Debat les 2


Debatteren en
argumenteren
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Debatteren en
argumenteren

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les

... weet je hoe het debat verloopt
... weet je hoe je een argument overtuigend brengt
... heb je de eerste argumenten voor je oefendebat

Slide 2 - Tekstslide

Hoe verloopt een debat
Het oefendebat verloopt in 3 rondes (cijferdebat 4 rondes):
 • Opbouwbeurt
 • Verweerbeurt
 • (vrije ronde - niet in oefendebat)
 • slotbeurt

Slide 3 - Tekstslide

Opbouwbeurt
De voorstanders leiden in hun opbouwbeurt het onderwerp in en beschrijven de situatie zoals die nu is. Hun voorstel, dat is dus de debatstelling, roept op tot een verandering van een bepaalde situatie of van bepaald beleid. De argumenten van de voorstanders ondersteunen dit standpunt.
De tegenstanders zullen in hun opbouwbeurt aantonen dat de beleids-verandering niet nodig is, niet zal werken of grote nadelen heeft. Zij zullen met hun argumenten het standpunt juist proberen te ontkrachten.

Slide 4 - Tekstslide

Verweerbeurt
De voorstanders moeten in hun verweerbeurt de argumentatie van de tegenstanders weerleggen.

De tegenstanders krijgen de kans de argumenten van de voorstanders te weerleggen.

Regels voor de verweerbeurten: onderbouw je argumenten en ga in op wat de tegenpartij heeft gezegd. Geen persoonlijke aanvallen.

Slide 5 - Tekstslide

(Vrije ronde)
In deze ronde mogen de deelnemers aan het debat vrij op elkaar reageren. De voorzitter is de debatleider.

Regels voor de vrije ronde:
 • Als je het woord wilt voeren, ga je staan.
 • Degene die het woord krijgt, heeft de beurt, bij twijfel wijst de voorzitter aan wie er mag spreken.
 • Luister naar elkaar en naar de voorzitter.

Slide 6 - Tekstslide

Slotbeurt
Regels voor de slotbeurten:
 • Tegenstanders beginnen deze ronde.
 • Richt je tot de jury die overtuigd moet worden.
 • Je mag niet met nieuwe argumenten komen.
 • Laat de jury duidelijk zien en horen welke argumenten van de andere partij jullie weerlegd hebben. Geef ook aan wat jullie sterkste argumenten waren en waarom die door de anderen niet weerlegd zijn.
 • Sluit af met een krachtige uitsmijter.

Slide 7 - Tekstslide

Tijdschema oefendebat
Opbouwbeurt voorstanders      3 minuten
Opbouwbeurt tegenstanders    3 minuten
Time-out                                         1 minuut
Verweerbeurt voorstanders      2 minuten
Verweerbeurt tegenstanders    2 minuten
Time-out                                         1 minuut
Slotbeurt tegenstanders             1 minuut
Slotbeurt voorstanders               1 minuut
Zorg ervoor dat elk teamlid evenveel aan het woord is.

Slide 8 - Tekstslide

Je argument goed uitwerken
Gebruik de SExI-methode:
 • State
 • Explain
 • Illustrate

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide