Practice II.

Igeidők
Az igeidők megfelelő használatának elsajátítása rendkívül fontos, hiszen az igeidő változtat egy-egy mondat jelentésén.

Képzéséhez kettő elemet kell módosítanunk a mondatban: Segédige + Ige alakja
A magyar nyelv is használ igeidőket, szám szerint hármat (múlt/jelen/jövő). Angolul 12 igeidőt különböztetünk meg, de ettől nem kell megijedni. Gyakorlatilag a két módszerrel ugyanazokat a dolgokat tudjuk elmondani, csak az angolnak sokkal több direkt eszköze van egy dolog kifejezésére, míg magyarul nekünk több plusz szót, kifejezést kell használnunk hasonló eredmény eléréséhez.
Mi változik?
Nézzük az alábbni példákat:
-What do you do?
-What are you doing?
Mindkét mondat jelentése: 'Mit csinálsz?'
De az egyikre ezt válaszoljuk: I am a teacher.
A másikra pedig: I am talking to you now.
Pedig csak az igeidőben tér el (segédige+ige alakja)
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Igeidők
Az igeidők megfelelő használatának elsajátítása rendkívül fontos, hiszen az igeidő változtat egy-egy mondat jelentésén.

Képzéséhez kettő elemet kell módosítanunk a mondatban: Segédige + Ige alakja
A magyar nyelv is használ igeidőket, szám szerint hármat (múlt/jelen/jövő). Angolul 12 igeidőt különböztetünk meg, de ettől nem kell megijedni. Gyakorlatilag a két módszerrel ugyanazokat a dolgokat tudjuk elmondani, csak az angolnak sokkal több direkt eszköze van egy dolog kifejezésére, míg magyarul nekünk több plusz szót, kifejezést kell használnunk hasonló eredmény eléréséhez.
Mi változik?
Nézzük az alábbni példákat:
-What do you do?
-What are you doing?
Mindkét mondat jelentése: 'Mit csinálsz?'
De az egyikre ezt válaszoljuk: I am a teacher.
A másikra pedig: I am talking to you now.
Pedig csak az igeidőben tér el (segédige+ige alakja)

Slide 1 - Tekstslide

PRESENT SIMPLE
Segédige: Do     (kijelentő mondatban nincs! E/3 esetén DOES!)
Ige alakja: Sima (kijelentő mondat esetén -s alak --> He often eats pizza.)

Használat:
 1. Rendszeresen ismétlődő     I play football twice a week.
 2. Általánosság, törvényszerűség, tulajdonság  Gyömrő is a nice town.
 3. There is/There are    There is a rat in the room.
 4. Ha nincs -ing-es alak
         4/A. Érzelmek        I like good wines.
         4/B. Érzékelés        I can see a pretty girl on the street.
         4/C.  Konstans, állandó  I have black hair.

Ismerkedjünk meg az első igeidőinkkel:
There is/are
Figyeljünk, hogy a “van” fordítható:
 -to be → van, lenni: I am Tamás.
 -to have → van, van neki: I have black hair.
 -there is/are → van, van valahol There are 6 people in this room. / There are a lot of problems in Syria.

Slide 2 - Tekstslide

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
 1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
 2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
 3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
 4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 3 - Tekstslide

PAST SIMPLE
Segédige: Did     (kijelentő mondatban nincs!)
Ige alakja: Múlt/Sima (ha nincs DID, akkor múlt, ha már van DID, akkor sima)

Használat:
 1. Múltbeli lezárult cselekvés     I was in a nice restaurant last weekend.
 2. Történetmesélés (egymást lineáris sorrendben követő cselekvések a múltban)      
She was very upset. She went to the local grocery, looked for a Menthos, but she couldn't find any. Then she asked the shopkeeper for help, and he showed her the shelf where the sweets were. Klotild was happy, bought the stuff and went home. Later she watched the new episode of Esmeralda and went to bed at 11:30.
look for
Léteznek ún. Phrasal Verb-ök. Ezek olyan igék, amik mögé rakunk egy vonzatot és ezáltal teljesen megváltozik a jelentése. Pl. 
to look = nézni DE 
to look for = to search = keresni
Nagyon trendi, fontos topik, fogunk még foglalkozni vele később.

Slide 4 - Tekstslide

PAST CONTINUOUS
Segédige: Was/Were     (E/1+E/3=WAS)
Ige alakja: -ing

Használat:
 1. Múltbeli folyamat, hosszabb ideig tartó cselekvés     
                           I was playing on the Playstation all night yesterday.
   2. Összetett mondatok esetén ilyeneket is tudunk kreálni:
       2/A. Valami zajlott, zajlott és egyszercsak volt közben egy pontszerű cselekvés:
                       She was watching the Exatlon when I entered the room.
       2/B. Egymással párhuzamosan zajló cselekvések a múltban:
                       They were dancing while Ödön was drinking at the bar.
Mi zajlott épp?
Figyeljünk, hogy olyankor is ezt fogjuk használni, amikor olyan kérdésünk van, hogy "épp mit csináltál, amikor...?"
Ugye gyakorlatilag a kérdés arra fog vonbatkozni, hogy milyen folyamat közben voltál éppen, így Past Continuous kell ;)

Slide 5 - Tekstslide

FUTURE SIMPLE
Segédige: Will
Ige alakja: Sima 

Használat: Alapvetően a sima, jövőbeli tényközlésre használjuk.
De itt érdemes kicsit visszatérnünk a Present Continuous-ra, mivel az is alkalmas jövő idő kifejezésére. Nézzük, hogy mikor melyik kell:
                 Future Simple                                       Present Continuous (going to)
A beszéd pillanatában döntjük el,                A beszéd pillanata előtt el volt már döntve, 
         spontán, hirtelen reakció                              előre eltervezett dolgok, szándék
            I will open the door!                                  I am going to buy a new car.

Jóslás személyes vélemény alapján                            Tényeken alapuló jóslás
       You will pass the exam.         There are a lot of clouds. It is going to rain soon.

Sima Present Continuous
Használhatjuk jövő idő kifejezésére a sima, "going to" nélküli Present Continuous-t is, az alábbi esetben:

Ha valami le van fixálva, le van szervezve:
We are getting married next month.

Olyankor is tipikus ennek a használata, ha valakivel valamit csinálni fogunk (tud róla valaki): 
I am drinking a beer with Józsi tonight.
Won't
Figyelj rá, hogy a will + not összevonása won't

Slide 6 - Tekstslide

Ez a szoba nem olyan szép, mint a nappali.

Slide 7 - Open vraag

A festő honap fog jönni, hogy kifesse a házat.

Slide 8 - Open vraag

Ne menj be a házba! A festő épp a falat festi.

Slide 9 - Open vraag

Amíg a feső a falakat festette én a férjemmel kiabáltam a szín miatt.

Slide 10 - Open vraag

Minden évben kifestjük a hálószobát.

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Mennyiségjelzők:
Some, Any, No (és minden, ami így kezdődik) 


There are some flowers in the garden.
Are there any flowers in the garden?
There aren't any flowers in the garden. / There are no flowers in the garden.
Some kérdésben?
Some akkor mehet kérdésbe, ha igenlő választ várunk rá, és ezt presszinoljuk. Tipikus pl kínáláskor:
Would you like some beer?
Tagadó verzióból azéret van kettő, mert a dupla negáció az angolban nem megengedett! Vagy van egy negatív értelmű szó a mondatban (no), vagy a segédige tagadásával (not) csináljuk a tagadást!

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide