De Luisterklok: Een Interactieve Les over Klassieke Muziek

De Luisterklok: Een Interactieve Les over Klassieke Muziek
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Luisterklok: Een Interactieve Les over Klassieke Muziek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les zullen de studenten begrijpen wat de luisterklok is, hoe het werkt en hoe het toegepast kan worden bij het beluisteren van klassieke muziek.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de doelstellingen van de les en leg uit wat de studenten aan het einde van de les zullen hebben geleerd.
Wat weet je al over het gebruik van de luisterklok bij klassieke muziek?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de Luisterklok?
De Luisterklok is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om studenten te helpen de structuur en vorm van klassieke muziekstukken te begrijpen.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat de Luisterklok is en waarom het een nuttig hulpmiddel is bij het luisteren naar klassieke muziek.
De Onderdelen van de Luisterklok
De Luisterklok bestaat uit zes onderdelen: Introductie, Thema, Variatie, Ontwikkeling, Hoogtepunt en Afsluiting.

Slide 5 - Tekstslide

Laat de studenten kennismaken met de zes onderdelen van de Luisterklok en leg uit wat elk onderdeel betekent.
Introductie
De introductie is het begin van het muziekstuk en introduceert het thema.

Slide 6 - Tekstslide

Speel een kort fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het introductie-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Thema
Het thema is het hoofdthema van het muziekstuk en wordt vaak herhaald.

Slide 7 - Tekstslide

Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het thema-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Variatie
Variatie is wanneer het thema wordt herhaald maar met kleine veranderingen in toonhoogte, tempo of ritme.

Slide 8 - Tekstslide

Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het variatie-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Ontwikkeling
De ontwikkeling is het middelste gedeelte van het muziekstuk waarin het thema wordt veranderd en ontwikkeld.

Slide 9 - Tekstslide

Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het ontwikkeling-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Hoogtepunt
Het hoogtepunt is het meest intense gedeelte van het muziekstuk.

Slide 10 - Tekstslide

Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het hoogtepunt-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Afsluiting
De afsluiting is het einde van het muziekstuk en bevat vaak elementen van eerdere onderdelen.

Slide 11 - Tekstslide

Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten het afsluiting-onderdeel van de Luisterklok invullen.
Toepassing van de Luisterklok
De Luisterklok kan worden gebruikt om studenten te helpen de structuur van een muziekstuk te begrijpen en hen te helpen zich te concentreren tijdens het luisteren.

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit hoe de Luisterklok kan worden toegepast bij het beluisteren van klassieke muziek en hoe het studenten kan helpen hun luistervaardigheden te verbeteren.
Luisteroefening
Speel een fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten de Luisterklok invullen.

Slide 13 - Tekstslide

Speel een kort fragment van een klassiek muziekstuk af en laat de studenten de Luisterklok invullen om hun begrip van de structuur van het stuk te verbeteren.
Oefening Bespreken
Bespreek de antwoorden van de studenten op de Luisteroefening en vergelijk deze met de juiste antwoorden.

Slide 14 - Tekstslide

Bespreek de antwoorden van de studenten op de Luisteroefening en geef feedback over hun begrip van de structuur van het muziekstuk.
De Luisterklok in Actie
Speel een ander fragment van klassieke muziek af en laat de studenten de Luisterklok opnieuw invullen.

Slide 15 - Tekstslide

Laat de studenten de Luisterklok opnieuw invullen om te zien hoe goed ze de structuur van het nieuwe muziekstuk begrijpen.
Groepsoefening
Verdeel de klas in groepen en laat elke groep een klassiek muziekstuk kiezen om te analyseren met behulp van de Luisterklok.

Slide 16 - Tekstslide

Verdeel de klas in groepen en laat elke groep een klassiek muziekstuk kiezen om te analyseren met behulp van de Luisterklok. Laat de groepen hun analyse presenteren aan de rest van de klas.
Zelfstandige Oefening
Laat de studenten individueel een klassiek muziekstuk kiezen en analyseren met behulp van de Luisterklok.

Slide 17 - Tekstslide

Laat de studenten individueel een klassiek muziekstuk kiezen en analyseren met behulp van de Luisterklok. Bespreek de resultaten als een groep om te zien hoe goed de studenten de structuur van verschillende muziekstukken begrijpen.
Evaluatie
Geef de studenten een quiz om te zien hoe goed ze de Luisterklok en de structuur van klassieke muziekstukken begrijpen.

Slide 18 - Tekstslide

Geef de studenten een quiz om te zien hoe goed ze de Luisterklok en de structuur van klassieke muziekstukken begrijpen. Bespreek de resultaten als een groep en geef feedback over hoe de studenten hun begrip kunnen verbeteren.
Reflectie
Laat de studenten reflecteren op wat ze hebben geleerd tijdens de les en hoe ze de Luisterklok kunnen gebruiken om hun luistervaardigheden te verbeteren.

Slide 19 - Tekstslide

Laat de studenten reflecteren op wat ze hebben geleerd tijdens de les en hoe ze de Luisterklok kunnen gebruiken om hun luistervaardigheden te verbeteren. Bespreek hun antwoorden als een groep om te zien hoe goed ze de lesstof begrijpen.
Bronnen
Geef de studenten een lijst met bronnen die ze kunnen raadplegen om hun kennis van de Luisterklok en klassieke muziek te vergroten.

Slide 20 - Tekstslide

Geef de studenten een lijst met bronnen die ze kunnen raadplegen om hun kennis van de Luisterklok en klassieke muziek te vergroten. Dit kan onder andere een lijst van websites, boeken of artikelen zijn.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 22 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 23 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.