Beoordelen: oefenopdrachten en examens

Beoordelen: oefenopdrachten en examens

Miniclass leercoaches Interzorg
door Elles de Jonge
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BPVMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Beoordelen: oefenopdrachten en examens

Miniclass leercoaches Interzorg
door Elles de Jonge

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud miniclass 
-De leercoach
-Beoordelen en feedback geven
-Consortium Beroepsonderwijs en Digibib
-Oefenopdrachten en examens
-De praktijkexaminator
-Schooldeel BPV-wijzer Drenthe College: stappenplan
-Vragenronde
-Evaluatie


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wat vind jij als leercoach belangrijk bij 'goed beoordelen'?

Slide 4 - Open vraag

De leercoach 
-'Het bieden van optimale begeleiding in de leerprocessen die leerlingen en stagiaires doormaken' (bron: lerenisaltijd.nl)

-Begeleidt, ondersteunt en beoordeelt bij het ontwikkelen van competenties. 
Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Beoordelen middels feedback geven
Geven van feedback is een belangrijk onderdeel van de communicatie. Door feedback te geven, laat je de ander weten hoe je over hem of haar denkt.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Valkuilen bij beoordelen

Slide 9 - Woordweb

Kwalificatiedossiers MBO
-Kwalificatiedossiers beschrijven per opleiding de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Deze kwalificaties zijn vertaald naar oefenopdrachten en examens.

-Samenwerkingsverband tussen VMBO, MBO en praktijkopleiders: Consortium Beroepsonderwijs.


 

Slide 10 - Tekstslide

Consortium Beroepsonderwijs 
en Digibib
Digibib is een online platform waarbij oefen- en examenopdrachten beschikbaar zijn.

Studenten dienen een licentie van Digibib aan te schaffen.


Slide 11 - Tekstslide

Oefenopdrachten en examens
-Het werken met de oefenopdrachten moet gezien worden als het doen van rijexamen. Om rijexamen te kunnen doen volg je rijlessen. Op een gegeven moment heb je alle vaardigheden geoefend en ervaring opgedaan en vindt je rijinstructeur dat je klaar bent om je examen te mogen doen.

-Als je op dit punt aangekomen bent ga je bezig met de voorbereiding op de examens .

-Oefenen van kennis, vaardigheden en houding staan centraal

-Er zit een opbouw in de complexiteit van de oefenopdrachten: Verkennen, Oefenen, Toepassen

Slide 12 - Tekstslide

Oefenopdrachten en examens
-In de lessen op school worden de oefenopdrachten en examens die de student in de BPV moet gaan uitvoeren en besproken.   

-Het oefenen met de oefenopdrachten en deze laten beoordelen met de bijbehorende voortgangsbeoordelingslijst (feedbackformulier) gaat vooraf aan de examens.

-Het is essentieel dat de student zijn werkbegeleider en leercoach bij de uit te voeren oefenopdrachten en examens (verwerkt in een werkplan) betrekt.  


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Feedback geven
De invloed van positiviteit

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

De praktijkexaminator

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer geef jij een GO voor een examen?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Link

Applicatie 'Examineren in de beroepspraktijk'

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link

Uitwisselen van ervaringen met beoordelen in subgroepen

-Succeservaringen delen
-Tips en tricks uitwisselen

Slide 22 - Tekstslide

Schooldeel BPV-wijzer Drenthe College

Slide 23 - Tekstslide

Stappenplan voorbereiding op het examen
1. Het oefenen met de oefenopdrachten en deze laten beoordelen met de bijbehorende voortgangsbeoordelingslijst (feedbackformulier).  Tijdens de VBO/LOB lessen wordt aangegeven welke oefenopdrachten bij welk examen horen. 
2. Het bestuderen van de beoordelingscriteria in het examen (zie Digibib bij vakkennis en vaardigheden) om te bepalen of de student er aan toe is om het examen uit te gaan voeren en of de student aan alle criteria kan voldoen. 
3. Het maken van een werkplanning voor een examen. Wat er minimaal in deze werkplanning moet staan, staat beschreven op je GO-NO GO formulier. Hierin laat de student zien hoe hij/zij aan de oefenopdracht en de beoordelingscriteria gaat voldoen en hoe hij/zij dit heeft gepland. Hij/zij kan hierbij het planningsformulier uit Digibib gebruiken. 

Slide 24 - Tekstslide

Stappenplan voorbereiding op het examen (vervolg)
4. Het GO – NO GO formulier.  De volgende stappen dienen gezet te worden.  
a. Als eerste tekent de werkbegeleider als hij/zij vindt dat de student aan de gestelde eisen voldoet om het examen in de praktijk uit te kunnen voeren. Om een GO te kunnen krijgen heeft de student een werkplanning voor het examen gemaakt.  De student laat zijn/haar werkplan goedkeuren door de werkbegeleider. Bij goedkeuring laat de student het formulier GO/NO-GO ondertekenen door de werkbegeleider. 
b. Na toestemming van de werkbegeleider vult de student het formulier GO/NO-GO, behorend bij het juiste werkproces,  volledig in. 
c. Vervolgens geeft de student het GO/NOGO formulier aan de VBO/LOB docent om de resultaten die de student op school behaald heeft horende bij het betreffende examen in te vullen en te ondertekenen.  
d. De student bundelt in een snelhechter het formulier GO/NO-GO, het werkplan en het examen en indien nodig de authenticiteitsverklaringen. (Digibib bij servicedocumenten)        
* De authenticiteitsverklaring is niet nodig bij een gedragsobservatie.                           
 * De authenticiteitsverklaring voeg je toe bij een beroepsproduct of een verantwoordingsverslag 
e. De student levert de snelhechter in bij de VBO/LOB docent en toont aan dat hij/zij aan de voorwaarden voor het examen heeft voldaan. De LOB/VBO-docent tekent het GO/NO-GO formulier en de student krijgt het examen terug. 
f. Na goedkeuring door de LOB/VBO docent voert de student het examen uit in de BPV  
en/of op school.  

Slide 25 - Tekstslide

Beoordeling van het beroepsgerichte examen in de BPV 
De student levert op een eerder afgesproken moment het gehele examen in een snelhechter in bij de BPV Examinator zodat de examinator zich kan voorbereiden: 
a. BPV Examinator beoordeelt de gedragsbeoordeling van het examen. BPV examinator plaatst bij elk criterium zijn paraaf. 
b. De BPV Examinator onderbouwt en ondertekent ( 1 handtekening ) de gedragsbeoordeling. 
Let op: bij de product -en verantwoordingsbeoordelingen en de eindbeoordeling van het hele werkproces (optellen punten) wordt door de examinator van school gedaan.  
c. De BPV Examinator tekent de authenticiteitsverklaring beroepsproduct en/of authenticiteitsverklaring verantwoordingsverslag. 


Slide 26 - Tekstslide

Vragenronde

Slide 27 - Tekstslide

Evaluatie miniclass
www.exitticket.nl/ticket/rkfatb2q


Slide 28 - Tekstslide