Hoofdstuk 2.3

Voorraadbeheer in cijfers
Wat ga je dit hoofdstuk leren?
De volgende kengetallen komen dit hoofdstuk aan bod:
 • Gemiddelde voorraad
 • Omloopsnelheid
 • Omzetsnelheid
 • Opslagduur
 • Omzetduur
 • Servicegraad
 • Voorraadnorm
Je moet deze kengetallen kunnen berekenen, maar ook de betekenis weten en kunnen verklaren wat de uitkomst betekend voor de onderneming
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoorraadbeheerMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Voorraadbeheer in cijfers
Wat ga je dit hoofdstuk leren?
De volgende kengetallen komen dit hoofdstuk aan bod:
 • Gemiddelde voorraad
 • Omloopsnelheid
 • Omzetsnelheid
 • Opslagduur
 • Omzetduur
 • Servicegraad
 • Voorraadnorm
Je moet deze kengetallen kunnen berekenen, maar ook de betekenis weten en kunnen verklaren wat de uitkomst betekend voor de onderneming

Slide 1 - Tekstslide

omloopsnelheid en omzetsnelheid

Hoe vaak wordt de gemiddelde voorraad in een periode verkocht? (meestal per jaar) 
Wat is het verschil?
omloopsnelheid is uitgedrukt in aantal (afzet) 
omzetsnelheid is uitgedrukt in waarde (omzet)

Slide 2 - Tekstslide

Afzet = aantal
Omzet = waarde

Slide 3 - Tekstslide

Omloopsnelheid
Is dus de hoe vaak de gemiddelde voorraad,uitgedrukt is stuks, verkocht is in een bepaalde periode
Formule: 

                 Afzet in stuks                  
gemiddelde voorraad in stuks

Slide 4 - Tekstslide

Een bedrijf heeft over het afgelopen jaar een gemiddelde voorraad van 25.000 stuks. De afzet over het afgelopen jaar is 275.000 stuks.
Bereken de omloopsnelheid

Slide 5 - Open vraag

Omzetsnelheid
Is dus de hoe vaak de gemiddelde voorraad uitgedrukt in waarde verkocht is in een bepaalde periode
Formule: 

                          omzet                           
gemiddelde voorraad in waarde

Slide 6 - Tekstslide

Omzetsnelheid
berekend vanuit:
                  inkoopwaarde vd omzet             
gem. voorraad tegen inkoopwaarde
                                  omzet                               
gem. voorraad tegen verkoopwaarde
                             consumentenprijs                        
gem.voorraad tegen consumentenwaarde

Slide 7 - Tekstslide

In een magazijn ligt een gemiddelde voorraad van € 350.000,- De omzet over dezelfde periode bedraagt € 1.400.000,-. Bereken de omzetsnelheid

Slide 8 - Open vraag

Nu gaan we een stapje verder:
Vaak krijg je een combinatie van deze stof en die van de vorige presentatie:
eerst bereken je de gemiddelde voorraad, vervolgens moet je met deze uitkomst de omzetsnelheid berekenen.

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeldvraag:
De omzet over hetzelfde jaar bedroeg €11.700.000

Bereken de omzetsnelheid
Stap 1: eerst de gemiddelde voorraad
Stap 2: vervolgens de omzetsnelheid

Slide 10 - Tekstslide

Het antwoord:
Het antwoord:
Omzetsnelheid = omzet : gemiddelde voorraad
Omzetsnelheid = € 11.700.000 : € 1.950.000 = 6
De gemiddelde voorraad is dus 6 x verkocht

Slide 11 - Tekstslide

de opdrachten
Maak nu opdrachten 1 t/m 8

timer
25:00

Slide 12 - Tekstslide

Een bedrijf verkoopt zonnebrillen voor € 129,- per stuk. Het afgelopen jaar hebben ze met dit model een omzet gedraaid van € 193.500,-. de gemiddelde voorraad was 250 stuks.
Bereken de omzetsnelheid / omloopsnelheid

Slide 13 - Open vraag

Wat hebben we geleerd?
Wat is de gemiddelde voorraad
Omloopsnelheid = aantal keer dat de gemiddelde voorraad in stuks wordt verkocht
Omzetsnelheid = aantal keer dat de gemiddelde voorraad in waarde wordt verkocht
Theorie & berekeningen
Vragen?

Slide 14 - Tekstslide