe zou jij reclame omschrijven? Wat is de definitie van reclame?


Wat is het doel van reclame?
WAT IS RECLAME?

Slide 10 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Reclame maken is in het openbaar een product aanprijzen met de bedoeling er zoveel mogelijk van te verkopen.

Het gaat niet alleen om nieuwe producten. Reclame "herinnert" ons regelmatig aan al gekende producten. 

Reclame beïnvloedt bewust en onbewust ons handelen en denken.
WAT IS RECLAME?

Slide 11 - Tekstslide

Toets 14 + 17
WAT IS HET DOEL VAN RECLAME?

Slide 12 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 367: oefening 3

Tegenwoordig kunnen reclamebureaus ook prijzen winnen met hun advertenties.

a. Welke criteria worden volgens jou gebruikt om reclame te beoordelen?

b. Wat betekent het als een reclame een prijs wint? Zegt dat iets over het product/bedrijf?
PRIJZEN WINNEN MET RECLAME

Slide 13 - Tekstslide

HOE MAAK JE EEN GOEDE RECLAME?

Slide 14 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 367: oefening 1

Lees de tekst over goede reclame en markeer de verschillende tips die Hans van Dijk en Henk Ghesquière geven.
RECLAMETECHNIEKEN

Slide 15 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Tips voor goede reclame:
 1. Kies één korte boodschap
 2. Let op de associatie tussen je merk en wat je wil uitstralen
 3. Kies een goede slogan die overeenstemt met het merk
 4. Gebruik positieve taal in plaats van negatieve
 5. Onderdrijf i.p.v. te overdrijven: afzwakken, humor
 6. Wees creatief met reclametaal: nieuwe woorden, jongerentaal, vreemde talen, ongrammaticale taal, ...
 7. Kies de juiste doelgroep en gebruik de goede toon
 8. Wees aardig en doe wat je belooft

RECLAMETECHNIEKEN

Slide 16 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 4

Zeg bij elke stelling of die waar is of niet en leg uit waarom.

a. Als je reclame maakt, moet je je boodschap aanpassen aan je ideale publiek.

b. Je maakt het best reclame in het Engels in plaats van in het Nederlands.

c. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie over het product of de dienst mee te geven in je reclame.

WAAR OF NIET WAAR?

Slide 17 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 4

a. Als je reclame maakt, moet je je boodschap aanpassen aan je ideale publiek

WAAR OF NIET WAAR?

Slide 18 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 4

b. Je maakt het best reclame in het Engels in plaats van in het Nederlands.
WAAR OF NIET WAAR?

Slide 19 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 4

c. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie over het product of de dienst mee te geven in je reclame.

WAAR OF NIET WAAR?

Slide 20 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 5

Pas de termen van het AIDA-model toe op de affiches aan de start van de les.


AIDA-MODEL

Slide 21 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 5

AIDA-model:

 1. Attention: aandacht van de consument trekken
 2. Interest: interesse van de juiste doelgroep wekken
 3. Desire: verlangen naar het product opwekken
 4. Action: de consument doen overgaan tot actie (= kopen)

AIDA-MODEL

Slide 22 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 5

 1. Attention
 2. Interest
 3. Desire
 4. Action

AIDA-MODEL

Slide 23 - Tekstslide

RECLAMETECHNIEKEN

Slide 24 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Reclamemakers gebruiken allerlei technieken om een product te verkopen. Ze verleiden en misleiden de consument door een bepaalde behoefte of een bepaald gevoel op te roepen in hun reclame.

