חום וטמפרטורה

חום וטמפרטורה
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
Recently usedSecondary EducationAge 12

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

חום וטמפרטורה

Slide 1 - Tekstslide

חום

Slide 2 - Woordweb

נניח שהכנו קפה עם מים חמים. ברגע בו רצינו להוסיף מעט חלב מן המקרר, נקראנו למשימה דחופה שתימשך 10 דקות
אם נרצה לצמצם את הקירור של הקפה למינימום- מתי כדאי לנו להוסיף את החלב
?הקר לכוס – לפני היציאה למשימה או לאחר מכן

Slide 3 - Open vraag

א. תחושת החום

לבני אדם יש יכולת להבחין בין "חם יותר" ל"קר יותר". נרצה לבטא אותה בשפה המדעית, כלומר מונחים מוגדרים ומדידים

Slide 4 - Tekstslide

מה יקרה אם נקרב גוף חם לגוף קר
A
הגוף החם יתקרר והגוף הקר יתחמם
B
הגוף החם יתחמם והגוף הקר יתקרר
C
לא יקרה כלום

Slide 5 - Quizvraag

טמפרטורה היא
A
כמות החלקיקים
B
המרחק בין החלקיקים
C
מהירות החלקיקים
D
כוחות המשיכה בין החלקיקים

Slide 6 - Quizvraag

טמפרטורה
מבטאת עד כמה גוף כלשהו חם או קר

היא המדד למהירות החלקיקים ולאנרגיית התנועה שלהם

Slide 7 - Tekstslide

מבטאת עד כמה גוף כלשהו חם או קר
זהו הסבר
A
מיקרוסקופי
B
מאקרוסקופי

Slide 8 - Quizvraag

מדד למהירות החלקיקים
A
מיקרוסקופי
B
מאקרוסקופי

Slide 9 - Quizvraag

ב. הנטייה להשוואת טמפרטורות

בעת מגע בין גוף חם לגוף "קר", החם מתקרר והקר מתחמם

המערכת "שואפת" לשוויון טמפרטורות

Slide 10 - Tekstslide

השוואת הטמפרטורות המתוארת כאן
A
מאקרוסקופי
B
מיקרוסקופי

Slide 11 - Quizvraag

השוואת הטמפרטורות המתוארת כאן
A
מאקרוסקופי
B
מיקרוסקופי

Slide 12 - Quizvraag

לאיזה מהגופים טמפרטורה גבוהה יותר
A
א
B
ב
C
לא ניתן לדעת
D
לא הבנתי כלום

Slide 13 - Quizvraag

השוואת הטמפרטורות המתוארת כאן
A
מאקרוסקופי
B
מיקרוסקופי

Slide 14 - Quizvraag

המודלים מתארים שני מצבים
לפני השוואת טמפרטורה ואחרי
מבין שני המודלים המתוארים מי זה מי
A
לפני - 1 אחרי - 2
B
לפני - 2 אחרי - 1
C
לא ניתן לדעת
D
לא הבנתי כלום

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

ההרגשה שהכונן קר יותר נבעה כתוצאה מ
A
הטמפרטורה שלו היתה נמוכה יותר
B
הטמפרטורה שלו היתה גבוהה יותר
C
מוליכות החום של מתכת גבוהה יותר מזו של נייר
D
מוליכות החום של נייר גבוהה יותר מזו של המתכת

Slide 17 - Quizvraag

ג. חום

תהליך של חימום וקירור במגע בין שני גופים מראה שמשהו עובר מן הגוף החם אל הגוף הקר

המשהו הזה זה חום

Slide 18 - Tekstslide

חום הוא
A
ביטוי אחר לטמפרטורה
B
אנרגיה שיש לגוף חם
C
מעבר טמפרטורה מגוף לגוף
D
אנרגיה העוברת מגוף חם לגוף פחות חם

Slide 19 - Quizvraag

חום
אנרגיה העוברת בין גוף בטמפרטורה גבוהה יותר לגוף בטמפרטורה נמוכה יותר

Slide 20 - Tekstslide

על השולחן בחדר מונחים, מזה מספר שעות, החפצים הבאים: מחברת, כוס תה ומד-חום
בהנחה שטמפרטורת החדר היא 25 מעלות צלזיוס
A
הטמפרטורה של המחברת תהיה 25 מעלות
B
הטמפרטורה של כוס התה תהיה 25 מעלות
C
הטמפרטורה במדחום תהיה 25 מעלות
D
כל התשובות נכונות

Slide 21 - Quizvraag

כאשר מניחים כוס תה חם בחדר, התה מתקרר עם הזמן. מדוע

Slide 22 - Open vraag

כד מונח על השולחן מזה 10 דקות. הכד מכיל מים, וצפות עליו קוביות קרח. מהי טמפרטורת המים
A
שווה לטמפרטורת החדר
B
מעל אפס מעלות צלזיוס
C
פחות מאפס מעלות צלזיוס
D
אפס מעלות צלזיוס

Slide 23 - Quizvraag

כד מונח על השולחן מזה 10 דקות. הכד מכיל מים, וצפות עליו קוביות קרח
?מתי תעלה הטמפרטורה של המים

Slide 24 - Open vraag

מה קורה לנפח הגוף בחום

Slide 25 - Open vraag

שפת הדיבור מול השפה המדעית

Slide 26 - Tekstslide

ד. התפשטות גופים בעת חימום

גופים מתפשטים בעת חימום (לרוב). תופעה זו מאפשרת לנו מדידה

Slide 27 - Tekstslide

 ה. מד טמפרטורה ("מדחום")

המכשיר הקלאסי המכונה "מדחום" מבוסס על תופעת ההתפשטות
הוא מאפשר מדידה של חום באמצעות מדידת אורך

Slide 28 - Tekstslide

ו. טמפרטורה ויחידותיה

הגודל הפיזיקלי שהמדחום מודד מכונה טמפרטורה. אפשר להגדיר אותה כמותית. סולם טמפרטורה מוכר הוא זה של צלסיוס. יחידת
הטמפרטורה היא
 ºC

Slide 29 - Tekstslide

ז. תובנות שמספק לנו המודל החלקיקי

המודל החלקיקי של גז אידיאלי נותן הסבר מיקרוסקופי לתופעת ההתפשטות. הוא מקשר בין תופעות חום לבין תנועת חלקיקי החומר

Slide 30 - Tekstslide

ח. החום כמעבר של אנרגיה פנימית

המודל החלקיקי מסביר את החום כאנרגיה שמועברת בין הגופים (ברמה של החלקיקים)

Slide 31 - Tekstslide

ט. הקלוריה – יחידת אנרגיה

הזיהוי של חום עם מעבר אנרגיה בין גופים מאפשר לנו להגדיר יחידת אנרגיה. הקלוריה היא כמות האנרגיה שמועברת לגרם של מים כאשר הטמפרטורה שלו עולה ב-1
ºC

Slide 32 - Tekstslide

י. אנרגיה פנימית, חום וטמפרטורה

הגדרת הקלוריה ממחישה את ההבדל בין חום לבין טמפרטורה. כמות החום שנדרשת לחמם 100 גרם מים במעלה אחת תהיה גדולה פי 100 מכמות החום שנדרשת לחמם גרם מים במעלה אחת
ºC

Slide 33 - Tekstslide

יא. קיבול החום

קיבול החום מציג את כמות האנרגיה הפנימית שמועברת לכל גרם חומר שיש בגוף כאשר הטמפרטורה עולה במעלה אחת. קיבול החום הוא תכונה ייחודית לחומר

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide