Pré entree infoavond

WELKOM!
Pré entree informatie avond
Groep 1: 19.00 uur
Groep 2: 19.45 uur
Groep 3: 20.30 uur
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

WELKOM!
Pré entree informatie avond
Groep 1: 19.00 uur
Groep 2: 19.45 uur
Groep 3: 20.30 uur

Slide 1 - Tekstslide

Mentoren
Zorg en welzijn

mevr. Vorselaars
men. Verhulst
Horeca

men. Boer
men. van der Spoel
Techniek

men. Thomassen
men. Pikaart
Economie

mevr. Karijodiwongso
mevr. Ruit

Slide 2 - Tekstslide

Oude situatie - entreeklas
- 1F niveau RW/NL
- IQ 70
- Succesvolle stage
- werkhouding/ motivatie
- Leerlingen komen in een entreeklas + mentor
- AMN test (wel/ niet door naar 5)

Slide 3 - Tekstslide

Nieuwe situatie- pré entree programma
- Ontwikkeling op NL/RW
- Succesvolle stage
- werkhouding/ motivatie
- Leerlingen blijven in de branche
- Leerlingen volgen het pré entree programma
- Iedere periode een leerlingbespreking met alle betrokken docenten
- Determinatie
- AMN test (wel/ niet door naar 5)

Slide 4 - Tekstslide

De entreeopleiding
P entree programma 
klas 4 
1 jaar
Entree examenklas 5
1 jaar


1
2
3
1

Slide 5 - Tekstslide

De entreeopleiding
BASISDEEL: 
NL/ RW/ Burgerschap/ Loopbaan (LOB)/ portfolio
PROFIELDEEL:
Branche keuze/ interne stage/ externe stage
KEUZEDEEL:
Extra vak/ 240 uur/ zelfstandigheid

Slide 6 - Tekstslide

De entreeopleiding
  • Samenwerking met het Albeda
  • Entreeopleiding (vroeger mbo 1)
  • 1 jarig op het Albeda
  • 2 jarig op Accent Capelle
Accent
VO
Albeda
mbo

Slide 7 - Tekstslide

Pré entree programma klas 4
Basisdeel

- Nederlands (TNT)
- PTA
- Rekenen (RNT)
- Burgerschap
- Loopbaan (LOB)
- Portfolio

Plannen en organiseren!
Profieldeel

Interne stage
- branche keuze
-branchecertificaat 
- portfolio

Externe stage
- minimaal 400 uur
- portfolio

Slide 8 - Tekstslide

Doel pré entree programma:
"De voorbereiding op je het examenjaar."

Slide 9 - Tekstslide

Entree examenklas 5

- portfolio
Externe stage
- minimaal 400 uur
- portfolio

Basisdeel

- Nederlands (TNT)
- Rekenen (RNT)
- Burgerschap
- Loopbaan (LOB)
- Portfolio

Schoolexamens
CEM examens NL/RW
Profieldeel
Interne stage
- branche keuze
-branchecertificaat 
Externe stage
- minimaal 400 uur
- erkend bedrijf
- portfolio

Proeve van bekwaamheid
Keuzedeel

Extra vak zelfstandig
240 uur (les/ huiswerk)
POP/PAP
Logboek
Portfolio

Interview/ examen
Minimaal een 6

Slide 10 - Tekstslide

Doel entree examenklas 5 
"Het behalen van een entreediploma."

Slide 11 - Tekstslide

Hoe werken wij?
Digitale programma's:
- LessonUp
- Studiemeter
- Nieuwsbegrip online

Plannen en organiseren moet je leren!!
Agenda (papier of telefoon)
Mentor - hulp & coaching

Slide 12 - Tekstslide

Voortgang
Leerlingbespreking + determinatie:

12 oktober 2020             - 27 oktober determinatie
11 januari 2021                - 26 januari 2021 determinatie
27 maart 2021                 - 8 april 2021 determinatie
April 2021 AMN test
14 juni 2021                      - 22 juni determinatie

Slide 13 - Tekstslide

Wie heeft er een vraag?
Typ deze in uw telefoonscherm.

Slide 14 - Open vraag

Wat kun je met een entreediploma?

  1. Werken
  2. Werkend leren - mbo 2 - BBL
  3. mbo 2 - BOL - studeren en stage

Slide 15 - Tekstslide