Thema 2: Oud-sider

Thema 2: Oud-sider
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Thema 2: Oud-sider

Slide 1 - Tekstslide

Schrijf de eerste vijf woorden die in je opkomen bij de term "oudere"

Slide 2 - Woordweb

Zoek een foto die weergeeft hoe jij de oudere generatie ziet.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Welke taboes over ouderen komen aan bod?

Slide 5 - Woordweb

Welke taboes komen aan bod? 
 • Vergrijzing
 • Pensioenen
 • Seksualiteit 
 • Alzheimer
 • Ouderen benaderen als kinderen 
 • Rusthuizen 
 

Slide 6 - Tekstslide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 7 - Tekstslide

Doel van het thema oud-sider
 • belangrijke actuele begrippen uitleggen: generatiekloof, vergrijzing, ontgroening, pensioensysteem dementie, alzheimer, generatie Z,...
 • demografische gegevens in grafieken analyseren
 • relevante informatie uit teksten selecteren en analyseren
 • Maatschappelijk relevante tekstinformatie kritisch beoordelen.
 • Over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes
 • Uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten, relevante informatie selecteren.
 • Kwantitatieve gegevens selecteren en bewerken

Slide 8 - Tekstslide

Generatiekloof wb p.4
Intergenerationeel wb p.4

Slide 9 - Tekstslide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 10 - Tekstslide

werkboek p.7 + smartschool

Slide 11 - Tekstslide

Vergrijzing
= Het aandeel ouderen in de bevolking stijgt.

Ontgroening
= Het aantal jongeren in de bevolking daalt.

Slide 12 - Tekstslide

Pensioensysteem
Zoek 5 verschillende bronnen 
DATA - focus
D = Doel 
A = Auteur
T = tekst en vorm
A = Actueel (datum)

Slide 13 - Tekstslide

kernwoorden Pensioen (video) p.9
 • Pensioenpijlers
 • Pensioensparen
 • Wettelijk pensioen
 • Pensioenfonds
 • Pensioengerechtigde leeftijd
 • Minimumpensioen
 • Werknemer
 • Zelfstandige

Slide 14 - Tekstslide

Pensioensysteem 
Leg in minimum 60 sec en maximum 120 sec het pensioensysteem in België uit. 
Gebruik de kernwoorden.

 "Flip" en klik op de uitnodigingslink
Spreek jouw definitie in (volgende les).

Slide 15 - Tekstslide

7 IO


https://flip.com/d3c34a57

Slide 16 - Tekstslide

7 IH 


https://flip.com/df0a7c90

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht: Elders in de wereld? 


Kies een ander land en vergelijk dat pensioensysteem met België

Slide 18 - Tekstslide

Debat 
Lees de stellingen
Zoek achtergrond informatie op
Formuleer je standpunt
Beargumenteer je standpunt 

Ga met elkaar in debat 

timer
4:00

Slide 19 - Tekstslide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Vragen bij de video

Waarover ging dit gesprek? 
Wat kaart Paul van Bendegem aan? 
Wat vindt hij vervelend aan senior zijn? 
Wat bedoelt hij met senioren die pubers moeten zijn?
Wat vinden jullie hiervan? 

Slide 22 - Tekstslide

Interview met een 65-plusser
Opdracht:

Wat wil jij leren van de oudere generatie? 
Waarin kunnen jongeren een voorbeeld zijn? 
Wat zou je willen vragen aan een oudere?

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht

"Mijn geheim"
Stel om beurt een vraag en probeer mijn geheim te ontdekken.

Slide 24 - Tekstslide

Open vragen 

 • Waar de antwoordmogelijkheden niet worden beperkt
 • Beginnen met een vraagwoord
(Wie, wat, welke, waardoor, waarom, wanneer, hoe)


Vb: Wat wil je om te drinken?


Gesloten vragen 

 • Waarbij de antwoordmogelijkheden expliciet met de vraag worden meegegeven.
 • Vaak ja-nee vragen


Vb: Heb je zin in koffie?
Wil je koffie, thee of water?

Slide 25 - Tekstslide

Interview een 65-plusser

 • Stel vijf gerichte open vragen op over de thema's die we in de klas hebben vastgelegd.
 • Voorzie ook telkens een bijvraag. Je moet dus in totaal 10 vragen hebben. Je mag eventueel zelf aanvullen of een ander thema kiezen uit de lijst in je bundel (pagina 11). Maar zorg ervoor dat in elk geval 5 verschillende thema's aan bod komen.
 • Spreek af met een 65-plusser. Dit kan iemand van je familie of uit je buurt zijn.
 • Neem het gesprek op. Dit kan via video of een audio-opname. Zorg dat je interview doorgaat in een rustige omgeving met zo weinig mogelijk achtergrondlawaai. 
 • Laad het resultaat op in de upload zone onder "oud-sider interview", ten laatste op zondag 5 november.
Veel succes!

Slide 26 - Tekstslide

Thema 2: oud-sider
2.1 Inleiding/ oriënteren
2.2 Vijftig tinten grijs
2.3 Verteld verleden 
2.4 Vergeten verleden 
2.5 Generatie Z 

Slide 27 - Tekstslide

Lees de tekst op p. 13 in jullie werkboek. Waarover gaat het lied?

Slide 28 - Open vraag

Ik ken iemand die dit meemaakt of heeft meegemaakt.
Ja
Neen

Slide 29 - Poll

Slide 30 - Link

Dementie
Een verzamelnaam voor verschijnselen van vergeetachtigheid en verwardheid.

Slide 31 - Tekstslide

Alzheimer 

één van de ziekten die dementie kunnen veroorzaken.

Slide 32 - Tekstslide

3 stadia van dementie
1. Het bedreigde ik: de persoon wordt vergeetachtig en is zich ervan bewust dat zijn kortetermijngeheugen hem in de steek laat. Angst om zichzelf te verliezen.
2. Het verdwaalde ik: het geheugen gaat steeds verder achteruit. Verlies van tijdsbesef. Herkent soms anderen en zichzelf niet meer. Persoon is gedesoriënteerd en zoekt minder contact met buitenwereld.
3. Het verzonken ik: Persoon verliest contact met buitenwereld en leeft volledig in zijn eigen wereld. 

Slide 33 - Tekstslide

Verschillende generaties
Klasopdracht: Maak een samenvatting van de tekst op p. 20

Slide 34 - Tekstslide

Keuzeopdracht Oud-sider
 1. Poster met informatie, foto en gedicht over alzheimer of dementie p.19
 2. Prikbord over generatie Z p.21
 3. Som 10 typische woorden of uitdrukkingen uit jongerentaal op en presenteer ze op een originele manier (bv poster, powerpoint,...) p.22


Slide 35 - Tekstslide

Evaluatie thema 2 oud-sider
 • Toets 
 • Video pensioensysteem
 • Interview met een 65+'er
 • Samenvatting 
 • Keuzeopdracht 
 • Oefening woordenschat

Slide 36 - Tekstslide