1.4 Vierhoeken

Welkom

Paragraaf 1.4:  Vierhoeken
bladzijde 32 t/m 37
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom

Paragraaf 1.4:  Vierhoeken
bladzijde 32 t/m 37

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Eigenschappen parallellogram
 • Eigenschappen ruit
 • Eigenschappen vlieger
 • Eigenschappen trapezium
 • Eigenschappen gelijkbenig trapezium
 • Eigenschappen rechthoekig trapezium
 • Diagonalen

Slide 2 - Tekstslide

Even herhalen..

Slide 3 - Tekstslide

Wat geven de pijlen aan in de tekening?
A
even lang
B
even groot
C
de richting
D
evenwijdigheid

Slide 4 - Quizvraag

Deze blauwe lijnen noemen we.......
A
snijdende lijnen
B
evenwijdige lijnen
C
kruisende lijnen
D
scheve lijnen

Slide 5 - Quizvraag

We zien een figuur met..
A
Diagonalen
B
Symmetrie-assen

Slide 6 - Quizvraag

We zien hier een figuur met een...
A
Diagonaal
B
Symmetrie-as

Slide 7 - Quizvraag

Hoeveel symmetrieassen heeft een rechthoek?
A
2
B
1
C
4
D
6

Slide 8 - Quizvraag

Dit figuur is draaisymmetrisch.
Wat is de kleinste draaihoek?

A
3 graden
B
180 graden
C
60 graden
D
120 graden

Slide 9 - Quizvraag

Wat zijn de lijnen in deze vierkant
A
Diagonalen
B
Symmetrie-assen
C
geen van beide

Slide 10 - Quizvraag

Bij een gelijkbenige trapezium:
A
De benen zijn evenwijdig
B
De diagonalen zijn even lang
C
De overstaande hoeken zijn gelijk
D
Is er geen symmetrieas

Slide 11 - Quizvraag

Een Trapezium is
A
Een gewone vierhoek
B
Een vierhoek met twee even lange zijden
C
Een vierhoek met twee evenwijdige zijden
D
Een vierhoek met twee even grote hoeken

Slide 12 - Quizvraag


Wel of geen trapezium?
A
JA
B
NEE

Slide 13 - Quizvraag

Hoe heet dit figuur?
A
Cirkel
B
Rechthoek
C
Vierkant
D
Parallellogram

Slide 14 - Quizvraag

Parallellogram
Belangrijke eigenschappen

Slide 15 - Tekstslide

Parallellogram
Belangrijke eigenschappen

Slide 16 - Tekstslide

Eigenschappen ruit
alle zijden zijn even lang
de diagonalen zijn symmetrieassen en staan loodrecht op elkaar
de diagonalen delen de hoeken middendoor
alle eigenschappen van ee parallellogram gelden ook voor een ruit

Slide 17 - Tekstslide

Eigenschappen ruit
                 alle eigenschappen van een parallellogram
alle zijden zijn even lang
de diagonalen zijn symmetrieassen en staan loodrecht op elkaar
de diagonalen delen de hoeken middendoor
alle eigenschappen van ee parallellogram gelden ook voor een ruit

Slide 18 - Tekstslide

Eigenschappen ruit
                 alle eigenschappen van een parallellogram

                 alle zijden zijn even langalle zijden zijn even lang
de diagonalen zijn symmetrieassen en staan loodrecht op elkaar
de diagonalen delen de hoeken middendoor
alle eigenschappen van ee parallellogram gelden ook voor een ruit

Slide 19 - Tekstslide

Eigenschappen ruit
                 alle eigenschappen van een parallellogram

                 alle zijden zijn even lang

                 Diagonalen staan loodrecht op elkaar

alle zijden zijn even lang
de diagonalen zijn symmetrieassen en staan loodrecht op elkaar
de diagonalen delen de hoeken middendoor
alle eigenschappen van ee parallellogram gelden ook voor een ruit

Slide 20 - Tekstslide

Eigenschappen ruit
                 alle eigenschappen van een parallellogram

                 alle zijden zijn even lang

                 Diagonalen staan loodrecht op elkaar

                  Diagonalen zijn de symmetrieassenalle zijden zijn even lang
de diagonalen zijn symmetrieassen en staan loodrecht op elkaar
de diagonalen delen de hoeken middendoor
alle eigenschappen van ee parallellogram gelden ook voor een ruit

Slide 21 - Tekstslide

Hoe heet dit figuur?
A
ruit
B
vierkant
C
vlieger
D
trapezium

Slide 22 - Quizvraag

Vlieger
Eigenschappen:
- één diagonaal is de symmetrieas
- de  symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
- diagonalen staan loodrecht op elkaar
- twee paar zijden zijn even lang
- twee hoeken zijn even groot
- symmetrieas deelt twee  hoeken doormidden

Slide 23 - Tekstslide

Is een vlieger draaisymmetrisch?
A
ja
B
nee
C
geen idee
D
wat is een vlieger?

Slide 24 - Quizvraag

Een vlieger heeft
A
Geen symmetrieassen
B
één symmetrieas
C
twee symmetrieassen
D
vier symmetrieassen

Slide 25 - Quizvraag

Vier vlakke figuren
Trapezium

 • Een vierhoek met twee evenwijdige zijden
 • Rechthoekig trapezium is een trapezium met 2 rechte hoeken
 • Gelijkbenig trapezium is een trapezium met 2 gelijke zijden

Slide 26 - Tekstslide

Trapezium
Alle trapeziums hebben twee evenwijdige zijden !
Welke is: 
A. Trapezium
B. Rechthoekig trapezium
C. Gelijkbenig trapezium

Slide 27 - Tekstslide

Zelfstandig aan de slag 
Paragraaf 1.4 (vanaf blz 32)
Maken: 44 t/m 58Slide 28 - Tekstslide

Denk aan je uur rekenen!

Slide 29 - Tekstslide

Evaluatie
 • Eigenschappen parallellogram
 • Eigenschappen ruit
 • Eigenschappen vlieger
 • Eigenschappen trapezium
 • Eigenschappen gelijkbenig trapezium
 • Eigenschappen rechthoekig trapezium

Slide 30 - Tekstslide

Afsluiting
Heb je nog vragen?                        FIJN WEEKEND!

Slide 31 - Tekstslide