jagers en boeren onderwerp 1

Jagen en verzamelen
Deelonderwerp 1.1
Tijdvak 1
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
M&MMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Jagen en verzamelen
Deelonderwerp 1.1
Tijdvak 1

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer?
 • Tijdvak 1
 • Prehistorie tot 3000 v. Chr.
 • Hoe oud is de aarde
 • In Nederland woonden mensen in Brabant, Limburg en Twente, de rest was nog moeras

Slide 2 - Tekstslide

Verschil
 • Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen, wel (grot)tekeningen
 • Pre betekent "voor"
 • Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn 

Slide 3 - Tekstslide

Wat weten jullie van jagers-verzamelaars?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

IJstijd

 • De laatste ijstijd eindigt rond 11500 v Chr
 • Oorzaak: verandering van klimaat -> werd warmer op aarde.
 • Rond 6000 v. Chr. werd het nog iets warmer en konden er mensen in Nederland leven.

Slide 6 - Tekstslide

15.000 v. Chr.
 • Laatste stuk van de 3 IJstijden

 • Nederland was voor een groot deel toendra: gras, mos en lage struiken

 • Wilde dieren: mammoeten, wolven, paarden en rendieren

 • Er woonden ongeveer 1000 mensen in Nederland

Slide 7 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven in kleine groepen (ongeveer 30-50 mensen)

 • Geen vaste woonplaats: nomaden

 • Trekken achter hun eten aan
 • Eenvoudige woningen: hutten van takken/klei/riet en grotten

 • Weinig bezittingen omdat ze dit niet allemaal mee konden nemen

Slide 8 - Tekstslide

Man en vrouw
 • Mannen -> Jagen en vissen
 • Vrouwen -> Verzamelen noten, vruchten en eetbare insecten. 
 • Deze mannen en vrouwen konden nog niet lezen en schrijven

Slide 9 - Tekstslide

Dierlijke producten
 • Vlees werd opgegeten.
 • Van botten werden wapens of gereedschap gemaakt.
 • Huid werd gebruikt om kleding van te maken.

Slide 10 - Tekstslide

Prehistorie
 • Steentijd
 • Bronstijd
 • IJzertijd

Wapens en gereedschap werden hiervan gemaakt bv hamers, naalden en bijlen

Slide 11 - Tekstslide

Oorzaak en gevolg voor nomaden
 • Leefden voor een groot deel van de jacht.
 • Dieren trokken verder als het voedsel op was.
 •  Jagers verzamelaars trokken achter de dieren aan.
 • Gevolg: Geen vaste woonplaats!

Slide 12 - Tekstslide

Waarom hadden de jagers - verzamelaars geen vaste woonplek?

Slide 13 - Open vraag

En toen kwam de landbouwrevolutie
 • Ontstaan in het Midden-Oosten
 • Revolutie betekent verandering

 • Jager-verzamelaars worden boer

 • De landbouwrevolutie duurde meer dan 1000 jaar: niet iedereen werd tegelijk boer, langzame verandering

 • Landbouw bestaat uit: akkerbouw en veeteelt

Slide 14 - Tekstslide

Begrippen:


 • Nomaden
 • Verzamelaars
 • Prehistorie
 • Akkerbouw
 • Jagers
 • Landbouwrevolutie

Slide 15 - Tekstslide

Plannerwerk voor deze week:
 • Alle leerdoelen van deelonderwerp 1 beantwoorden
 • Alle begrippen van deelonderwerp 1 uitleggen in eigen woorden 
 • Filmpjes bekijken van deelonderwerp 1

Slide 16 - Tekstslide