Welke reclametrucjes ken jij?
RECLAMETECHNIEKEN

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Verkoopstechnieken in reclame:

 • Dingen mooier voorstellen dan ze zijn (gelukkige gezinnetjes, ideale mensen, ...
 • Erotiek (sex sells)
 • Vertederen met schattige kinderen of dieren
 • Bekende mensen opvoeren
 • Spelen met taal
RECLAMETECHNIEKEN

Slide 31 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Een vaak gebruikte reclametechniek is het spelen met taal. Op welke manieren doen reclamemakers dit?
RECLAMETECHNIEKEN MET TAAL

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Rijm
Woordspeling
Alliteratie

Slide 34 - Tekstslide

Toets 14 + 17

Slide 35 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Overdrijving

Slide 36 - Tekstslide

Specifieke taal gebruiken (hier: jongerentaal)

Slide 37 - Tekstslide

Specifieke taal gebruiken (hier: jongerentaal)
Gebruik van vreemde talen

Slide 38 - Tekstslide

Toets 14 + 17

Slide 39 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Gebruik van specifieke taal (hier: jongerentaal)

Slide 40 - Tekstslide

Specifieke taal gebruiken (hier: jongerentaal)

Slide 41 - Tekstslide

Specifieke taal gebruiken (hier: jongerentaal)
Korte, aantrekkelijke slogan

Slide 42 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Spelen met taal:

 • Taalhumor (zie les 19): overdrijving of onderdrijving, alliteratie, rijm, dubbelzinnigheden, woordspelingen, ...
 • Gebruik van vreemde talen
 • Gebruik van specifieke taal (jongerentaal, vakjargon, ...)
 • Korte, aantrekkelijke slogan
RECLAMETECHNIEKEN MET TAAL

Slide 43 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 369: oefening 6

We bekijken nu een aantal advertenties. Welke technieken gebruiken de reclamemakers om de aandacht van de kijker/lezer te trekken?

a. Belgacom
b. Recupel
c. Colruyt
RECLAMETECHNIEKEN

Slide 44 - Tekstslide

RECLAME HERKENNEN

Slide 45 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Extra vraag:
Hoe zie je of iets reclame is?

Op de volgende slide zie je een aantal voorbeelden. Noteer vier (of meer) kenmerken die typisch zijn voor reclame. 

Denk ook aan de advertenties en de reclamespotjes die we al gezien hebben.
HOE HERKEN JE RECLAME?

Slide 46 - Tekstslide

Toets 14 + 17

Slide 47 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Kenmerken van reclame:

 • Het merk wordt duidelijk genoemd of je ziet het logo
 • Er staat een slogan bij
 • De prijs wordt vermeld
 • Er wordt vermeld waar je het product kunt kopen
 • Soms staat er letterlijk #ad of #advertentie
 • Er wordt maar één product genoemd
HOE HERKEN JE RECLAME?

Slide 48 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 370: oefening 8

Bekijk de twee advertenties op p. 370.

 • Is het meteen duidelijk dat het om reclame gaat? Waarom?

 • Welke kenmerken zie je (niet)?
HOE HERKEN JE RECLAME?

Slide 49 - Tekstslide

Toets 14 + 17
HOE HERKEN JE RECLAME?

Slide 50 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Sluikreclame: reclame die bewust niet opvalt, stiekeme reclame dus, die niet te onderscheiden is van een gewone social media-post, artikel of filmpje.

Welke vormen van sluikreclame ken je?


HOE HERKEN JE RECLAME?

Slide 51 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Product placement: het in beeld brengen van een commercieel product zonder te vermelden dat het om reclame gaat.
SLUIKRECLAME

Slide 52 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Publireportage of advertorial: een advertentie in een magazine of krant die eruit ziet als een gewoon artikel. Hierdoor lijkt die geloofwaardiger/objectiever dan een gewone reclame.

De tv-variant hiervan heet een infomercial, een reclame die eruit ziet als een soort mini-documentaire.
SLUIKRECLAME

Slide 53 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Product placement: het in beeld brengen van een commercieel product zonder te vermelden dat het om reclame gaat.

Slide 54 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Influencer marketing: influencers zijn verplicht om aan te geven wanneer ze reclame maken of gesponsord worden, maar ze doen dit niet altijd.

Volgens onderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie zou 80 % van de Europese influencers tegen de reclameregels zondigen.
SLUIKRECLAME

Slide 55 - Tekstslide

Toets 14 + 17

Slide 56 - Tekstslide