Hoofd- sub- en tegencultuur

Hoofdcultuur = dominante cultuur
 • gedeeld door de meeste leden van de samenleving
 • als het ware de "grootste gemene deler"
 • bij ons: "de middenklasse" (tussen de arbeidersklasse en de hogere klasse) 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
CultuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdcultuur = dominante cultuur
 • gedeeld door de meeste leden van de samenleving
 • als het ware de "grootste gemene deler"
 • bij ons: "de middenklasse" (tussen de arbeidersklasse en de hogere klasse) 

Slide 1 - Tekstslide

Cultuur: een ruim begrip
Herhaling:
 • cultuurcomponenten (taal, recht, kunst, rituelen, waarden, normen,...)
 • waarden: abstracte richtlijnen die uitdrukken in een samenleving wat goed is
 • normen: concrete gedragsregels (formeel en informeel)
 • een voorbeeld: de waarde "veiligheid" kan als norm hebben: een helm aandoen bij het fietsen, stoppen voor een rood licht. De waarde "respect" kan als norm hebben: rechtstaan in de bus voor een oudere, iemand aankijken als tegen die persoon kijkt,...

Slide 2 - Tekstslide

Subculturen
 • een kleinere groep binnen de dominante cultuur met eigen, waarden en normen
 • waarden en normen wijken af van de dominante cultuur 
 • je behoort vaak tot verschillende subculturen

Slide 3 - Tekstslide

Tegenculturen
 • verwerpen de hoofdcultuur
 • zetten zich af tegen de heersende waarden en normen van de dominante cultuur
 • sommige zijn gewelddadig en plaatsen zich buiten de wet. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Overheersende cultuur.
Een cultuur die zich verzet tegen de overheersende culturen
Een cultuur die afwijkt van de overheersende cultuur
Dominante cultuur
Tegencultuur
Subcultuur

Slide 6 - Sleepvraag

De Dolle Mina's zijn
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 7 - Quizvraag

Sinterklaas
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 8 - Quizvraag

Kerstmis
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 9 - Quizvraag

K.A.A. Gentsupporters
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 10 - Quizvraag

frietjes met mayo
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 11 - Quizvraag

krakers
A
tegencultuur
B
subcultuur
C
dominante cultuur

Slide 12 - Quizvraag

Cultuur is dynamisch

Slide 13 - Tekstslide

4.2 Functies van sub-en tegenculturen
 • sociale identiteit: het gevoel ergens bij te horen

 • individuele identiteit: expressievormen zoals kledij, haarsnit, muzikale voorkeur,... 


Slide 14 - Tekstslide

4.3  Jongerenculturen
 • jongerencultuur = vorm van een subcultuur
 • ontstaan in de jaren 50 door:


 • jongerencultuur creëert een collectieve identiteit: zo kunnen ze zich onderscheiden van de volwassenen
 • peergroup= leeftijdsgenoten met gemeenschappelijke interesses.
 • uiterlijk van elkaar te onderscheiden
1. toenemende welvaart
2. cultuur wordt gecommercialiseerd
3. democratisering van het onderwijs
4. toename van de vrije tijd

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Opdracht!

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video