cross

Monday 10.01.2022

Welcome back everyone!
So nice to see you again
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome back everyone!
So nice to see you again

Slide 1 - Tekstslide

Welcome back!
Happy New Year!!!

Log in to lessonup

Slide 2 - Tekstslide

Today:
 • Questions about your break
 • Recap chapter 2
 • Toets inplannen

Slide 3 - Tekstslide

How was your Holiday?

Slide 4 - Open vraag

What was the best / most fun thing you have done.

Slide 5 - Open vraag

What movie(s) did you watch?

Slide 6 - Open vraag

What game(s) did you play?

Slide 7 - Open vraag

Happy New Year!

2021!!!!

Slide 8 - Tekstslide

Next:
 • Recap lesson grammar Unit 2 

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent to have got in het Nederlands?
A
zijn
B
zijn / worden
C
worden
D
hebben

Slide 10 - Quizvraag

Welke vorm van to have got hoort bij
I, you, we, they?
A
have got
B
has got

Slide 11 - Quizvraag

Welke vorm van to be hoort bij
he / she / it?

A
have got
B
has got

Slide 12 - Quizvraag

         TO HAVE GOT:
We kunnen het werkwoord ook afkorten:
I have got        -> I've got
You have got   -> You've got
He has got        - > He's got
She has got      -> She's got
It has got          -> It's got
We have got     -> We've got
They have got  -> They've got

Slide 13 - Tekstslide

      Have got:
'has got' is een vervoeging van 'have got'. Deze gebruik je bij he/she/it. Denk aan shit-regel!

 • He has got new glasses.
 • My mother has got black hair.
 • The dog has got a favourite toy.

Slide 14 - Tekstslide

Bob ______ many friends.
A
have got
B
has got

Slide 15 - Quizvraag

Ontkenning 'have got'
Een ontkenning is een zin waarin je aangeeft dat iets 'niet' zo is.

Om een ontkenning met 'have got' te maken gebruik je 'haven't got' of 'hasn't got'.

I haven't got any time.                   -  Ik heb geen tijd.
He hasn't got any siblings.          - Hij heeft geen broers of zussen.

Slide 16 - Tekstslide

       Uitleg:

Bij een ontkenning zeg je dat iets niet zo is.

 • Je gebruikt in het Engels dan meestal het woordje:  NOT.

Het werkwoord have got betekent hebben.

 • I have got the keys = Ik heb de sleutels
 • She has got a car = Zij heeft een autoSlide 17 - Tekstslide

Als je wilt zeggen dat iemand iets niet heeft, zet je not tussen have en got.
 I have not got the keys = Ik heb de sleutels niet

 • She has not got a car = Zij heeft geen auto

Je mag not ook op deze manier afkorten:
 • I haven’t got the keys
 • She hasn’t got a car

Slide 18 - Tekstslide

Maak de volgende zin ontkennend:

She has got a lot to do.

Slide 19 - Open vraag

Vragen 'have got'
Om vragen te maken met 'have got' moet je de volgorde van de zin veranderen. 
Je begint de zin met have of has, daarna komt het onderwerp en daarachter got

She has got a sister                       - Has she got a sister?
We have got enough time           - Have we got enough time?

Slide 20 - Tekstslide

Maak een vraag van de volgende zin:

They have got a big garden.

Slide 21 - Open vraag

Maak een vraag van de volgende zin:

My parents have got a party tonight.

Slide 22 - Open vraag

A / AN

Slide 23 - Tekstslide

Grammar 'een'
Eena of ana dog
an egg
a girl
an elephant
a boy
an Ipad
a class
an Xbox
a uniform
an apple

Slide 24 - Tekstslide

A/An:
'a' en 'an' betekenen allebei 'een'.

an apple   = een appel
a book       = een boek

Slide 25 - Tekstslide

A/An
Wanneer je welke gebruikt hangt af van hoe de eerste letter van het volgende woord klinkt.

Eerst volgende letter klinkt als een medeklinker: A
a book, a tree, a bike, a train

Eerst volgende letter klinkt als een klinker: an
an apple, an event, an ugly shirt, an igloo

Slide 26 - Tekstslide

Recap: The Rule
Bij woorden met een klinker klank:            AN
an omelette, an hour, an accident

Bij woorden met een medeklinker:              A
a shoe, a university, a monster

Klinkers: An En Ik Op Urk

Slide 27 - Tekstslide

Let op!
Let goed op bij deze woorden:
A university, a uniform     - Hierbij spreek je de 'u' uit als 'joe' dus                                                         gebruik je 'a'.

An hour                                    - Hierbij spreek je de 'h' niet uit dus                                                                 gebruik je 'an'.

Slide 28 - Tekstslide

I bought ____ hourglass.
A
a
B
an

Slide 29 - Quizvraag

My mother cooked ___ lovely meal.
A
a
B
an

Slide 30 - Quizvraag

She bought ___ black dress yesterday.
A
a
B
an

Slide 31 - Quizvraag

Persoonlijke voornaamwoorden:

De persoonlijke voornaamwoorden leer je als vertalingen. 

Bijvoorbeeld hij is in het Engels he
Of; the queen een she is 
My parents and I samen we is.

Slide 32 - Tekstslide

Uitleg ...
Een persoonlijk voornaamwoord gebruiken we in plaats van een zelfstandig naamwoord (een persoon, een dier, of een ding)...

Het meisje loopt - she walks
De jongen loopt   - he walks
De kat loopt -         it walks

Slide 33 - Tekstslide

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
Susan
A
he
B
we
C
you
D
she

Slide 34 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
dog
A
he
B
it
C
you
D
I

Slide 35 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my friends and I
A
I
B
they
C
we
D
you

Slide 36 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my teachers
A
you
B
we
C
I
D
they

Slide 37 - Quizvraag

Denk je dat je deze onderdelen nu beter snapt?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

Next lesson(s):
 • Thursday: proeftoets
 • Monday: test chapter 2! 

Slide 39 - Tekstslide