DO2 - Les 1: "Beginsituatie"

DO2 - Les 1
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

DO2 - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Tijdens dit college
 • Oriëntatie op dit opleidingsonderdeel
 • Evaluatie van dit opleidingsonderdeel
 • Werkwijze (flipped classroom)
 • Planning
 • Lesonderwerp: de didactische beginsituatie

Slide 2 - Tekstslide

Oriëntatie op dit opleidingsonderdeel
 • 3 studiepunten (= 75-90 uur studiebelasting)
 • Leerinhouden:
  - Didactische beginsituatie
  - Doelstellingen (flipped classroom)
  - Leerinhouden (flipped classroom)
  - Didactische werkvormen
  - Evaluatie (flipped classroom)
  - Didactische principes (flipped classroom)

Slide 3 - Tekstslide

Evaluatie van dit opleidingsonderdeel
 • Schriftelijk examen (50%): gelijkaardig aan DO1
 • Examentaken, toepassing van de leerinhouden (50%)
  - Lesdoelen (5%)
  - Lesvoorbereiding, incl. werkvormen en didactische principes (25%)
  - Cursustekst (15%)
  - Toets (5%)
 • Indiendatum: 20/5/2020 (A) of 19/5/2020 (B) of 18/5/2020 (C)
 • Meer informatie: takenkaart + evaluatie-instrument
 • Tijdens de werkcolleges kan je soms ook aan de examentaken werken!

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Werkwijze (flipped classroom)

Slide 6 - Tekstslide

Werkwijze (flipped classroom)
 1. Thuis: doornemen van cursus + bijhorende Canvastoets maken
 2. Op school: terugblik geziene leerstof (klassikaal):
  -> via bespreking van oefeningen, een formatieve toets, ...
 3. Op school  zijn er extra mogelijkheden:
  -> zelfstandig: oefeningen maken, verbeteren met correctiesleutels, verdiepende opdrachten, aan examentaak werken, ...
  -> extra instructie door docent
  -> begeleiding bij examentaak, hulp bij oefeningen, ...

Slide 7 - Tekstslide

Planning van dit opleidingsonderdeel
 • Iedere college vraagt:
  - voorbereiding
  - actieve deelname
  - verwerking in functie van jouw examentaak
 • Geen voorbereiding gedaan? Geen deelname aan het college mogelijk!
 • Planning (zie Canvas)

Slide 8 - Tekstslide

De didactische beginsituatie

Slide 9 - Tekstslide

mens- en maatschappijbeeld
doelstellingen
beginsituatie
evaluatie
leerprocessen

Slide 10 - Sleepvraag

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht (partnerwerk)
 • Werkvorm: A-Z brainstorm
 • Je gaat binnenkort observeren voor je kennismakingsstage
  - Waarop zal je letten tijdens de verschillende lesobservaties?
  - Welke info wil je verkrijgen van je mentoren? 
 • Noteer deze gegevens in kernwoorden, van A tot Z:
  - Andertaligheid
  - Beheersingsniveau vaardigheden
  - Credibiliteit van de leraar
  - Diversiteit van het leerlingenpubliek
  - E ???
  - F ???

Slide 12 - Tekstslide

Definitie "beginsituatie"
"De beginsituatie is het geheel van persoonlijke, sociale en situationele gegevens die, samen met de beoogde doelstellingen, van invloed kunnen zijn op het verloop van de onderwijsleerprocessen."

Slide 13 - Tekstslide

Beginsituatiegegevens (p. 12-16)

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht (individueel)
 • Kies nu één kernwoord uit dat past bij een bepaald beginsituatiegegeven.
 • Typ dit kernwoord in bij de volgende oefening.
 • De andere studenten proberen om jouw kernwoord bij het juiste beginsituatiegegeven te plaatsen.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Woordweb

Zelfstudie tijdens de les!
 • Lees het hoofdstuk in de cursus (p. 12-16)
 • Ontdek de bijhorende leerdoelen (p. 15)
 • Maak de twee verwerkingsoefeningen (p. 17-18)

Hulp nodig? Roep dan even de hulp van de docent in.

Slide 17 - Tekstslide

Tegen volgende week...
 • Volgende les: verwerking hoofdstuk 'doelstellingen'
 • Dus:
  - Cursus aanschaffen bij ACCO
  - Takenkaart grondig doornemen (oriëntatie op onderwerp)
  - Hoofdstuk 'doelstellingen' in de cursus doornemen
  - Canvastoets 'doelstellingen' maken (deadline respecteren!)

Slide 18 - Tekstslide